O svařování Schváleno pro
Schváleno pro

Novinky

Sigma One - Jediný účel - Svařování

Více informací

Nové svařovací zdroje pro integraci s roboty

 

Sigma Select ROBO 300, 400, 550 A

 

Modulární třífázová invertorová svářečka MIG/MAG.

Zdroj SIGMA SELECT ROBO pro inteligentní svařování v průmyslovém provozu; výkonné zdroje proudu ideální pro náročné MIG/MAG svařování veškerých materiálů.


Od jednoduchého digitálního nastavení až po plně digitální plug-and-play řešení

Nové zdroje Sigma Select ROBO jsou k dispozici v široké produktové řadě, která vám umožňuje navrhnout konkrétní řešení, splňující požadavky vaší svařovací výroby.

Řada Sigma Select ROBO sahá od prostého plynem chlazeného modelu 300 A až po sofistikovaný a vysoce výkonný vodou chlazený zdroj 550 A.

 

Pokud chcete znát více zkuste náš odkaz zde...

 

 

Řešení zaměřené na budoucnost


Inteligentní Sigma Select ROBO je navržena tak, aby splňovala všechny budoucí požadavky; tyto zdroje proudu mohou být po celou dobu své životnosti průběžně vylepšovány.

To znamená, že kdykoliv to potřebujete, můžete získat dodatečné programy a/nebo funkce.

Pokud budete potřebovat více programů, abyste vyhověli novým požadavkům svých zákazníků, nebudete muset investovat do nového svařovacího stroje.

Kdykoliv proto můžete získat softwarové aktualizace vašeho svařovacího zdroje.

V případě dotazů nás kontaktujte na centrále v Teplicích - 00420 411 135 600

INTEGRACE S ROBOTY

RCI4 – vysoce kvalitní interface pro komunikaci s roboty, která zajišťuje efektivní komunikaci mezi svařovacím zdrojem a robotem, a to buď prostřednictvím analogového/digitálního rozhraní, nebo prostřednictvím systémů AnyBus.

Tato interface je vhodná i pro dodatečnou instalaci nových svařovacích zdrojů na starších robotických zařízeních.

To znamená, že řadu Sigma Select ROBO je možno integrovat se všemi běžnými typy robotů na trhu.

Rozhraní RCI4 může být zabudováno přímo do svařovacího zdroje nebo dodáno jako externí jednotka:

 

 • RCI4, externí interfae
 • AnyBus, externí interface
 • AnyBus, vestavěná interface

V připojené brožuře o integraci s roboty můžete získat více informací o výhodách svařovacích zdrojů,

flexibilních nastaveních robotů a potřebných periferiích.

 

 

 

 

Bližší informace o ceně a příslušenství Vám rádi poskytneme v naší centrále v Teplicích na tel. 411 135 600, emailem na migatronic@migatronic.cz nebo  na stránkách www.migatronic.cz  nebo se můžete obrátit na našeho nejbližšího distributora ve Vaší oblasti.

 

 

 

Více informací

MALÝ SVAŘOVACÍ ROBOT PODPORUJE FLEXIBILITU
VÝROBNÍCH PODNIKŮ

 

Příchod nového kolegy může v dnešní době představovat i zcela novou situaci: novým kolegou je robot. Smysl malých kolaborativních robotů (tzv. cobotů) tkví v tom, že sdílí svářečův pracovní prostor a stávají se tak jeho třetí rukou.

Zařízení CoWelder™ je automatizované řešení pro svářečské provozy od dánského výrobce svařovacích zařízení, společnosti Migatronic, které svou flexibilitou předčí většinu ostatních řešení a současně umožní výrazně snížit mzdové náklady při relativně nízké vstupní investici.

Varianty pro MIG i TIG svařování

 Zařízení CoWelder kombinuje výkonné svařovací stroje Migatronic a robotická ramena dánské společnosti Universal Robots v celkem 18 volitelných sestavách pro svařování metodami MIG nebo TIG. Systém CoWelder je dodáván jako komplet s dálkovým řídícím panelem, samonivelačním rámem pro usazení na pracovní stůl, robotovým svařovacím hořákem s balancérem a se čtyřhodinovým školením jeho obsluhy.
Pro metodu MIG je zdrojem proudu svařovací stroj Omega 300 či vysoce výkonný stroj Sigma Select 400 s plynovým nebo vodním chlazením hořáku a s možností impulzního procesu. Pro svařování TIG je k dispozici svařovací stroj Pi 350 AC/DC s vodním chlazením hořáku a s možností podavače studeného drátu. Všechny svařovací stroje lze kombinovat s jedním ze dvou robotických ramen: s robotickým ramenem UR5 s pracovním dosahem 850 mm či s robotickým ramenem UR10 s pracovním dosahem 1300 mm pro svařování větších svařenců nebo jejich většího počtu. Všechny varianty mají certifika-
ci CE a nevyžadují žádné doda-tečné bezpečnostní vybavení. Jednoduché nastavení i používání usnadňuje integraci zařízení CoWelder do každé sva
řovny.
Zařízení CoWelder představu-je revoluci ve výrobě velkých i malých sérií jednoduchých dílů. Zařízení je dodáváno plně sestavené a připravené k instalaci a k okamžitému zahájení provozu. Automatické svařování nemusí představovat komplikovaný proces a toto řešení je důkazem, že nemusí jít ani o velkou investici. Jedná se o naprosto ideální řešení pro malé a střední výrobní podniky, případně i pro provozy, které mají omezené zkušenosti s robotickým svařováním, říká Henrik Overgaard, obchodní ředitel společnosti Migatronic.

Extrémní flexibilita

 Extrémní flexibilita je založena na snadno přístupné knihovně programů pro jednotlivé výrobky. Obsluha (obvykle svářeč) může v průběhu pracovního dne mezi jednotlivými programy nesčetněkrát přepínat a svařovat různé obrobky pomocí téhož robota, jak ve velkých, tak i malých dávkách.
Dánský subdodavatel Svend Frederiksen Maskinfabrik vyrábí zakázkové díly. Výroba dávek o různém objemu klade velké požadavky na dovednosti a flexibilitu pracovníků společnosti a na její výrobní zařízení. Proto tato společnost investovala do robotického řešení CoWelder:
- Námi obvykle vyráběné dávky zahrnují jak jednotlivé kusy zakázkových dílů, tak i série tisíců jednotek, což zdůrazňuje důležitost zachování pružného pracovního procesu, který lze snadno přizpůsobit specifickým potřebám našich zákazníků. (…) Jsme velice potěšeni flexibilitou a uživatelskou přívěti-vostí řešení CoWelder, protože dokonale vyhovuje našim potřebám automatizovaného řešení, které je schopno přizpůsobit se velkému rozpětí velikosti a počtu kusů v dávce, vysvětluje Fleming Frederiksen,ředitel společnosti Svend Frederiksen Maskinfabrik.

Snadné programování

Programování CoWelderu je snadné, a to i pro nezaškolenou obsluhu. Všichni svářeči se mohou naučit ovládat uživatelsky přívětivou a intuitivní dotykovou obrazovku, která je srdcem zařízení CoWelder. V závislosti na složitosti svařence trvá naprogramování nového dílu přibližně půl hodiny. Svařovací provozy se mohou rychle přizpůsobit změnám v produktovém portfoliu společnosti a přijmout nové zakázky nebo jednorázové projekty. Jinými slovy, vedoucí výroby se nemusejí obávat častých změn svařovaných výrobků. Německá společnost L&S vyrábí spíše malé dávky; obvykle o 50 až 800 kusech a v různých variantách, což by znamenalo při tradičním automatizovaném řešení značné náklady na programování. Systém CoWelder tento problém vyřešil. Jakmile je program pro danou komponentu připraven, jsou programy volně kombinovatelné a lze je znovu vyvolat pomocí několika kliknutí na dotykové obrazovce robota. Díky tomu jsou komponenty vyráběny dle potřeby a je možné snadno přepínat mezi jejich typy a pořadím. Jsme se systémem CoWelder spokojeni, protože programování komponent a přepínání z jedné komponenty na druhou je snadné - jeho flexibilita je úžasná, říká Torsten Lezius, ředitel společnosti L & S Technischer Handel.
Při programování systému CoWelder obsluha manuálně přesunuje ruku robota do požadované pozice nebo k tomu používá ovládací panel. 3D simulace na dotykové obrazovce poskytuje dokonalý přehled.

Jakou roli hraje sám svářeč?

CoWelder nikdy svářeče nenahradí; je jeho novým kolegou. Optimalizuje pracovní postupy a se svářečem úzce spolupracu-je. Zařízení CoWelder zaručuje trvale vysokou kvalitu bez kompromisů a zvyšuje efektivitu práce. Je to jemné řemeslo – s pomocí robota. Svářeč umístí malé kovové součásti do přípravku a aktivuje CoWelder, který svaří výsledný výrobek. Mezitím může svářeč provádět další drobné úkony, a přitom stále kontrolovat kvalitu práce pro-váděné robotem, objasňuje Henrik Overgaard, obchodní ředitel společnosti Migatronic.
Zaměstnanci společnosti L & S Technischer Handel se ke svému novému kolegovi stavěli velmi pozitivně, což usnadnilo zavedení CoWelderu do každodenní práce.

Nikdy v robotovi nespatřovali konkurenta, nýbrž ho od prvního den využívali k usnadnění únavných úkolů. Pro německou strojírenskou společnost Kuhz Metallbau bylo náročné hledání dalších kvalifikovaných zaměstnanců. Obavy z času stráveného zaškolením personálu, nedostatku flexibili-ty dostupných standardních robotizovaných buněk a nároky na prostor však společnosti bránily v rozvoji. Takže když se majitel společnosti Roland Kuhz doslechl o systému Miga-tronic CoWelder, okamžitě ho zaujal. Flexibilita tohoto robotického řešení umožňuje společnosti Kuhz Metallbau svařovat dávky o objemu od 20 do 300 kusů. Po dodání systému společností Migatronic, uvedení do provozu a po půldenním zaškolení byli zaměstnanci schopni vyrobit první součástky. V rámci dvoudenního školení u společnosti Migatronic pak byli dva zaměstnanci vyškoleni v programování CoWelderu.
Systém CoWelder je v provozu již 7 měsíců. V současné době pracujeme na objednávce, na kterou bychom v minulosti nemohli ani pomyslet, sestávající z 1200 svařovacích pozic na 600 součástech. Díky CoWelderu jsme se odvážili tuto zakázku přijmout. Víte, je těžké motivovat zaměstnance k tomu, aby dělal po 700 hodin totéž. Pro CoWelder není něco takového problém, vysvětluje Roland Kuhz pozitivní vývoj, který jim umožnil nový robotický kolega.

