O svařování Schváleno pro
Schváleno pro

Svařování hliníku a ocelí stroji Sigma2

Díky uvedení nových strojů Migatronic Sigma Galaxy s bezrozstřikovým procesem MIG svařování IAC™ mnozí uživatelé lépe vnímají výhody adaptivních svařovacích procesů. Ne každý ale potřebuje v každodenním provozu svařovat extrémně tenké materiály nebo ocel s hliníkem. Proto při předvádění strojů Sigma Galaxy dochází i ke znovuoživení zájmu o produktivní a přitom kvalitní svařování hliníku nebo silnostěnných ocelí. Právě tyto problematiky skvěle zvládají i standardní stroje Migatronic Sigma2 s výbavou pro programové synergické impulsní svařování. Více než 160 programů zahrnuje všechny běžné

i méně obvyklé materiály i způsoby jejich svařování. Velkou předností Sigmy2 je navíc opravdu jednoduché ovládání s možností snadného upgrade díky SD paměťové kartě.

Více informací

MIGA 5220-automat pro podélné svařování trubek

Migatronic Automation A/S je tradičním dodavatelem systémů pro automatizované a robotizované svařování. Jedním ze standardních výrobků je automat MIGA 5220 pro podélné svařování trubek a těles

kruhových nádob různých průměrů, tlouštěk a délek. Automat MIGA 5220 je vybavený výměnnými trny s pneumatickou fixací a s podfukem kořene svaru, průměrů a délek podle rozměrů svařence. Pro snadnou manipulaci se zakládaným dílem ma elektrohydraulický zakládací vozík s válečkovou dráhou. Právě  zakládací vozík, který pojíždí po kolejnicovém vedení, usnadňuje přesné založení svařovaného dílu k pravítku a urychluje celý proces manipulace se svařencem před i po ukončení procesu svařovaní.

Více informací

Inteligentní regulace plynu IGC® pro TIG svařování

Inteligentní regulace plynu Migatronic IGC®  (Intelligent Gas Control®) je inovativní technickou funkcí svařovacích strojů Migatronic, která je využívaná a oceňovaná obvykle pro MIG/MAG svařování stroji Migatronic Sigma. Nová generace TIG svařovacích strojů Migatronic Pi 350/500 přináší ale tuto funkci i pro TIG svařování ocelí nebo hliníku. IGC® automaticky reguluje průtok plynu podle aktuálních svařovacích parametrů, a to při zapalování, vlastním hoření a při zhasínání oblouku.

Tato optimalizace výrazně snižuje spotřebu ochranného plynu (o 30 až 50 %), protože např. pro

zaplňování koncového kráteru a při dlouhém dofuku plynu při ukončování svaru stačí výrazně nižší průtok plynu, než je průtok požadovaný pro vlastní svařování.

Systém IGC® je doplněný vestavěným spořičem plynu pro redukci nadspotřeby plynu při zapalování a stabilizaci oblouku a spořící plynovou hadicí pro eliminaci ztrát plynu průsakem ve vedení od plynové láhve k hořáku. Svářečem požadovaný průtok plynu se nastavuje a zobrazuje na čelním panelu stroje Pi 350/500 a mění se synergicky podle skutečných svařovacích parametrů. IGC® tak kromě úspor plynu přináší jednotný vzhled svarů, minimalizuje počet vad a tím i zvyšuje produktivitu procesu svařování. Jeho návratnost je proto velice rychlá.

Navštivte www.intelligentgascontrol.com a sami si snadno spočítejte, jakých úspor dosáhnete

při využití systému IGC® firmy Migatronic.

TIG-A-Tack™, bodování nikdy nebylo jednodušší

Častou činností při svařování je bodování nebo stehování, tj. krátké svary, které mají být obvykle pokud možno co nejmenší. Tyto svary ale mnohdy slouží i jako finální, takže musí splňovat i nároky na vzhled a pevnost. Proto se svařují jinými parametry než běžné svary, a to přináší i častou potřebu změny nastavení svařovacích parametrů na panelu stroje. Svářeči si tuto komplikaci často ulehčují tím, že bodují nastaveným svařovacím proudem, vzhled a kvalita takto dosažených bodů bývá ale obvykle diskutabilní, protože dochází ke zvlnění tenkých materiálů a vzniklé body jsou příliš vysoké.

Pro zjednodušení operací bodování a stehování při TIG svařování, především nerezových tenkých plechů, jsou nové stroje Migatronic Pi 200/250/350/500 vybavené progresivní funkcí TIG-A-Tack™, která výše uvedenou potřebu řeší samostatným tlačítkem na panelu stroje a pamětí pro předvolbu správných parametrů bodování.

Pouhým stiskem tlačítka TIG-A-Tack™ svářeč snadno přejde do režimu bodování, jeho dalším stiskem se pak vrátí k původně nastaveným parametrům pro svařování. Samozřejmě lze nastavit i dobu hoření oblouku pro jednotlivý bod nebo steh. Díky širokému rozsahu svařovacích parametrů strojů Migatronic Pi (min. proud 10 A, doba bodu od 0,01 s) tak lze nastavit i extremní parametry pro dosažení mimořádně malých, ale stejných a pevných bodů. V přiloženém obrázku jsou vidět dokonalé body svařené proudem 120 A po dobu 0,03 s na plechu tloušťky 0,5 mm v porovnání s body svařenými proudem 50 A po dobu 0,5 s.

Omega Mini pro stavbu konstrukcí

Svařovací invertor Migatronic Omega Mini je zajímavou alternativou pro průmyslové MIG/MAG svařování                 ve stavebnictví nebo při výrobě rozměrných konstrukcí, zejména v energetice nebo dopravě. Proudový rozsah       10 – 270 A při zatěžovateli 180 A / 60% / 40°C, synergické řízení pro snadné ovládání a hmotnost pouhých 19 kg umožňují bezchybné svařování dráty průměru až 1,2 mm       i v prostorách, kam by byl pro obvyklé svařovací stroje obtížný přístup nebo kde by musely být použité drahé hnací mezistanice a přenosné podavače drátu s dlouhými kabely.

   Omega Mini umožňuje i svařování trubičkovými dráty obrácenou polaritou bez ochranné atmosféry.

Více informací

Migatronic je nově distributorem kukel Speedglas™

  Migatronic CZ a.s. se od 1.9.2011 stala autorizovaným distributorem samostmívacích kukel pro svařování Speedglas™ firmy 3M. Doplnila tak svůj stávající sortiment značkou, která je etalonem kvality a garantem neustálého technického vývoje funkce, tvaru i vzhledu s ohledem na ulehčení těžké práce svářeče a na důslednou ochranu jeho zdraví. Migatronic svým koncovým uživatelům i prodejcům nářadí a strojů nově nabízí celý sortiment kukel Speedglas™ řad 100, SL a 9100, včetně jejich variant a bohatého příslušenství.

Více informací