O svařování Schváleno pro
Schváleno pro

Invertor versus odbočkový MIG/MAG svařovací stroj

   Invertorové svařovací stroje pro MIG/MAG svařování Migatronic vyrábí déle než 20 let. Jejich vývoj během té doby výrazně pokročil a jejich cena, funkčnost i spolehlivost dnes přibližuje invertory i běžným uživatelům pro svařování konstrukčních ocelí bez potřeby speciálních programů nebo funkcí.

I dnes ale mnozí zákazníci stále ještě zbytečně požadují koncepčně zastaralé odbočkové stroje se stupňovitou regulací, přestože jejich cena se blíží cenám obdobně výkonných invertorů. Připomeňme si proto znovu výhody invertorových svařovacích strojů ve srovnání                       s odbočkovými:

1. Nižší rozměry a hmotnost díky menšímu transformátoru, zároveň vyšší zatěžovatel.

2. Plynulá regulace všech svařovacích parametrů (tj. nejen rychlosti podávání drátu, ale i svařovacího napětí    a indukčnosti).

3. Možnost synergického programového řízení (tj. řízení jedním parametrem) a funkce automatického zaplňování koncového kráteru, měření parametrů a jejich ukládání do paměti, jejich dodatečné vyvolávání. Celkově tedy jednodušší obsluha.

Programy mohou být podle potřeby rozšiřovány, popř. aktualizovány. Některé funkce nebo parametry mohou být naopak, v případě potřeby, snadno zakázány nebo zamčeny, aby nedocházelo k jejich nežádoucím změnám nebo používání.

4. Možnost speciálních funkcí (impulzní svařování, studený oblouk, vyvařování široké kořenové mezery, atd.).

5. Úsporné funkce – vypínání chlazení hořáku a chlazení zdroje proudu při delší nečinnosti, optimalizace průtoku plynu se spořičem.

6. Vysoká účinnost transformace zvyšuje zatěžovatel a snižuje tepelné a magnetické ztráty. Menší ventilátor chlazení snižuje prašnost na pracovišti. Invertor má proto vždy menší spotřebu elektrické energie a vystačí často i s menšími síťovými pojistkami než obdobná “odbočka”.

7. Univerzálnost použití, protože MIG/MAG invertory obvykle “umí” i MMA, popř. TIG DC svařování.

8. Výkonný zdroj je doplněný rychlým podáváním drátu (až 30 m/min.), takže dociluje vysoké rychlosti a kvality svařování, protože požadovaný výkon odtavení může být provedený i menším průměrem drátu.

9. Části stroje jsou spojeny CAN bus sběrnicí, takže je snadné invetor připojit k řídícímu systému výrobní linky nebo robota, popř. ze stroje získávat data pro jejich další zpracování.

10. Údržba invertoru je stejná jako u “odbočky”, jen aktualizace software je činnost navíc,          díky SD kartě ale trvá jen pár vteřin.

Z výše uvedených 10 bodů jasně vyplývá, že invertory pro MIG/MAG svařování, stejně tak jako před lety pro MMA/TIG, brzy a rychle vytlačí odbočkové stroje a zajistí tak vyšší kvalitu, rychlost svařování a nižší provozní náklady a nižší zatížení životního prostředí prachem, hlukem                   a skleníkovými plyny. Proto Migatronic již dnes, vedle dvou řad odbočkových strojů, nabízí čtyři řady MIG/MAG invertorů.