 

Svařovací stroj Sigma Select jako zdroj energie

 

 Řada MIG svařovacích zdrojů Sigma Select je flexibilní a lze ji rozšířit o nové funkce a prvky podle specifických potřeb záka-zníků. Široká nabídka funkcí a programových balíčků stroje Sigma Select 400 umožňuje obsluze realizovat se systémem CoWelder náročné svářečské úkony.
Například je možné svařovat silné plechy pomocí funkce PowerArc, či vytvářet svary ve stylu svarů typu TIG pomocí funkce DUO Plus. Funkce úspory plynu IGC® (Intelligent Gas
Control) je součástí všech variant. IGC je obzvláště výhodná v případě poloautomatického řešení, jakým je CoWelder, které bude obvykle svařovat více hodin a následně tedy zaznamená více spuštění a zastavení procesu, než je tomu v případě ručního svařování.

Vysoce kvalitní jednotné svary TIG

 Svařování TIG se systémem CoWelder je ideální pro výrobu trubek, plechů a profilů z nerezové oceli a hliníku v různém objemu dávek, například v potravinářském průmyslu.
Robot vytváří konzistentně jednotné svary. Podávání studeného drátu umožňuje v porovnání s ručním svařováním TIG výrazně zvýšit rychlost svařování. Tímto způsobem se vyplácí automatizace i poměrně malých dávek. Svařovací stroj PI 350 AC/DC pro TIG svařování je navržen pro ty nejnáročnější svařovací úkony. Nabízí přístup k funkci TIG-A-Tack pro extrémně drobnou a přesnou fixaci bez ochranné atmosféry pro ochranu kořene v austenitické nerezové oceli, stejně jako k funkci D. O. C. pro rychlejší TIG svařování střídavým proudem.

 

 

 

Migatronic CZ a.s. · Tolstého 474/2 · 415 03 Teplice · Česká Republika Tel. +420 411 135 600

Email: migatronic@migatronic.cz

 

Prospekt CoWelder™ ke stažení zde... CoWelder™

 

Prospekt k Sigma Select ke stažení zde ... Sigma Select

Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonu 00420 411 135 600 nebo 00420 603 167 250

 

Další informace najdete na stránkách mateřské společnosti Migatronic Denmark .....

nebo https://www.migatronic.com/en/contact

 

migatronic@migatronic.cz

 

 

 

 

Více informací

 

Vážení přátelé,

děkueme Vám za Vaši návštěvu výstavy CZECHBUS 2019 na výstavišti v Praze Letňanech 26.-28.11.2019,

kde jsme Vám předvedli svařovací stroje Migatronic a kolaborativního robota CoWelder

pro výrobu a opravy autobusů a automobilové techniky.

 

 

Bližší informace Vám rádi poskytneme v naší centrále v Teplicích na tel. 411 135 600, emailem na migatronic@migatronic.cz nebo  na stránkách www.migatronic.cz  nebo se můžete obrátit na našeho nejbližšího distributora ve Vaší oblasti.

 

 

 

Více informací

Jak dosáhnout dokonalých svarů vzhledu TIG

                  pomocí svařování MIG

 

Zjistěte, jaké jsou výhody nové funkce DUO Plus

 

Tento e-mail se netýká svařování TIG. Přesto si o něm nejprve řekneme pár slov.

Svařováním TIG lze provádět estetické svary, které jsou požadovány u některých svařovacích prací. Je to však pomalejší proces ve srovnání se svařováním MIG/MAG. Svařování MIG/MAG je rychlejší a přídavný materiál je obvykle levnější.

DUO Plus je funkce Migatronic pro svařování MIG/MAG, se kterou můžete dosáhnout dokonalého vzhledu jako při svařování TIG, ale v mnohem kratším čase.

Co je to DUO Plus?

 

Ve společnosti Migatronic je klíčovou prioritou, aby svařovací stroje a software byly vždy připraveny pro nejnovější technologie svařování. Proto naši inženýři a experti v oblasti svařování neustále vylepšují výkon a funkce našich svařovacích strojů. Jedním z našich posledních úspěchů je vylepšená funkce DUO Plus. Tato funkce automaticky umožňuje lepší kontrolu v oblastí svařování, zajišťuje stabilní oblouk a snižuje tepelný příkon při svařování. Jedná se o vylepšení standardního sekvenčního svařování MIG/MAG. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití funkce DUO Plus spolu s pulzním svařováním u nerezové oceli a hliníku. Klíčovým aspektem je zde rozstřik, kterého se snažíme vyvarovat zejména u nerezové oceli, protože dodatečné opracování svařovaného obrobku je časově náročné a také náročné na zdroje.

 

DUO Plus je ideální pro ploché (PA) a vodorovné svařovací pozice (PB).

S DUO Plus můžete vylepšit proces MIG/MAG a vlastní hotový svar, pokud jde o:

1. vzhled svaru

2. rychlost svařování

 

vzhled svaru

Funkce DUO Plus automaticky mění nastavený svařovací proud a pravidelně tak odlehčuje tepelné zatížení svaru. Tím se vlastně snižuje průměrný tepelný příkon.

Funkce automatické sekvence umožňuje svařování MIG/MAG s pomalou frekvencí špiček/pauz, která je běžná především u svařovacích strojů TIG.

Tímto způsobem se vytváří dokonalý svar vzhledu TIG. Kresba svaru připomíná korálky navlečené na niti.

 

 

rychlost svařování

Protože DUO Plus je proces MIG/MAG, je rychlejší než tradiční svařování TIG. To znamená, že během pracovního dne můžete svařovat více obrobků, než kdybyste používali pomalejší proces TIG, a nemusíte se obávat o vzhledovou kvalitu svarů.

Kromě toho se s novou funkcí DUO Plus ve spojení s pulzním svařováním snížuje i rozstřik. Tímto způsobem omezíte dobu potřebnou pro následné zpracování.

S novou funkcí DUO Plus máte to nejlepší ze dvou oblastí: estetický povrch a krátkou pracovní dobu, aniž by to, jakkoliv omezilo kvalitu zpracování.

 

Jak získat novou funkci DUO Plus

Všichni vlastníci svařovacího stroje Sigma Select s funkcí DUO Plus si mohou stáhnout aktualizaci softwaru s novou funkcí DUO Plus na našich webových stránkách - Zde je odkaz...

 

Je to snadné a co je nejlepší, je to ZDARMA.

Migatronic CZ a.s. · Tolstého 474/2 · 415 03 Teplice · Česká Republika Tel. +420 411 135 600

Email: migatronic@migatronic.cz

 

Prospekt k Sigma Select ke stažení zde ... Sigma Select

Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonu 00420 411 135 600 nebo 00420 603 167 250

 

Další informace najdete na: https://www.migatronic.com/cz/products/welding-machines/sigma-select

nebo https://www.migatronic.com/en/contact

 

migatronic@migatronic.cz

 

 

 

 

Více informací

SVAŘOVACÍ ŘEŠENÍ, KTERÉ SE DOKONALE PŘIZPŮSOBÍ VAŠIM POTŘEBÁM - to je SIGMA SELECT


Modulární třífázový svařovací invertor MIG/MAG/MMA. Pro ruční svařování, včetně impulzního, až do 550 A. S novým zařízením Sigma Select budete mít jeden svařovací stroj, který si můžete okamžitě přizpůsobit tak, aby vyhovoval všem vašim současným výrobním potřebám – aniž byste přišli o funkce, které byste mohli potřebovat někdy v budoucnu.
Sigma Select je nová generace svařovacích zařízení, která vám umožní přizpůsobit si nastavení, kdykoli to budete potřebovat.

 

INVESTUJTE INTELIGENTNĚ
Se zařízením Sigma Select se nemusíte starat o budoucnost. Jakmile svařovací stroj zakoupíte, nebudete muset dlouho do žádného jiného investovat. Vaše zařízení Sigma Select můžete jednoduše upgradovat novými funkcemi, které budete potřebovat a to za mnohem méně, než by stál nový svařovací stroj. Tomu říkáme inteligentní investice.

 


BASIC ŘÍDÍCÍ PANEL
Pro běžné ruční svařování. Bez nepotřebných dalších funkcí a prvků. Ovládací knoflíky pro nastavení parametrů svařování. Žádné možnosti dalšího rozšíření.

GRAFICKÝ ŘÍDÍCÍ PANEL
Navržen tak, aby byly splněny i všechny budoucí potřeby. Vyberte Synergic nebo Pulse a proveďte aktualizaci nebo rozšíření, pokud se změní vaše potřeby. Digitální ovládací panel s tlačítky je připraven pro další doplňky včetně automatických funkcí pro snadnější svařování. Snadno jej umístíte
tam, kam potřebujete.

 

VYBERTE SI VHODNOU VARIANTU

 

BASIC
Řídící panel Basic je určený pro ruční MIG/MAG a MMA svařování s manuálním nastavením svařovacích parametrů.

 

SYNERGIC
Funkce Synergic umožňuje synergické svařování s nastavením jen jediného parametru a s využitím knihovny více než 50 svařovacích programů pro všechny běžné materiály, dráty a plyny.

 

PULSE
Funkce PULSE je určená pro synergické impulzní svařování ocelí a hliníku s minimálním rozstřikem a s minimálním vneseným teplem. Využívá knihovnu více než 50 svařovacích programů pro všechny
běžné materiály, dráty a plyny.

Prospekt k Sigma Select najdete zde ... Sigma Select

 

 

 https://www.migatronic.com/cz/products/welding-machines/sigma-select

 

 

 

 

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonu 00420 411 135 600 nebo 00420 603 167 250

 

Další informace najdete na: https://www.migatronic.com/cz/products/welding-machines/sigma-select

nebo https://www.migatronic.com/en/contact

 

migatronic@migatronic.cz

 

 

 

 

Více informací

CoWelder™ Inteligentní a Intuitivní Univerzální Robot

CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO AUTOMATIZACI VAŠÍ VÝROBY

 

CoWelder™ je nejmenší kompaktní řešení pro automatizované svařování na trhu.

Je ideálně navržené pro svařování jednoduchých dílů bez ohledu na množství a četnost.

Řešení se skládá ze svařovacího zdroje Migatronic a kolaborativního robota Universal Robots.

 

CoWelder™ optimalizuje využití a zajišťuje jednotnost sériové výroby.

Je tak snadné naprogramovat díly, že se vyplatí s tímto automatizovaným řešením

svařovat i malé dávky.

 

 

 

Toto je Váš nový spolupracující robot: CoWelder™

 

 

Výhody spolupracujícího robota CoWelder™:

 - snadné programování: inteligentní a intuitivní - i pro nezkušené operátory

- vysoká efektivita práce

- úspora výrobních nákladů

- vylepšená flexibilita: svařování různých obrobků na stejném robotickém zařízení

- jednotná kvalita svařování

 

CoWelder™ se dodává jako balíček řešení a má CE certifikace

JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ
Hmotnost CoWelder™ jednotky je pouhých 105 kg. Řešení je dodáváno plně sestavené, připravené k instalaci a uvedení do provozu.

