O svařování Schváleno pro
Schváleno pro

Svařování ve výrobě

Invertor versus odbočkový MIG/MAG svařovací stroj

   Invertorové svařovací stroje pro MIG/MAG svařování Migatronic vyrábí déle než 20 let. Jejich vývoj během té doby výrazně pokročil a jejich cena, funkčnost i spolehlivost dnes přibližuje invertory i běžným uživatelům pro svařování konstrukčních ocelí bez potřeby speciálních programů nebo funkcí.

I dnes ale mnozí zákazníci stále ještě zbytečně požadují koncepčně zastaralé odbočkové stroje se stupňovitou regulací, přestože jejich cena se blíží cenám obdobně výkonných invertorů. Připomeňme si proto znovu výhody invertorových svařovacích strojů ve srovnání                       s odbočkovými:

1. Nižší rozměry a hmotnost díky menšímu transformátoru, zároveň vyšší zatěžovatel.

2. Plynulá regulace všech svařovacích parametrů (tj. nejen rychlosti podávání drátu, ale i svařovacího napětí    a indukčnosti).

3. Možnost synergického programového řízení (tj. řízení jedním parametrem) a funkce automatického zaplňování koncového kráteru, měření parametrů a jejich ukládání do paměti, jejich dodatečné vyvolávání. Celkově tedy jednodušší obsluha.

Programy mohou být podle potřeby rozšiřovány, popř. aktualizovány. Některé funkce nebo parametry mohou být naopak, v případě potřeby, snadno zakázány nebo zamčeny, aby nedocházelo k jejich nežádoucím změnám nebo používání.

4. Možnost speciálních funkcí (impulzní svařování, studený oblouk, vyvařování široké kořenové mezery, atd.).

5. Úsporné funkce – vypínání chlazení hořáku a chlazení zdroje proudu při delší nečinnosti, optimalizace průtoku plynu se spořičem.

6. Vysoká účinnost transformace zvyšuje zatěžovatel a snižuje tepelné a magnetické ztráty. Menší ventilátor chlazení snižuje prašnost na pracovišti. Invertor má proto vždy menší spotřebu elektrické energie a vystačí často i s menšími síťovými pojistkami než obdobná “odbočka”.

7. Univerzálnost použití, protože MIG/MAG invertory obvykle “umí” i MMA, popř. TIG DC svařování.

8. Výkonný zdroj je doplněný rychlým podáváním drátu (až 30 m/min.), takže dociluje vysoké rychlosti a kvality svařování, protože požadovaný výkon odtavení může být provedený i menším průměrem drátu.

9. Části stroje jsou spojeny CAN bus sběrnicí, takže je snadné invetor připojit k řídícímu systému výrobní linky nebo robota, popř. ze stroje získávat data pro jejich další zpracování.

10. Údržba invertoru je stejná jako u “odbočky”, jen aktualizace software je činnost navíc,          díky SD kartě ale trvá jen pár vteřin.

Z výše uvedených 10 bodů jasně vyplývá, že invertory pro MIG/MAG svařování, stejně tak jako před lety pro MMA/TIG, brzy a rychle vytlačí odbočkové stroje a zajistí tak vyšší kvalitu, rychlost svařování a nižší provozní náklady a nižší zatížení životního prostředí prachem, hlukem                   a skleníkovými plyny. Proto Migatronic již dnes, vedle dvou řad odbočkových strojů, nabízí čtyři řady MIG/MAG invertorů.

Více informací

Zákaznická řešení Migatronic

   Migatronic vyrábí kromě standardních variant strojů i mnohá řešení pro pokrytí individuálních potřeb zákazníků, a to i v malých sériích. Nejčastější jsou požadavky na změnu barvy, aby svářečka vyhovovala standardům, popř. přání uživatele. V Audi servisech tak najdete stroje Migatronic stříbrné, u Ferrari červené a pro servisy Renault nebo Toyota jsou žluté.

 

Komplikovanější ale bývá změna technické specifikace, protože např. školy požadují tzv. řešení vše v jednom (MMA, MIG/MAG-Impuls, TIG AC/DC), které pokrývá kombinace strojů Sigma + Pi    v různých konfiguracích.

Autoservisy a někteří průmysloví odběratelé zase často požadují stroje s více podavači, tzv. Duo varianty, které jsou možné i jako zákaznická řešení průmyslových strojů Omega, viz obrázky          z nedávné dodávky významnému českému odběrateli, nebo kompaktní Flex 3000 doplněný dalším snímatelným podavačem jako speciální aplikace pro autoservisy Peugeot.

 Samozřejmostí dnes jsou i zákaznická řešení software svařovacích strojů a sledování jeho provozu, takže uživatel dostává komplexní splnění všech požadavků pro zajištění kvality, produktivy a efektivity procesu svařování.

Omega 400 Duo
Více informací

Migatronic PI 350 AC/DC při svařování

 

Veškeré informace naleznete v naší internetové prodejně http://shop.migatronic.cz nebo si je vyžádejte na migatronic@migatronic.cz.

