O svařování Schváleno pro
Schváleno pro

Záznam parametrů svařování a snadná příprava WPS

Výrobci svařovaných konstrukcí neustále hledají cesty, jak zjednodušit proceduru tvorby postupů svařování (WPS) pro systémy řízení jakosti. Navíc od července 2014 nová evropská norma EN1090 povinně zavádi systém

prokazování shody u všech stavebních ocelových konstrukcí, takže i stávající drobní subdodavatelé musí prokázat auditem, že mají zavedený fungující systém řízení jakosti.

 

Nově vyvinutý software MigaLOG™ pro svařovací stroje Migatronic Sigma Galaxy umožňuje snadné shromažďování údajů o procesu svařování pro potřeby přípravy postupů svařování (WPS) a následných

kontrol dodržování předepsaných