 

SNADNÉ PROGRAMOVÁNÍ

Programování jednotky CoWelder™ je velmi jednoduché a intuitivní i pro nezkušené operátory. Vytvořte si katalog svařovaných dílů, přiřaďte svařovací program a pak jednoduše přepínejte mezi jednotlivými
díly během pracovního dne v součinnosti s požadavky výroby. Vytvoření svařovacího programu trvá průměrně půl hodiny, samozřejmě v závislosti na složitosti dílu.

 

Můžeme naprogramovat nové díly téměř okamžitě. Vytvoření nového programu zabere 30 minut a pár sekund trvá opětovné vyvolání již naprogramovaného dílu. Nemyslím si, že by to mohlo být jednodušší. -

 

Sebastian Jacobsen, Projektový manažer, Jyden Bur A/S, Denmark

 

K dispozici jsou přednastavené šablony svařovacích programů

Čtěte více zde ......

 

https://www.migatronic.com/cz/products/welding-machines/cowelder

 

Pro více informací se obraťte na Migatronic CZ www.migatronic.cz  nebo na našeho nejbližšího distributora.

 

Informace ke stažení

 

 

Více informací

Focus Stick 161 E PFC

Focus Stick 161 E je jednofázový (230 V) invertorový svařovací stroj pro svařování metodou MMA, který je ideální pro mobilní servisní týmy, na staveniště a do dílny.

 

Focus Stick 161 E umožňuje svařování většinou typů rutilových a bazických elektrod až do průměru 3,2 mm (85V napětí naprázdno). Svářeč může snadno změnit nastavení kladné nebo záporné polarity. Stroj umožňuje také jednoduché TIG svařování se zapalováním oblouku dotykem.

  Stroj umožňuje také jednoduché TIG svařování se zapalováním oblouku dotykem. Focus Stick 161 E je vybavený funkcí PFC (kompenzací účiníku), tj. elektronickým obvodem, který zajišťuje maximální využití
výkonu, minimální ztráty a který umožňuje svařování až o 25 % vyšším proudem při použití běžných síťových pojistek 16 A.

 
Více o Focus Stick 161 E čtěte zde.

 

 

 

 

Pro bližší informace a prospekt navštivte náš e-shop nebo nás kontaktujte 411 135 600

 

migatronic@migatronic.cz

 

 

                                                       
https://www.facebook.com/migatronicwelding

Jsme na Facebooku!

Následujte nás na Facebooku a podívejte se, co děláme.
https://www.facebook.com/migatronicwelding

Navštivte link: Migatronic\Welding

                           Věříme, že se k nám přidáte.

                           Těšíme se na společné sdílení světa svařování.

Prospekt ke stažení:

23.06.2016

Více informací

OMEGA YARD 300 - TŘI DIGITÁLNÍ ŘÍDÍCÍ PANELY

OMEGA YARD 300 - svářečka pro náročná prostředí

Svářečka OMEGA YARD 300 je navržena pro použití v těžkých provozních podmínkách s vysokými intenzitami proudu. Díky nepřetržitému pracovnímu cyklu nedochází ke ztrátě výkonu během svařování ani při použití dlouhých svařovacích hadic nebo elektrodových kabelů.

  VLASTNOSTI
• Extrémně odolná a robustní skříň.
• Systém podávání svařovacího drátu 4 kladkami pro stabilní podávání drátu.
• Tachoregulace motoru podavače drátu
• Tři digitální řídicí panely: Basic, Synergic a Pulse
• Přepínání polarity pro svařování trubičkovým drátem metodou Innershield s vlastní ochranou     (bez ochranného plynu)
• Snadná aktualizace softwaru pomocí karty SD
• Ergonomický hořák MIG-A Twist®
• Kompenzace délky svařovacích kabelů: kalibrace odporu svařovacích kabelů

 

Svářečku Omega Yard 300 je možné doplnit třemi programovými balíčky: Standard, Standard Plus nebo Special. Balíček programů Special obsahuje více než 200 programů.

Oproti svému předchůdci Omega 270 Mini, má Omega 300 YARD hmotnost pouze 17kg.

OMEGA YARD 300 - BASIC, SYNERGIC A PULSE

Svářečka OMEGA YARD 300 může být vybavena třemi různými  řídícími panely: Basic, Synergic nebo Pulse.

Řídící panel Basic je určený pro manuální nastavování parametrů svařování. Napětí a proud se nastavují manuálně, což je výhoda invertoru proti stupňovité regulaci odbočkových strojů.

Řídící panel Basic zahrnuje: MMA, přepínání polarity, 2T/4T spínání.

Řídicí panely Synergic a Pulse jsou synergické s automatickým nastavením a obsahují proto velké množství programů v závislosti na zvoleném programovém balíčku.

Řídicí panel Synergic zahrnuje: Synergické svařovací programy, MMA,  2T/4T spínání,  DUO Plus™ pro svařování kořenových vrstev,  Sekvenční svařování.

Řídicí panel Pulse zahrnuje: Synergické svařovací programy, MMA, 2T/4T spínání, DUO Plus™ pro svařování kořenových vrstev, Sekvenční svařování, Impulzní svařování.

OMEGA YARD 300 - S CELOU ŘADOU VOLITELNÉHO VYBAVENÍ

• Konektor pro dálkové ovládání, MIG a MMA
• Inteligentní regulace průtoku plynu IGC®
• Manuální regulace průtoku plynu
• Jednotka regulace svařovacího proudu pro hořák
Vozík pro upevnění a dopravu plynových lahví
• Sběr dat pomocí datové sběrnice CAN
• Ochranný rám

Sada koleček pro montáž pod ochranný rám
• Sada s MMA konektorem na ZA konektoru pro připojení MIG hořáku pro snadnou změnu metod svařování
Světlo LED v konzole podavače drátu pro usnadnění výměny svařovacího drátu v prostředí s nedostatečným osvětlením
• Zamykací karta pro uzamčení nastavených parametrů

OMEGA YARD 300 na youtube:  Omega³ Yard 300

 

Pro bližší informace a prospekt navštivte náš e-shop nebo nás kontaktujte 411 135 600

 

migatronic@migatronic.cz

 

 

 

 

Prospekt ke stažení zde .......

16.04.2016

Více informací

Focus TIG 200 DC PFC - malý, lehký, spolehlivý

V dubnu 2014 rozšířil naší  řadu svařovacích strojů  FOCUS typ FOCUS TIG 200 DC HP PFC - nástupce stroje Delta 200HP. Stroj svařuje metodou TIG                   s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo dotykovým zapalováním TIG LIFTIG® (snadné zapálení oblouku až po dotyku wolframové elektrody a rychlá stabilizace oblouku přesně v místě dotyku).

Pulzní režim TIG umožňuje řízenější vytváření roztaveného svarového kovu.  Stroj má jednofázové napájení (1x230V) s PFC obvodem pro zvýšení výkonu při použití na prodlužovacím kabelu nebo slabých pojistkách.

Stroj FOCUS TIG 200 DC HP je vybaven wolframovými elektrodami MIGA Super Blue, které lze použít u všech typů materiálů.

 

Skříň stroje je z hliníkového plechu a jeho nízká hmotnost (13,0 kg) a snadná obsluha uživatelsky příjemného           a snadno přehledného panelu stroje FOCUS TIG 200DC HP PFC jistě potěší každého z vás, kdo chcete svařovat snadno a rychle, tedy přesně podle sloganu                        " Zapni stroj, stiskni tlačítko a svařuj ".

 

 

Pro bližší informace navštivte náš e-shop nebo nás kontaktujte 411 135 600 a migatronic@migatronic.cz

 

Prospekt ke stažení:

 

Více informací

Focus TIG 200 AC/DC PFC - malý, ale výkonný pracant

Nový Focus TIG 200 AC/DC PFC je určený pro profesionální TIG svařování všech materiálů, včetně hliníku proudem až 200 A. Jeho velkými přednostmi jsou vysoký výkon (zatěžovatel 170 A/60% při 40 °C), malé rozměry a nízká hmotnost (jen 13,5 kg) při zachování jednoduché obsluhy a dlouhé životnosti (skříň stroje je proto z hliníkového plechu).

 

Focus TIG 200 AC/DC PFC je určený nejen do dílny, ale i na montáže, proto má jednofázové napájení (1x230V) s PFC obvodem pro zvýšení výkonu při použití na prodlužovacím kabelu nebo slabých pojistkách a kromě TIG umožňuje i kvalitní svařování obalenými elektrodami (DC i AC). Pro drobné svářečské práce  je velkou výhodou, že má kromě bezdotykového HF zapalování TIG oblouku i zapalování po dotyku (tzv. LIFT), které zapálí oblouk, přesně tam, kde je požadováno.

 

 

Snadnou manipulaci se strojem umožňuje, kromě nízké hmotnosti, i přenášecí popruh, kterým je standardně vybavený. Pro zkušené svářeče může být přibalený TIG hořák vybavený dálkovou regulací svařovacího proudu, popř. může být doplněný hořáky a kabely různých délek podle potřeby uživatele.

 

Pro bližší informace navštivte náš e-shop nebo nás kontaktujte 411 135 600 a migatronic@migatronic.cz

 

Prospekt ke stažení:

 

Více informací

MIGATRONIC Věrnostní program

Náš věrnostní program nabízí majitelům vybraných invertorových svařovacích strojů MIG/MAG schválené postupy svařování WPS – zdarma

 

Po zakoupení stroje Migatronic z jedné ze tří řad MIG/MAG svařovacích invertorů máte okamžitě možnost si stáhnout celou řadu schválených standardních postupů svařování.

 

Migatronic, ve spolupráci s dánským institutem FORCE Technology, vyvinul postupy svařování dle EN/ISO 15612 pro svařování ocelí třídy až do S355 plnými svařovacími dráty. Tato zvláštní věrnostní nabídka je samozřejmou součástí služeb společnosti Migatronic a je bezplatně k dispozici pro všechny stávající a nové majitele vybraných svařovacích strojů Migatronic. Schválené postupy svařování WPS lze používat s následujícími stroji Migatronic:

 • Omega 220/270/300/400/
 • Sigma 300/400/500
 • Galaxy 300/400/500

 

O NORMĚ EN/ISO 1090

 

S účinností od 1. července 2014 je povinně vyžadováno posouzení shody a označení CE pro ocelové konstrukce, na které se vztahuje směrnice o stavebních výrobcích 89/106/EHS/nařízení o stavebních výrobcích 305/2011.

 

Jedná se o požadavek schválení výrobce ocelových konstrukcí akreditovaným subjektem. Výrobce musí mít certifikaci prokazující, že zajišťuje předepsanou správu svého výrobního zařízení, že pracovníci mají potřebnou kvalifikaci, že veškeré postupy jsou popsány v příručce řízení jakosti a že jsou následně dodržovány.