Více informací

Migatronic PI 350 AC/DC

Profesionální TIG svařování ocelí a hliníku

Na jaře 2011 Migatronic rozšířil nabídku strojů Pi 350 o novinku, určenou především pro dílenské svařování hliníkových konstrukcí a nádob. Označení Pi 350 AC/DC znamená, že nový invertorový stroj je standardně vybaven rychlým a pomalým pulsem, stejně tak jako synergickým Synergy PLUS™ pulsem pro svařování tenkých nerezových ocelí, a nechybí ani patentovaný Migatronic D.O.C. systém pro regulaci vneseného tepla při TIG AC svařování a program pro jemné bodování a stehování TIG-A-Tack. Samozřejmostí je 4 x 64 pamětí pro nastavení jednotlivých funkcí pro jednotlivé metody (TIG, MMA v AC i DC režimu) a dálková regulace proudu z rukojeti TIG hořáku. Standardně je stroj dodávaný s podvozkem a s vodním chlazením

hořáku.

 

 

 

Stroje Pi 350 AC/DC mohou být dále doplněny o dálkové regulátory, externí řídící panely, popř. podavače studeného drátu CWF pro ruční i automatizované svařování.

 

 

Určitě vhodným příslušenstvím je i inteligentní regulace plynu IGC®, která synergicky reguluje průtok plynu podle svařovacích parametrů a je doplněna i spořičem pro dosažení výrazných úspor plynu při zapalování oblouku i při vlastním svařování a ukončování svaru. Např. při bodových nebo krátkých stehových svarech lze docílit úspory až 50 % plynu, takže IGC® je oprávněnou výbavou např. pro robotizované svařování, ale významných úspor docílí i při běžném ručním svařování v dílenských nebo montážních podmínkách.

Stroj Pi 350 AC/DC tak významně rozšířil nabídku TIG svařovacích strojů Migatronic pro použití v zámečnické i průmyslové výrobě a v autoservisní praxi.

Veškeré informace naleznete v naší internetové prodejně http://shop.migatronic.cz nebo si je vyžádejte na migatronic@migatronic.cz.

Více informací

Vývoj svařování studeným obloukem

Dlouho očekávaná novinka v nabídce Migatronic, MIG/MAG svařovací stroj Sigma Galaxy, už mnoho uživatelů přesvědčila o výhodách adaptivního zkratového procesu IAC™ (Intelligent Arc Control). Stabilní oblouk, bezrozstřikové svařování, dokonalý průvar kořene a možnost svařování i široké kořenové mezery jsou stále významnějšími argumenty při porovnávání očekávané a skutečně dosažitelné kvality procesu ručního svařování bez vynaložení zbytečných investic za speciální hořáky, plyny nebo přídavné materiály.

Proces Migatronic IAC™ byl přednostně vyvinut pro svařování uhlíkových ocelí, ale od jara 2011 je nově dostupný i ve verzi pro nerezové oceli, protože i tato kategorie materiálů s úspěchem využije přednosti adaptivního zkratového procesu, tj. stabilní hoření oblouku bez rozstřiku a dokonalý průvar.

MIGA JOB CONTROL VE SPOJENÍ SE SEKVENCEMI 

Sekvenční svařování v synergickém režimu je tradiční funkcí průmyslových synergických MIG/MAG svařovacích strojů Migatronic. Přepínání parametrů svařování z hořáku je u strojů Sigma Galaxy kombinované s řízením MJC™ (Miga Job Control). Výhodou je možnost ukládání parametrů svařování, jejich snadné vyvolání, změna, popř. přenos do dalších strojů Sigma Galaxy, bez potřeby dalšího speciálního technického vybavení, jen SD paměťovou kartou. Kromě možnosti uložit až 1 800 nastavení panelu MJC™ nově přináší i funkci Sequence Repeat™, která kombinuje nejen parametry, ale i procesy. Snadno tak lze v pulsním režimu kombinovat impulsní oblouk se zkratovým a zajistit tak dokonalý a rychlý vyplňový nebo krycí svar při pozičním svařování. V kombinaci s IAC™ pro svařování kořene tak výrazně urychlí celý proces svařování a minimalizuje rozstřik. Sigma Galaxy tak znovu přesvědčí uživatele, že investice do nového svařovacího stroje se snadno zaplatí dosaženými úsporami a kvalitou.

Více informací

Svařování konstrukcí jednoduše

Protože odbočkové MIG/MAG svařovací stroje již dávno nevyhovují rostoucím potřebám běžné svářečské praxe na produktivní a kvalitní svařování, uvedl Migatronic na trh novou řadu strojů Omega s vysokým výkonem, jednoduchou obsluhou a širokými možnostmi volby funkcí a doplňků.