 

Splnění požadavků na schválené postupy svařování je jednou z podmínek dodržení směrnice o stavebních výrobcích 89/106/EHS/nařízení o stavebních výrobcích 305/2011 a může být pro výrobce velkým nákladem (obvykle 1000 až 2500 EUR /postup).

 

Společnosti přitom využívají 3 až 5 postupů, popř. i více.

 • WPS = specifikace postupu svařování
 • WPQR = kvalifikace postupu svařování
 • Respektujte případné další národní předpisy. Více informací o normě EN/ISO naleznete  na adrese

     www.migatronic.com/EN1090

 

     Prospekt ke stažení

 

WPS A WPQR MIGATRONIC JSOU BEZPLATNÉ PRO STROJE MIGATRONIC

Více informací

Inovativní Autopuls™

Kompletní programy pro profesionální svařování

 

Zařízení Automig2 i s řídicím panelem Autopuls™ je špičkový nastroj pro profesionální svařování všech moderních materiálů běžně využívaných v automobilovém průmyslu.

Funkce Autopuls™ zabraňuje rozstřiku při svařování a v porovnání s tradičním svařováním rovněž snižuje tepelné deformace plechu a minimalizuje i poškození okolí svaru teplem oblouku.

Na digitálním řídicím panelu Autopuls™ se volí jen typ svařovaného materiálu a průměr použitého drátu. Zbývající parametry nastaví stroj automaticky, takže svářeč se může plně soustředit na svařování. Díky dlouholetým zkušenostem výrobce a jeho úzké spolupráci s uživateli strojů Migatronic má zařízení vždy vhodný synergicky svařovací nebo pájecí program pro práci s jakýmkoli materiálem.

Kvalitní svary

Karoserie moderních automobilů jsou vyráběny z vysokopevnostní oceli, kterou je třeba svařovat aopravovat s mimořádnou pečlivosti a za dodržení předepsaných parametrů svařování. Všechny aktuální znalosti, které o teto problematice existuji, jsou užity v programech zařízení Automig2i s funkci Autopuls.

Čtyřkladkový podavač drátu navíc spolehlivě a přesně zajišťuje rovnoměrné a kvalitní podávaní. Samozřejmosti u zařízení Automig2i je také možnost obracení polarity pro svařování trubičkovými dráty (bez použití plynové atmosféry).

 

Určeno pro profesionály

Zdroj Automig2i ve verzi DUO má dva samostatné podavače, dva hořáky a dvě plynová hospodářství, takže může byt vybaveny pro dva různé materiály (např. jeden pro MIG pájení a druhy pro svařování uhlíkové nebo nerezové oceli). Ke změně svařovaného materiálu pak dojde pouhým přepnutím přepínače podavačů a změnou programu, což výrazně zvýší produktivitu pracoviště.

 

Ergonomicky hořák MIG-A Twist je vybaveny otočným krkem pro snadný přístup i do hůře dostupných míst. Rukojeť hořáku je možné volitelně vybavit také modulem dálkové regulace svařovacího proudu. Software pro zařízení Automig2 223i-273i Autopuls™ lze bezplatně aktualizovat z internetových stránek společnosti Migatronic.

 

Pro ukázku zařízení Automig2i s funkcí Autopuls kontaktujte Vašeho prodejce Migatronic.

www.migatronic.cz

 

Leták ke stažení

Více informací

RallyMIG 161i

Inteligentní přenosná multifunkční svářečka s tím nejlepším, co Migatronic nabízí

 

RallyMIG 161i je praktický a všestranný přenosný svařovací stroj. Je konstruovaný jako kompaktní multiprocesní zařízení, především pro svařování metodou MIG s možností svařování i metodou MMA. Tento moderní invertorový zdroj s napájením 1x230 V je vhodný pro použití v dílnách i pro svařování na staveništích.

 

Svařování metodou MIG s využitím synergických funkcí znamená, že parametry svařování se nastavují prostřednictvím pouze jednoho ovládacího otočného knoflíku na čelním panelu nebo pomocí dálkové regulace (volitelná funkce) na ergonomické rukojeti hořáku, jehož krk otočný v rozsahu 360° zlepšuje komfort a snižuje nebezpečí vzniku chyb.

Bez ohledu na to, zda je použitý čistý CO2 nebo argon jako ochranný plyn, či zda se svařovací drát na cívce 5 kg používá pro svařování nebo pro tvrdé pájení metodou MIG, vždy je k dispozici program, který vyhoví každé technologii svařování.

 

Svářečka RallyMIG 161i je vybavena funkcí kompenzace účiníku (PFC). Funkce PFC umožňuje svařování s dlouhými síťovými napájecími kabely za použití pojistek pouze 16 A. Standardní funkcí je také přepínání polarity, které umožňuje svařování trubičkovým drátem s vlastní ochranou (bez plynové atmosféry).

Pomocné funkce pro svařování metodou MMA

Svařování metodou MMA se často upřednostňuje při práci ve venkovním prostředí, kde svařování v atmosféře ochranného plynu není vhodné nebo možné. Svářečka RallyMIG 161i dovoluje použití většiny typů elektrod průměru až 3,2 mm a mezi její standardní pomocné funkce patří i funkce horký start a regulace výkonu oblouku.

Svůj svařovací stroj si můžete přizpůsobit vlastním potřebám ...

Pro svařovací zdroj RallyMIG 161i se dodává řada příslušenství, například vozík, dálková regulace pro nastavování svařovacího proudu na rukojeti hořáku, elektrodové kabely různých délek a v neposlední řadě i hořák pro svařování metodou TIG s dotykovým zapalováním, který je proto vybavený plynovým ventilem v rukojeti.

 

Pro více informací se obraťte na náš tým Migatronic CZ www.migatronic.cz nebo na našeho nejbližšího distributora.

Leták ke stažení

Více informací

Úspěšná dodávka svařovacích strojů Migatronic pro malajský institut

V listopadu 2012 Migatronic expedoval výjimečnou zásilku – svařovací stroje pro nově vybudovaný vzdělávací institut v Bintulu, v Malajsii.

Zakázka na dodávku svařovacích strojů byla realizovaná malajským distributorem Migatronic, firmou Esta Seal a zahrnovala celkem 61 svařovacích a řezacích strojů Migatronic, jmenovitě stroje Sigma pro MMA/MIG/MAG, PI pro MMA/TIG AC/DC a plazmové řezačky Zeta pro řezání, drážkování a úkosování kovů, vše s kompletním příslušenstvím, samozřejmě.

Uvedení všech strojů do provozu proběhlo začátkem ledna spolu se zahájením provozu školy.

Z přiložených obrázků je patrné, že i dekorace svářečských pracovišť byla provedena v zelené barvě, aby ladila s nově dodanými svařovacími stroji Migatronic.

 

Více informací

Migatronic Omega² - spojení kvality a úspory

V červnu 2012 doplnila početnou skupinu kvalitních svařovacích zdrojů nová řada zvaná Omega².

Navazuje na původní Omegu, avšak je rozšířená o některé uživatelsky velmi příjemné funkce.

První z nich, kterou asi jistě všichni uživatelé svařovací techniky Migatronic uvítají, je možnost IGC® - inteligentní regulace plynu Vám může snížit plynovou spotřebu při svařování až o 50%.
Touto funkcí zatím disponovaly pouze velmi výkonné cenově náročnější svařovací zdroje.
Proto jistě každý svářeč ocení, že tuto IGC® funkci šetrnou k životnímu prostředí
i k Vaší peněžence, má i nová řada Omega².

Druhá funkce potěší ty, jež ke své činnosti potřebují zdroj s vyšším výkonem.  Nová Omega² 550 s panelem Advanced totiž umožňuje i drážkování.

Nová řada svařovacích zdrojů Omega² tedy zahrnuje modely od Omegy² 220A po nejvýkonnější  Omegu² 550A. 

Všechny typy jsou  všestranně univerzální a plně digitální svařovací stroje s automatickými funkcemi pro všechny možnosti svařování tenkých i silnostěnných materiálů malými i velkými cívkami drátu, popř. obalenou elektrodou. Zdroje jsou uživatelsky jednoduché a plně digitální stroje s automatickými funkcemi pro  dílenské      i montážní průmyslové svařování a umožňují i svařování trubičkovými dráty obrácenou polaritou.

Omegu² si můžete vybrate ze dvou řídících panelů: 

Panel Basic  - pro jednoduché ruční MIG/MAG svařování s manuálním nastavením parametrů svařování - výkonný invertor v kombinaci s tradicí.

Synergický panel Advanced  - má kromě standardní MIG/MAG synergické programové výbavy
i program pro MMA svařování a ve verzi 550 Advanced umožňuje i drážkování.

 

Na panelu předešlé verze řady Omega byl pouze jeden diplej, současný ovládací panel disponuje dvěma velkými přehlednými displeji.

 

 

Přednosti Omegy²:
• Pět výkonových variant, dva řídící panely: manuální a synergický
• Aktualizace pomocí SD karty – www.migatronic.com
DUO Plus™ funkce pro svar pohledově podobný svařování TIG a pro dokonalé řízení procesu

MIG-A Twist® Dialog hořák pro dálkovou regulaci stroje a pro snadné polohování do potřebné pozice
• Vysoký zatěžovatel pro produktivní svařování
IGC® (Intelligent Gas Control) Funkce inteligentní regulace plynu je volitelná výbava Omegy². Umožňuje optimalizovat průtok plynu při dodržení vysoké kvality procesu svařování. Funkce IGC® je schopna až 50% úspory plynu, snižuje četnost výměn tlakových lahví s plynem a zvyšuje tak hospodárnost, ochranu žp a efektivitu Vaší práce, což jistě ocení především automobilový průmysl, pro který je typické především bodování a stehování.

Celkové výše úspory se můžete dopočítat zde... www.intelligentgascontrol.com

• Možnost obrácení polarity pro svařování trubičkovými innershield dráty (bez plynu)
• Čtyřkladkový podavač drátu pro stabilní a rovnoměrné podávání všech typů drátů
• Možnost doplnění snímatelného podavače podvozkem
• MMA svařování je ve standardní výbavě Omegy² 400 / 550 Advanced
• Možnost doplnění o dálkový regulátor pro MMA
• Standby funkce (se spotřebou jen 30W) snižuje spotřebu elektřiny, zatížení životního prostředí a
prodlužuje životnost stroje
• Spořící plynová hadice šetří plyn a chrání ho i před kontaminací
• Možnost doplnění o zesílené vodní chlazení (verze S)
• Omega² 220 / 300: Boost Convertor pro jedno a třífázové napájení 230-400 V
• Omega² 400 / 550: Autotransformátor pro 230-500 V*

Omega² Boost
Stroje Omega² 220 a Omega² 300 mohou být vybaveny elektronickým systémem Boost Convertor
(autotransformátor) pro připojení na všechna jedno nebo třífázová napájecí napětí 230 – 400 V. Stroje Omega² 400 / 550 mohou být doplněné autotransformátorem*.

Omega 270 Mini
Omega 270 Mini je varianta v ultrakompaktním přenosném provedení. Omega 270 Mini je určena
pro 5 kg cívky a je proto vhodná např. do servisních vozidel a na stavby pro svařování v těžko přístupných místech.

Obrácení polarity
Všechny stroje Omega² jsou standardně vybaveny možností změny polarity, takže umožňují i použití trubičkových drátů innershield (tj. bez potřeby plynové ochrany). Samozřejmě mají i 2T/4T spínání a hořáky MIG-A Twist®.

Od nové řady svařovacích zdrojů Omega2 můžete očekávat vysokou provozní spolehlivost,dlouhou životnost.

Praktické pro každého je nastavování parametrů velkými knoflíky a lehce čitelné symboly na řídícím panelu Vám nabízejí snadné ovládání.

Přesně podle sloganu dánského výrobce: Zapni zdroj, stiskni spoušť a svařuj!

 

Katalog ke stažení

Všechny svařovací stroje jsou v rámci uvedení na trh představeny ve speciální nabídce, viz www.migatronic.cz a můžete si je snadno vyzkoušet, popř. zakoupit u všech autorizovaných prodejců Migatronic.

Bližší informace o ceně a příslušenství Vám rádi poskytneme v našem internetovém obchodu http://shop.migatronic.cz/

Více informací

20 úspěšných let Migatronic v ČR

V květnu 1992 jsme jako první zaměstnanci nové firmy MIGATRONIC Czechoslovakia a.s. začali budovat prodejní a servisní struktury tehdy nové značky na trhu Československa. Migatronic byl dobře známý především v autoservisní technice, kde byl vždy etalonem kvality        a spolehlivosti.

Ve středním a těžkém průmyslu ČR a SR ale svařovací stroje Migatronic (kromě jaderného strojírenství) známé nebyly a významné reference z loděnic a offshore průmyslu ve Skandinávii, Francii a Velké Británii nám v té době velkou prodejní podporou také nebyly.

 

 

Významným impulsem byl ale fakt, že na Weldingu 1992 Migatronic získal Zlatou medaili za impulsní invertorový MIG/MAG svařovací zdroj BDH 320, který byl první svého druhu na světě.

Nicméně vysoké ceny invertorových strojů v té době ještě zdaleka neumožňovaly jejich masové rozšíření tak, jak je vidíme dnes. Nejprodávanějším průmyslovým impulsním strojem Migatronic byl totiž ještě v té době velice moderní tyristorově řízený odbočkový stroj KME.

V následujících letech se stroje Migatronic prosadily zejména v TIG svařování ocelí i hliníku a stroje LDH, Commander, Navigator a Pilot se staly standardem pro výrobní i montážní podniky a pro údržbu v energetice, potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu Čech, Moravy a Slovenska.

  

Automig 180XE

 

S nástupem použití vysokopevnostních plechů, hliníku    a pozinkovaných karosérií se po roce 2000 Migatronic znovu výrazně prosadil v autoopravárenské technice       (ve značkových i neznačkových autoklempírnách)              a hlubokou odbornost ve svařování tenkých plechů využil    i pro výrobu radioaktivních zářičů, letecké               a sanitární techniky a energetických zařízení.

 

   Od roku 2006 Migatronic sbírá ocenění i za vzhled a funkčnost svých výrobků (cena za design strojů Sigma / Pi, ocenění pokrokových MIG-A Twist hořáků, apod.) a udržuje si tak pozici progresivního výrobce, který nežije z kopírování ostatních, ale sám určuje další trendy vývoje         v oboru. Zkratky D.O.C. (dynamické řízení čistícího účinku), IGC (inteligentní regulace průtoku plynu) nebo IAC (modelování studeného oblouku) jsou funkce, které významně posouvají vpřed kvalitu a efektivitu procesu svařování.

Současná Migatronic CZ a.s. kromě strojů pro ruční svařování nabízí a prodává i ucelený sortiment řešení pro automatizované a robotizované svařování. Např. nové stroje Plasma Pi 350 jsou moderním pokračovatelem průmyslových zařízení Plasma Commander pro plasmové svařování nerezových materiálů, které Migatronic tradičně dodává předním výrobcům tepelné     a automobilové techniky.

Prodej cca 1.000 ks svářeček ročně ale znamená, že po 20 letech je v ČR a SR velké množství strojů Migatronic, které potřebují pravidelnou údržbu, revize a kalibrace, popř. i opravy. Právě fungující, kvalifikovaný a cenově dostupný servis se stal významným argumentem pro podporu značky na trhu. A právě díky němu se zákazníci Migatronic stále vracejí.

Migatronic CZ a.s. dnes zabezpečuje prodej a servis technologií Migatronic v regionu střední     a východní Evropy a zajišťuje i technickou podporu a školení smluvních partnerů na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.

Migatronic CZ a.s. je po dvou dánských výrobních závodech třetí největší evropskou firmou           v rámci Migatronic Group a své postavení v regionu si neustále upevňuje.

Chtěl bych proto při příležitosti ohlédnutí se za uplynulými 20 lety velice a upřímně poděkovat všem pracovníkům Migatronic CZ a.s., smluvním obchodním partnerům, zákazníkům                   a příznivcům značky za dlouholetou spolupráci a popřát jim hodně společných úspěchů                i v dalších letech.

Ing.Pavel Havelka

Více informací

Flex² 3000 – spojení jednoduchosti a nejmodernější technologie

   Flex² 3000 je nová generace oblíbené řady MIG/MAG impulsních invertorových svařovacích strojů Flex 3000 pro zámečnickou a lehkou průmyslovou výrobu, popř.    pro autoopravárenství. Právě opravy hliníkových                 a pozinkovaných karosérií vyžadují programově řízené synergické svařování s minimálním vneseným teplem    a s dokonalou kvalitou svaru. Nový Flex² 3000 tak přináší ještě jednodušší obsluhu, programové vybavení homologované předními výrobci automobilů od Audi přes General Motors až po Ferrari a možnost mnoha speciálních zákaznických řešení, takže splní jakékoliv požadavky na kvalitní svařování kovů.

Nová konstrukce invertoru snižuje spotřebu elektřiny        a i ostatní použité úsporné systémy snižují celkové emise CO2, takže stroj Flex² 3000 je zelený nejen svojí barvou, ale i použitím. Pro ještě vyšší provozní úspory může být doplněný funkcí IGC® (Intelligent Gas Control) pro synergickou regulaci průtoku plynu s vestavěným spořičem plynu. Právě pro použití v autoopravárenství s mnoha krátkými svary je IGC® optimální volbou.

   Nový Flex² 3000 je ale vybavený i novými funkcemi Wizard™ a Miga Job Control™, takže vyhledání vhodného nastavení je velice jednoduché a nejoblíbenější parametry mohou být snadno uloženy do paměti pro jejich rychlé opětovné vyvolání (joby).

Flex² 3000 je tak komplexním a optimalizovaným řešením problematiky svařování a MIG pájení tenkých plechů s vysokými nároky na kvalitu, produktivitu a cenu procesu.

Prospekt ke stažení

Všechny svařovací stroje jsou v rámci uvedení na trh představeny ve speciální nabídce, viz www.migatronic.cz a můžete si je snadno vyzkoušet, popř. zakoupit u všech autorizovaných prodejců Migatronic.

Bližší informace o ceně a příslušenství Vám rádi poskytneme v našem internetovém obchodu http://shop.migatronic.cz/

Více informací

Invertor versus odbočkový MIG/MAG svařovací stroj

   Invertorové svařovací stroje pro MIG/MAG svařování Migatronic vyrábí déle než 20 let. Jejich vývoj během té doby výrazně pokročil a jejich cena, funkčnost i spolehlivost dnes přibližuje invertory i běžným uživatelům pro svařování konstrukčních ocelí bez potřeby speciálních programů nebo funkcí.

I dnes ale mnozí zákazníci stále ještě zbytečně požadují koncepčně zastaralé odbočkové stroje se stupňovitou regulací, přestože jejich cena se blíží cenám obdobně výkonných invertorů. Připomeňme si proto znovu výhody invertorových svařovacích strojů ve srovnání                       s odbočkovými:

1. Nižší rozměry a hmotnost díky menšímu transformátoru, zároveň vyšší zatěžovatel.

2. Plynulá regulace všech svařovacích parametrů (tj. nejen rychlosti podávání drátu, ale i svařovacího napětí    a indukčnosti).

3. Možnost synergického programového řízení (tj. řízení jedním parametrem) a funkce automatického zaplňování koncového kráteru, měření parametrů a jejich ukládání do paměti, jejich dodatečné vyvolávání. Celkově tedy jednodušší obsluha.

Programy mohou být podle potřeby rozšiřovány, popř. aktualizovány. Některé funkce nebo parametry mohou být naopak, v případě potřeby, snadno zakázány nebo zamčeny, aby nedocházelo k jejich nežádoucím změnám nebo používání.

4. Možnost speciálních funkcí (impulzní svařování, studený oblouk, vyvařování široké kořenové mezery, atd.).

5. Úsporné funkce – vypínání chlazení hořáku a chlazení zdroje proudu při delší nečinnosti, optimalizace průtoku plynu se spořičem.

6. Vysoká účinnost transformace zvyšuje zatěžovatel a snižuje tepelné a magnetické ztráty. Menší ventilátor chlazení snižuje prašnost na pracovišti. Invertor má proto vždy menší spotřebu elektrické energie a vystačí často i s menšími síťovými pojistkami než obdobná “odbočka”.

7. Univerzálnost použití, protože MIG/MAG invertory obvykle “umí” i MMA, popř. TIG DC svařování.

8. Výkonný zdroj je doplněný rychlým podáváním drátu (až 30 m/min.), takže dociluje vysoké rychlosti a kvality svařování, protože požadovaný výkon odtavení může být provedený i menším průměrem drátu.

9. Části stroje jsou spojeny CAN bus sběrnicí, takže je snadné invetor připojit k řídícímu systému výrobní linky nebo robota, popř. ze stroje získávat data pro jejich další zpracování.

10. Údržba invertoru je stejná jako u “odbočky”, jen aktualizace software je činnost navíc,          díky SD kartě ale trvá jen pár vteřin.

Z výše uvedených 10 bodů jasně vyplývá, že invertory pro MIG/MAG svařování, stejně tak jako před lety pro MMA/TIG, brzy a rychle vytlačí odbočkové stroje a zajistí tak vyšší kvalitu, rychlost svařování a nižší provozní náklady a nižší zatížení životního prostředí prachem, hlukem                   a skleníkovými plyny. Proto Migatronic již dnes, vedle dvou řad odbočkových strojů, nabízí čtyři řady MIG/MAG invertorů.