Omega ve výkonech 220, 270, 300 a 400 A tak s plynulou regulací všech parametrů, možností programového synergického nebo manuálního nastavování a u některých verzí s možností MMA svařování, splňuje všechny běžné požadavky na svařování ocelí, hliníku, popř. pájení pozinkovaných oceli. Úspěšná řada průmyslových strojů Omega 400 Compact byla právě rozšířena o provedení se snímatelným (samozřejmě opět čtyřkladkovým) podavačem drátu s rychlostí podávání 27 m/min. a s odpojitelným mezikabelem. Označení novinky je Omega 400 S. Možnost volby mezi plynem nebo vodou chlazeným hořákem a dálkovou regulací proudu z rukojeti hořáku je zachována, stejně tak jako bohatá funkční výbava skrytá za jednoduchým ovládacím panelem. Omega 400 S umožňuje i svařování obrácenou polaritou a plynulá regulace všech parametrů ji předurčují i pro dokonalé využití při svařování trubičkovými dráty o průměru až 2,4 mm. Zatěžovatel 300 A/100 % při 40 C je proto dostatečnou rezervou pro všechny běžné svářečské operace.

Omega 400 S s řídícím panelem Basic je tak dokonalou náhradou dnes již zastaralých odbočkových

strojů s vysokou spotřebou elektrické energie, v provedení Omega 400 S Advanced pak dokonale svařuje i rozměrné konstrukce a nádoby z nelegovaných i legovaných ocelí a hliníku v průmyslové výrobě a ve stavebnictvi.

Více informací

Nové Pi 500 E MMA pro svařování obalenou elektrodou

Řada svařovacích strojů Migatronic Pi byla rozšířena o nový výkonný model Pi 500 E MMA pro produktivní svařování obalenou elektrodou.

Malé vnější rozměry a nízká hmotnost spolu s vysokým zatěžovatelem a maximálním svařovacím  proudem 500A jej předurčují pro svařování silnostěnných materiálů v průmyslové výrobě i na montáži.

Pi 500 E MMA tak najde široké uplatnění při výrobě, kompletaci, rekonstrukci nebo renovaci ocelových konstrukcí, tlakových nádob a technologických zařízení v energetice, stavebnictví, chemickém nebo potravinářském průmyslu.

Prospekt ke stažení

 


Více informací

Omega pro NedTrain

 

NedTrain B.V. je hlavní servisní organizací holandských železnic se 150 letou tradicí a má svých 30 servisních dílen rozmístěno rovnoměrně po celém Nizozemí, aby zajistil 24/7 servis a údržbu pro veškerou osobní i nákladní železniční kolejovou dopravu.

V roce 2009 NedTrain nakoupil po dlouhém výběrovém řízení 16 ks svařovacích strojů Migatronic Sigma 400 pro výrobu a opravy vagónů. Po ověření výhod, které nové stroje Migatronic Sigma přinesly (zvýšení kvality a produktivity práce spolu se snížením spotřeby ochranného plynu a elektřiny), se NedTrain rozhodl nahradit postupně ve všech svých dílnách i ostatní zbývající zastaralé odbočkové svařovací stroje novými MIG/MAG invertory. Na výstavě Technishow 2010 v Utrechtu pracovníky NedTrain zaujala novinka firmy Migatronic – invertorový MIG/MAG svařovací stroj Omega 220. Po dlouhodobém testování v různých provozech NedTrain byl závěr jednoznačný: Omega 220 je ideální svařovací stroj s jednoduchou obsluhou, vysokým výkonem, malými rozměry a robustní konstrukcí vhodnou i pro opravy vagónů v dílnách NedTrain. Proti zastaralým odbočkovým svářečkám navíc přináší vysokou kvalitu svaru a díky synergickému řízení i jednoduché nastavování parametrů. Invertorová konstrukce zároveň zmenšila rozměry a hmotnost stroje a přinesla i významnou úsporu elektrické energie. Po tomto závěru odborníků NedTrain rychle následovala objednávka a dodávka 20 ks svařovacích strojů Migatronic Omega 220.

Více informací

MIGx - stupňovitě řízené MIG/MAG stroje

Univerzální stroj pro zkratový i sprchový přenos, včetně navařování. Bez ohledu na typ a výbavu, všechny Migatronic MIG stroje mají vysoký zatěžovatel pro profesionální výkonné a kvalitní svařování oceli, nerezové oceli, hliníku, mědi i bronzových slitin. 

 

 

Čtyři modely – neomezeně kombinací

Migatronic MIG je řada průmyslových svařovacích strojů se stupňovitým řízením, složená ze zdrojů proudu MIG 305x, 385x, 445x a 545x a širokého sortimentu příslušentví s neomezeným počtem kombinací:

• Plynem nebo vodou chlazené svařovací hořáky

• Svařovací hořáky bez nebo s dálkovou regulací

• C nebo S provedení (C = kompaktní, S = samostatný snímatelný podavač drátu)

• Vždy čtyřkladkové podavače drátu

• Rychlost podávání do 18 m/min s podavačem MWF 8 a pro provedení C

• Rychlost podávání do 24 m/min. s podavačem MWF 11 pro produktivní svařování (jen u verze S)

• Použití 5 nebo 15 kg cívek drátu, popř. možnost připojení 250-400 kg sudů

• Speciální doplňky pro speciální svářečské aplikace

 

Prospekt ke stažení

 

 

 

Více informací
Sigma 400 S-V Combi Pi 250 AC-V
Sigma 500 S-V Combi Pi 250 HP
Více informací