Více informací

Paměťové karty ve svařovacích strojích Migatronic

Invertorové svařovací stroje, zejména pro MIG/MAG svařování, umožňují velice rozsáhlé programové řízení zdroje proudu, svařovacího procesu i komunikace            s obsluhou. Díky stále rychlejšímu růstu potřeb výrobní praxe a širokých možností rychlého zpracování mnoha primárních i sekundárních parametrů doprovázejících proces svařování tak rychle vyvstal i problém nahrávání     a upgrade software do mikroprocesorů svařovacího zdroje a řídícího systému podávání drátu. Právě snadnost aktualizace a doplňování software byly významným cílem vývojářů Migatronic, který byl stanoven jako priorita už ve druhé polovině 90. let minulého století.

   Rychlý rozvoj paměťových záznamových médií před rokem 2000 jasně ukázal, že tehdy běžné “loadování” software z počítače připojeného kabely (především optickými, aby nedocházelo k rušení přenosu dat při procesu svařování) ke svářečce se sice hodí pro laboratorní činnost, ale pro běžnou praxi je slepou cestou.

Nové paměti pro mobilní telefony a MP3 přehrávače se tak staly základem přenosného záznamového média, představeného v roce 2002 jako MigaCARD pro přenos a záznam programů svařovacích strojů Migatronic Flex.

Čtečka paměťové karty umístěná nejprve na čelním panelu, u dalších verzí pak ve skříni podavače drátu, byla jednoduchá, funkční a spolehlivá cesta, jak bez potřeby on line připojeného počítače aktualizovat, popř. zálohovat software svařovacího stroje a oblíbená nastavení uživatele.

   Dalším podpůrným argumentem pro čipové karty byl rychlý rozvoj internetu a stále snadnější možnost zasílání a stahování software jeho prostřednictvím. Uživatelé dnes paměťové karty a čipy běžně používají jako karty identifikační, platební, SIM karty                   v mobilních telefonech a paměťové karty v digitálních fotoaparátech, kamerách nebo MP3/4 přehrávačích. Karty jsou stále menší, rychlejší a mají stále větší kapacitu.

Proto dnes, 10 let od uvedení prvních MigaCARD, všechny průmyslové invertorové svařovací stroje Migatronic používají jako standard běžné SD karty, které slouží pro rychlou a jednoduchou aktualizaci software      a u strojů Sigma Galaxy i pro záznam svařovacích dat (systém DataLog). Výhodou SD karty je její snadná dostupnost i rozšířenost SD čteček v počítačích, takže kdekoliv ve světě je možné rychle z internetu stáhnout nejnovější software Migatronic a prostřednictvím běžné SD karty jej rychle nahrát do svařovacího stroje Migatronic.

Aktualizace svařovacích programů nebo obnova správných dat ze zálohy nikdy nebyla jednodušší.

Více informací

Zákaznická řešení Migatronic

   Migatronic vyrábí kromě standardních variant strojů i mnohá řešení pro pokrytí individuálních potřeb zákazníků, a to i v malých sériích. Nejčastější jsou požadavky na změnu barvy, aby svářečka vyhovovala standardům, popř. přání uživatele. V Audi servisech tak najdete stroje Migatronic stříbrné, u Ferrari červené a pro servisy Renault nebo Toyota jsou žluté.

 

Komplikovanější ale bývá změna technické specifikace, protože např. školy požadují tzv. řešení vše v jednom (MMA, MIG/MAG-Impuls, TIG AC/DC), které pokrývá kombinace strojů Sigma + Pi    v různých konfiguracích.

Sigma 400 Compact Triple

Autoservisy a někteří průmysloví odběratelé zase často požadují stroje s více podavači, tzv. Duo varianty, které jsou možné i jako zákaznická řešení průmyslových strojů Omega, viz obrázky          z nedávné dodávky významnému českému odběrateli, nebo kompaktní Flex 3000 doplněný dalším snímatelným podavačem jako speciální aplikace pro autoservisy Peugeot.

 Samozřejmostí dnes jsou i zákaznická řešení software svařovacích strojů a sledování jeho provozu, takže uživatel dostává komplexní splnění všech požadavků pro zajištění kvality, produktivy a efektivity procesu svařování.

Omega 400 Duo
Více informací

Víte vše o zdravotním riziku při svařování?

Při procesu svařování dochází v důsledku vysokých teplot k uvolňování toxických zplodin a aerosolů do okolí. 

Proto každý svářeč by měl dbát na svou ochranu.

Svářečem přijímaný vzduch mívá různé chemické složení, které může jeho zdraví významnou měrou poškodit.

Dým a při procesu vznikající zplodiny mohou způsobit podráždění očí, kůže a dýchacích cest, ale také závažnější zdravotní komplikace.

 

Až 11 gramů částic nadýchá svářeč za 1 rok v práci i při splnění hygienického limitu 5mg/m3 částic ze svařování ve vzduchu.

Bohužel většinu z nich plíce nejsou schopny vyexportovat ven a zůstanou v organismu svářeče.

Nejefektivnějším způsobem ochrany zdraví je centrální odsávání každého pracoviště nebo používání mobilních odsávacích jednotek s mechanickou i chemickou filtrací.

Pokud to z nějakého důvodu nelze, je možno použít osobní filtraci nebo přívod čerstvého či filtrovaného vzduchu do svařovací kukly.

Pokud je pracoviště odsáváno, či používají-li pracovníci svařovací kukly s filtrací, velká zdravotní rizika z dýmu a kouře již nehrozí.

Bližší informace o zdravotním riziku Vám mohou kdykoliv poskytnout hygienické stanice jednotlivých krajů našeho státu.

 

 

ODPOVĚDNOST za bezpečnost práce má zaměstnavatel. Podle zákona č.251/2005 Sb. o inspekci práce může hrozit zaměstnavateli pokuta až do výše 2mil.Kč, pokud se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce v různých oblastech, např.:

neposkytne bezplatně OOPP...

nesplní povinnost udržovat OOPP v provozuschopném stavu...

nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů...

nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce...

nezajistí opatření potřebných k prevenci rizik...

 

Informační zdroje tohoto článku: http://solutions.3mcesko.cz/wps/portal/3M/cs_CZ/Speedglas/Home/

 

Ke stažení... 

 

Více informací

Migatronic najdete i na stránkách youtube.com

Nestihli jste předváděcí akci??

Chcete vidět svařovací proces a jeho výsledek z pohodlí

Vaší kanceláře nebo z domova? 

Migatronic najdete i na stránkách www.youtube.com.

Kanál uživatele MigatronicDK - YouTube ....klikněte na tlačítko....

 

 

Více informací

Flex2 3000 - digitální inteligence

Dánský výrobce svařovací techniky Migatronic

předvádí novinku přesně podle sloganu - Zapni zdroj, stiskni spoušť a svařuj! 

FLEX2 3000 je nejmodernější ze svařovacích strojů MIG/MAG a jistě potěší všechny uživatele napříč automobilovým průmyslem.

Tento svařovací stroj byl vyroben ve spolupráci s výrobci aut a dodavateli a spotřebiteli plynu po celém světě. Flex2 3000 je přizpůsobivý, dokonalý a umožňuje svářeči soustředit se pouze na své řemeslo.

 

Flex2 3000 je určený pro svařování ocelových, nerezových a hliníkových zámečnických a průmyslových konstrukcí.

Stejně tak je vhodný pro opravy pozinkovaných nebo hliníkových automobilových karosérií a částí jejich nosných konstrukcí vyrobených z vysokopevnostní oceli.

Je programován pomocí paměťové SD karty, která ukládá svařovací program i řídící programy invertorového zdroje. Tak je zajištěn upgrade stroje na nové programy podle potřeb uživatele např.při změně svařovaného materiálu, popř. při změněn ochranné atmosféry. 

Programové balíčky jsou navrženy pro přední výrobce automobilů od Audi přes GM až po Ferrari. 

FLEX2 3000 je schválený pro opravy karosérií značek:

Program Wizard™ umožňuje obsluze svářečky vyhledat vhodný svářecí program bez nutnosti procházet všechny programy, můžete zadat typ svařovacího drátu a druh směsného plynu a Wizard™ vám sám nabídne vhodný svařovací program.

Flex2 3000 je programován pomocí paměťové karty SD, která ukládá svařovací program i řídící programy invertorového zdroje. Tak je zajištěn snadný upgrade stroje na nové programy podle potřeb uživatele při změně svařovaného materiálu, popř. ochranné atmosféry.

Nová řídicí jednotka MJC™ Miga Job Control umožňuje uložit až 200 jednotlivých svářecích operací a snadno vyvolat oblíbené nastavení.

Nechybí ani IGC® - Intelligent Gas Control Inside - je to volitelná funkce svářečky Flex² 3000. Umožňuje optimalizování průtoku plynu při dodržení vysoké kvality procesu svařování. Funkce IGC® poskytuje až 50% úsporu plynu,což jistě ocení každý uživatel tohoto digitálního svařovacího stroje.

Katalog ke stažení

Veškeré informace naleznete v naší internetové prodejně http://shop.migatronic.cz nebo si je vyžádejte na migatronic@migatronic.cz.

Více informací

Svařovací kukla 3M™ Speedglas™ s 3M™ Adflo™ systémem

 Chladnější, čistší a pohodlnější svařování Vám  může poskytnout naše nabídka svařovací kukel  Speedglas™ 9100 a 9100FX s filtroventilační jednotkou 3M™ Adflo™. Tato sestava je přednostně určená pro bodování a broušení. Výdechové ventily odvádějí vámi vydechovaný vzduch a snižují pravděpodobnost zamlžení svářečské kazety, filtroventilační jednotka 3M™ Adflo™ vám zajišťuje nepřetržitý přísun filtrovaného vzduchu a s využitím otočné rychlospojky lze připojit a odpojit dýchací hadici pouze jednou rukou.

Vzduch vždy proudí konstantní jmenovitou rychlostí 170litrů/minutu bez ohledu na stupeň nabití baterie či míru zanesení filtru. Pro práci v horkém prostředí můžete zvýšit rychlost proudění vzduchu až na 200litrů/minutu. Samozatmívací kazeta Speedglas™ 9100V,9100X a9100XX má sedm nastavitelných stupňů zatemnění č.5,8,9-13 včetně zatemnění pro svařování plamenem, mikroplazmové svařování a TIG o nízkém proudu, všechny tři typy se liší velikostí zorného pole. Boční průzory s kazetou se stupněm zatemnění č.5 vám rozšiřují periferní vidění. Typ 9100FX má navíc odklopný štít a pod ním velký čirý ochranný zorník, který chrání svářeče při broušení.

Katalog ke stažení

 

Výše uvedené sestavy nyní nabízíme za zvýhodněných podmínek.

Veškeré informace naleznete v naší internetové prodejně http://shop.migatronic.cz nebo si je vyžádejte na migatronic@migatronic.cz.

Více informací

Champagner hubice pro náročné svařovací aplikace

Champagner hubice byla vyvinuta pro náročné svařovací aplikace, které vyžadují speciální plynovou ochranu pro TIG reaktivní kovy jako je titan, nikl, hliník, významně snižuje oxidaci a vyblednutí svaru. Nízká hmotnost Champagner hubice garantuje snadnou manipulaci a optimální držení hořáku.
Je použitelná pro elektrody o průměru 1,6mm, 2,4mm a 3,2mm.

Průměr hubice je 28mm, nevyžaduje žádnou redukci, můžete ji přímo použít pro hořáky Weldtec typu WT-9/20/25 a pro Speedway SW320 a pro hořák Migatronic TIG301. Veškeré další informace naleznete v přiloženém prospektu.

Na přiloženém prospektu si můžete prohlédnout balíček příslušenství používaných na nerezové oceli. 

Pokud by Vás zajímala cena tohoto produktu, kontaktujte prosím Migatronic.

Katalog ke stažení

Více informací

Mikro-TIG-hořák - ideální pomocník na těžko přístupná místa

Migatronic rozšířil svou nabídku sortimentu o tento praktický Mikro-TIG-hořák od firmy Weldtec.

Byl vyvinut na základě požadavků zákazníků, kteří potřebují svařit drobné otvory ve stísněných prostorech, kam není možný přístup standardním hořákem. Weldtec-Mikro-TIG-hořák je schopen zvládnout nejnáročnější svařování drobných hůře přístupných míst.  

V současnosti jsou dostupné dva modely, a to Mikro-TIG-hořák  chlazený vzduchem a vodou. Můžete si vybrat ze tří délek hořáku - 50, 75 a 300mm a tří poloh hořáku, a to 45°,90° a 180°.

Mikro-TIG hořák disponuje velmi štíhlým designem - průměr je 8mm, pro optimální pohled na tavnou lázeň je vybaven skleněnou tryskou, flexibilní lehkou sadou hadic se silikonovým elektrickým kabelem a kůží chráněnou hadicí. K dispozici jsou samozřejmě zašpičatělé wolframové eketrody WC20 22mm dlouhé.

Pokud by Vás zajímala cena Mikro-TIG-hořáku, kontaktujte prosím Migatronic.

Katalog ke stažení

Více informací

Nové Pi 500 E MMA pro svařování obalenou elektrodou

Řada svařovacích strojů Migatronic Pi byla rozšířena o nový výkonný model Pi 500 E MMA pro produktivní svařování obalenou elektrodou.

Malé vnější rozměry a nízká hmotnost spolu s vysokým zatěžovatelem a maximálním svařovacím  proudem 500A jej předurčují pro svařování silnostěnných materiálů v průmyslové výrobě i na montáži.

Pi 500 E MMA tak najde široké uplatnění při výrobě, kompletaci, rekonstrukci nebo renovaci ocelových konstrukcí, tlakových nádob a technologických zařízení v energetice, stavebnictví, chemickém nebo potravinářském průmyslu.

Prospekt ke stažení

 


Více informací

Inteligentní regulace plynu IGC® pro TIG svařování

Inteligentní regulace plynu Migatronic IGC® (Intelligent Gas Control®) je inovativní technickou funkcí svařovacích strojů Migatronic, která je využívaná a oceňovaná obvykle          pro MIG/MAG svařování stroji Migatronic Sigma.

Nová generace TIG svařovacích strojů                              Migatronic PI 350/500 přináší ale tuto funkci i pro TIG svařování ocelí nebo hliníku.

IGC® automaticky reguluje průtok plynu podle aktuálních svařovacích parametrů, a to při zapalování, vlastním hoření    a při zhasínání oblouku. Tato optimalizace výrazně snižuje spotřebu ochranného plynu (o 30 až 50%),                 protože např. pro zaplňování koncového kráteru                   a při dlouhém dofuku plynu při ukončování svaru                   stačí výrazně nižší průtok plynu, než je průtok požadovaný pro vlastní svařování.

 

 

Systém IGC® je doplněný vestavěným spořičem plynu pro redukci nadspotřeby plynu při zapalování a stabilizaci oblouku a spořící plynovou hadicí pro eliminaci ztrát plynu průsakem ve vedení od plynové láhve k hořáku. Svářečem požadovaný průtok plynu se nastavuje a zobrazuje na čelním panelu stroje Pi 350/500 a mění se synergicky podle skutečných svařovacích parametrů.

IGC® tak kromě úspor plynu přináší jednotný vzhled svarů, minimalizuje počet vad a tím i zvyšuje produktivitu procesu svařování. Jeho návratnost je proto velice rychlá.

Navštivte www.intelligentgascontrol.com a sami si snadno spočítejte, jakých úspor dosáhnete při využití systému IGC® firmy Migatronic.

Kalkulace ke stažení....

Více informací

MIGA 5220 – automat pro podélné svařování trubek

Ing. Pavel Havelka

    Migatronic Automation A/S je tradičním dodavatelem systémů pro automatizované a robotizované svařování.

Jedním ze standardních výrobků je automat MIGA 5220      pro podélné svařování trubek a těles kruhových nádob různých průměrů, tlouštěk a délek.

Automat MIGA 5220 je vybavený výměnnými trny                  s pneumatickou fixací a s podfukem kořene svaru,           průměrů a délek podle rozměrů svařence.                              Pro snadnou manipulaci se zakládaným dílem                         má elektrohydraulický zakládací vozík s válečkovou dráhou. Právě zakládací vozík, který pojíždí po kolejnicovém vedení, usnadňuje přesné založení svařovaného dílu k pravítku         a urychluje celý proces manipulace se svařencem před i po ukončení procesu svařování.

   Často svařovaným materiálem bývá nerezová ocel,     proto jsou tyto automaty obvykle kombinovány se zdroji      pro plasmové svařování Migatronic Plasma Pi.

Plasmové svařování totiž zajišťuje rychlý a kvalitní svar        s dobrou penetrací, takže lze I svarem svařit i materiály       silné 8-10 mm bez úkosu, tedy bez drahé přípravy svaru.

Pro takto silné materiály je plasmový zdroj doplněný podavačem studeného drátu, který je synchronizovaný s řídícím systémem automatu a obsluha celého stroje je tak velice jednoduchá.

  

Automaty MIGA 5220 jsou v provozu v mnoha zemích celého světa a vycházejí z dlouholeté zkušenosti Migatronic Automation A/S se stavbou automatických strojů pro svařování. Samozřejmostí je jejich plynulá a kvalitní funkčnost od okamžiku zprovoznění, dlouhá životnost a minimální nároky na údržbu a servis.

Více na www.migatronic-automation.cz

Více informací

Svařování hliníku a ocelí stroji Sigma2

Ing. Pavel Havelka

    Díky uvedení nových strojů Migatronic Sigma Galaxy         s bezrozstřikovým procesem MIG svařování IAC™ mnozí uživatelé lépe vnímají výhody adaptivních svařovacích procesů.

Ne každý ale potřebuje v každodenním provozu svařovat extrémně tenké materiály nebo ocel s hliníkem. Proto při předvádění strojů Sigma Galaxy dochází i ke znovuoživení zájmu o produktivní a přitom kvalitní svařování hliníku nebo silnostěnných ocelí.

Právě tyto problematiky skvěle zvládají i  standardní stroje Migatronic Sigma2  s výbavou pro programové synergické impulsní svařování.

Více než 160 programů zahrnuje všechny běžné i méně obvyklé materiály i způsoby jejich svařování. Velkou předností Sigmy2 je navíc opravdu jednoduché ovládání s možností snadného upgrade díky SD paměťové kartě.

Panel Sigma2 Pulse

Možným důvodem růstu zájmu o impulsní MIG svařování v současné době je určitě i to, že mnozí odběratelé                 si (zřejmě i díky krizi) konečně uvědomili, že snaha pořídit dobrou (=levnou) technologii v dnešní době už nestačí.

Mimochodem, v posledním období největší objednávky na stroje Sigma2 jsou z Číny, Indie a Brazílie, tj. zemí, kde byla ještě donedávna ceněna hlavně kvantita... 

Svar hliníku DUO Plus™

 Stroje Migatronic Sigma2 mají, jak je ostatně u synergických MIG/MAG svařovacích zdrojů Migatronic už 20 let tradicí, sekvenční svařování, které umožňuje skokovou změnu svařovacího proudu (a tedy i ostatních parametrů)              mezi 1 - 9 předdefinovanými hodnotami.                      Přepínání sekvencí je možné spouští hořáku, zvláštním knoflíkem na hořáku, tlačítkem na čelním panelu stroje nebo     z dálkového regulátoru. Změna sekvence tak snadno “ochladí” taveninu, zvýší nebo sníží startovací parametry, popř. umožní změnu pozice svařování bez jeho přerušení.

Svar nerezi DUO Plus™

Programově řízené přepínání sekvencí (pomalý puls) umožňuje funkce DUO Plus™, která tak redukuje teplo vnesené do taveniny a zajišťuje dokonalou kontrolu taveniny a tedy i kresbu housenky. 

Funkce DUO Plus™ zajišťuje i kvalitní svařování materiálů s velkou kořenovou mezerou a je standardní výbavou všech strojů Sigma2 (kromě verze Basic) a Galaxy.

Svar funkcí PowerArc™

   Pro svařování silnostěnných ocelových plechů,            trubek nebo profilů, kde je třeba zajistit                       dokonalý průvar tupých nebo koutových svarů, Sigma2 nabízí speciální program PowerArc™, který dávkuje vnesené teplo a udržuje stabilitu hoření oblouku i v polohách. Přesně řízený proces tvorby a ochlazování taveniny zvyšuje rychlost svařování a zároveň minimalizuje vznik možných vad. Nevyžaduje přitom změny ve způsobu vedení nebo držení hořáku ani změnu ochranného plynu.

Výbrus svaru PowerAr™

Sigma2 500 se zatěžovatelem 420A/100%,                              s rychlostí podávání drátu až 30 m/min. (standard všech strojů Sigma2 a Galaxy) a vybavená funkcí PowerArc™, je proto dokonalým strojem pro průmyslovou výrobu              a zajišťuje nekompromisní splnění všech nároků na růst kvality i produktivity výroby při svařování materiálů tlouštěk 2 až 40 mm.

Více informací

Migatronic Zeta 100

Novinka pro plazmové řezání a drážkování  

Invertorové plasmové řezačky Migatronic Zeta 40 a 60 se osvědčují ve výrobě a při montážních pracích svojí jednoduchostí, nízkou hmotností a díky funkci snadného řezání děrovaných plechů.

V roce 2010 řadu rozšířila nová Zeta 100 pro řezání materiálů až 35 mm tlustých (s kvalitními řezy do 25 mm).

Zeta 100  má stejné funkce jako Zeta 40 a Zeta 60, ale navíc přináší i novinku – jemné drážkování plasmou.

Díky tomu je vhodná i pro přesnou přípravu úkosů nebo pro úpravy svařenců před renovací navařováním.

 

 Výhody  Zety

-Tři výkonnové varianty

-Přenosná a robustní

-Jemné drážkování Plasmou (Zeta 100)

-Různé velikosti trysek pro vysoce kvalitní řezy

-Kružítko a vodítko

-Vozík

-Řezání děrovaných plechů

Jemné drážkování snadno a rychle odstraňuje přebytečný materiál bez nauhličení povrchu na rozdíl od obvyklého drážkování uhlíkovou elektrodou.

Stroje Zeta používají jako plasmový plyn vysušený stlačený vzduch z běžných rozvodů a mají i úsporný režim pro snížení spotřeby elektřiny při provozních přestávkách.

Všechny plasmové řezačky Zeta mohou být připojeny k běžným kompresorům  a mohou být napájené generátory.

Zeta 100 je tak vhodným doplňkem do každé svařovny i na montážní místa a proto je vybavena širokým sortimentem vhodného příslušenství.

  

Prospekt ke stažení:

 

Pro bližší informace a prospekt navštivte náš eshop nebo nás kontaktujte 411 135 600 migatronic@migatronic.cz

Více informací

Hořáky MIG-A TWIST® nová generace svařovacích hořáků

Vzhled nových hořáků MIG-A TWIST® odpovídá charakteristickému designu nových svařovacích strojů MIGATRONIC.

Funkčnost a snadnost použití jsou jejich hlavními přednostmi, který z nich dělají dokonalý nástroj pro dokonalou práci.

 

 

Přednosti hořáků MIG-A TWIST®

-Patentovaný způsob otáčení

-Otáčení krku bez těsnících O-kroužků

-Ergonomický design

-Rukojeť s kloubem

-Spínač s možností nastavení krátkého nebo dlouhého zdvihu

-Měkká hadice a zpevnění kabelu

-Přepínání sekvencí (na přání pro stroje Migatronic Sigma)

-Bohatý výběr příslušenství

Hořáky MIG-A TWIST® mají otočný krk a jsou praktickým řešením pro každodenní MIG/MAG svařování.

Umožňují i dálkovou regulaci z rukojeti, takže zvyšují uživatelský komfort a zjednodušují použití stroje.

Zapni zdroj-stiskni spoušť-svařuj!

Ergonomie je hlavní prioritou: kulový kloub mezi rukojetí a hadicí

Hořáky MIG-A TWIST® jsou konfigurovatelné se čtyřmi různými modely řízení svařovacího stroje (bez regulace, s regulací, s přepínáním sekvencí).

Tyto moduly jsou snadno výměnné, samozřejmě bez potřeby nářadí.

Prospekt ke stažení

Více informací

Migatronic Pi 350

 

Výkonné TIG/MMA svařování ocelí 

 

Migatronic je předním evropským výrobcem strojů pro TIG / MMA svařování ocelí a hliníku. Neustálý vývoj, dlouholetá zkušenost a použití nejmodernější elektroniky pro výrobu řídících a výkonových komponent svařovacích strojů umožňují rychlou reakci na měnící se potřeby zákazníků. Právě rychlý rozvoj těžby, dopravy a skladování zemního plynu v posledních letech přinesl potřebu výkonných svářeček pro TIG/MMA svařování ocelových konstrukcí, potrubí, armatur a zásobníků. Migatronic Pi 350 je odpovědí firmy Migatronic na potřeby svářečů 21. století. 

Migatronic Pi 350 je přenosný třífázový invertor s vysokým zatěžovatelem určený do dílny, na montáž i pro stavební účely a je dodávaný v následujících variantách:

 • Pi 350 MMA pro elektrodové svařování s funkcemi arc power a horký start pro obalenou elektrodu a funkcí LIFTIG® pro snadné a přesné zapálení TIG oblouku bez nebezpečí znečištění taveniny wolframem. 
 • Pi 350 MMA CELL je předchozí varianta doplněná programem pro produktivní svařování celulózovými elektrodami. 
 • Pi 350 DC H je TIG DC svařovací stroj s HF i LIFTIG® zapalováním TIG oblouku a s dálkovou regulací proudu z rukojeti TIG hořáku. 64 programů umožňuje snadné ukládání nastavených parametrů a jejich opětovnou rychlou volbu. Praktická je funkce TIG-A-Tack™ pro snadné stehování a pro dokonalé bodování extrémně tenkých plechů. 
 • Pi 350 DC HP je navíc vybavený pulsací a synergickým TIG svařováním (Synergy PLUS™), které dokonale dávkuje vnesenou tepelnou energii podle potřeby svářeče.
 • Stroje Pi 350 DC mohou být navíc vybaveny i inteligentní regulací plynu IGC®, která mění průtok ochranného plynu podle změn svařovacího proudu a je doplněna i spořičem pro úsporu plynu při bodování a stehování. Ke snížení průtoku plynu dochází i při zaplňování koncového kráteru a při dofuku plynu po ukončení svaru. Další vlastností IGC® je, že při nesprávném průtoku plynu zastaví proces svařování a tím brání vzniku vad, které by pak musely být pracně opravovány. Vzniklá úspora plynu (až 50%) znamená snížení nákladů na svařování, snížení četnosti výměny prázdných láhví a minimalizuje i zatížení životního prostředí. 

Stroje Migatronic Pi 350 významně rozšířily nabídku firmy Migatronic pro svařování ocelí a mohou být vybaveny mnoha vhodnými doplňky (podvozky, dálkové regulátory, čidlo průtoku vodního chlazení, interface pro připojení k automatizovanému nebo robotizovanému pracovišti, podavače studeného drátu, široký sortiment TIG hořáků, atd.).  Malé rozměry, nízká hmotnost, jednoduchá obsluha a dlouhá životnost jsou samozřejmými vlastnostmi všech nových strojů Migatronic, tedy i nových Pi 350 ve všech vyráběných variantách.

 

Prospekt ke stažení:

Více informací

MIGATRONIC CWF MULTI

Podavač studeného drátu pro TIG a TIG Plasma produktivní svařování

Nový podavač studeného drátu Migatronic CWF Multi (Cold Wire Feeder) je samostatný podavač pro TIG a TIG Plasma svařování stroji Migatronic Pi, především průmyslovými Pi 400 a Pi 500, které splňují všechny požadavky na kvalitní a produktivní svařování nelegovaných i legovaných ocelí, hliníku i dalších slitin.

CWF Multi bovdenem podává bez přerušování přídavný materiál z cívky a je určený pro mechanizované a robotizované svařování s připojením pomocí interface (CAN BUS), které odstraňuje komplikovaná připojení různými systémovými kabely. Stejně dobře ale poslouží i pro ruční svařování s velkými nároky na produktivitu a kvalitu procesu svařování.

Optimalizace výroby a redukce ztrátových časů

Při použití vhodného přídavného materiálu a při správně nastavené rychlosti podávání CWF Multi zvyšuje produktivitu výroby, protože snižuje ztrátový čas na minimum. Přídavný materiál z cívky je navíc ekonomičtější než tradiční TIG přídavné dráty, takže produktivita je doplněna i efektivitou výroby.

Synchronizace procesu svařování se stroji Migatronic Pi

CWF Multi může být použitý se svařovacími stroji Migatronic Pi 400 a Pi 500 v provedení TIG HP

(s vysokofrekvenčním zapalováním a se standardní funkcí Synergy PLUS™) i TIG AC s mnoha pokrokovými funkcemi pro profesionální svařování hliníku a jeho slitin (nejnovější generace D.O.C. s amplitudovou i fázovou funkcí). Průmyslové stroje Pi 400/500 nabízejí tři pulsní funkce:

tradiční puls, rychlý puls a Synergy PLUS™ puls, kdy zdroj programově dynamicky nastavuje všechny důležité pulsní parametry v synergickém režimu jen v závislosti na požadovaném svařovacím proudu. CWF Multi je vybaven synchronizací pulsace podávání drátu se všemi pulsacemi proudu.

Rychlost podávání 0,2 až 5 m/min.

Při kombinaci se zdroji Migatronic Pi lze programovat celý proces svařování přímo z panelu podavače CWF Multi. Rychlost podávání pak může být nastavena v rozsahu 0,2 – 5 m/min. a její nastavená hodnota je zobrazena na řídícím panelu podavače. Dokonalá regulace pohonu umožňuje i velmi pomalé podávání, stejně tak jako synchronizaci pulsace podávání drátu s pulsací svařovacího proudu. Toto ovládání může být plně automatické, stejně tak jako manuální (pro případ zavádění, propř. vytahování drátu).

 

Více informací

IGC® (Intelligent Gas Control) snižuje spotřebu plynu až o 50%

IGC®

Inteligentní regulace plynu Migatronic IGC® (Intelligent Gas Control®) je dynamická regulace průtoku plynu, která monitoruje potřebu plynu od začátku až do konce svařovacího procesu. IGC® automaticky optimalizuje průtok plynu podle okamžité potřeby konkrétního typu ochranné atmosféry a zvolených parametrů synergického svařovacího programu.

Umožňuje tím snížení spotřeby ochranného plynu při MIG/MAG a TIG svařování až o 50%.

Úsporný systém IGC® je volitelnou výbavou zkonstruovanou speciálně pro MIG/MAG svařovací stroje Migatronic Sigma2 v provedení Synergic a Pulse a Pi 320/350/400/500 pro TIG/Plasma TIG.

Tradiční spínání průtoku plynu způsobuje jeho nadspotřebu zejména při startu svařovacího procesu, zatímco IGC® zabezpečuje vždy přesné dávkování s ohledem na probíhající proces. IGC® umožňuje jednak přesné řízení vzniku a stabilizace taveniny, ale zaručuje

i dokonalou ochrannou atmosféru během celého průběhu svaru až do zaplnění koncového kráteru a zhasnutí oblouku. Výsledkem je, mimo jiné, i dosažení jednotného vzhledu svarů, minimalizace počtu vad a tím i zvýšení produktivity při současném dosažení významných úspor na spotřebované ochranné atmosféře.

Efektivita použití IGC® je dokumentovaná rozsáhlými testy prováděnými v reálných podmínkách výrobních podniků při různých svářečských operacích a při různých typech oblouku, od běžného zkratového až po sprchový oblouk, pro metody MIG/MAG i TIG.

Jednoduše řečeno: čím je větší počet zapálení oblouku, tím větší jsou dosažené úspory plynu díky systému IGC® firmy Migatronic.

Inteligentní regulace plynu IGC® je velkou předností strojů Migatronic zvláště nyní, kdy úspory výrobních nákladů a snižování zatížení životního prostředí jsou hlavními celospolečenskými prioritami.

 

Další informace o IGC® najdete na centrálních stránkách Migatronicu.

02.09.2010

Více informací