O svařování Schváleno pro
Schváleno pro

Novinky

Nové svařovací zdroje pro integraci s roboty

 

Sigma Select ROBO 300, 400, 550 A

 

Modulární třífázová invertorová svářečka MIG/MAG.

Zdroj SIGMA SELECT ROBO pro inteligentní svařování v průmyslovém provozu; výkonné zdroje proudu ideální pro náročné MIG/MAG svařování veškerých materiálů.


Od jednoduchého digitálního nastavení až po plně digitální plug-and-play řešení

Nové zdroje Sigma Select ROBO jsou k dispozici v široké produktové řadě, která vám umožňuje navrhnout konkrétní řešení, splňující požadavky vaší svařovací výroby.

Řada Sigma Select ROBO sahá od prostého plynem chlazeného modelu 300 A až po sofistikovaný a vysoce výkonný vodou chlazený zdroj 550 A.

 

Více o řadě Sigma Select a jejích mnoha výhodách si můžete přečíst na našich webových stránkách zde >

 

 

Řešení zaměřené na budoucnost


Inteligentní Sigma Select ROBO je navržena tak, aby splňovala všechny budoucí požadavky; tyto zdroje proudu mohou být po celou dobu své životnosti průběžně vylepšovány.

To znamená, že kdykoliv to potřebujete, můžete získat dodatečné programy a/nebo funkce.

Pokud budete potřebovat více programů, abyste vyhověli novým požadavkům svých zákazníků, nebudete muset investovat do nového svařovacího stroje.

Kdykoliv proto můžete získat softwarové aktualizace vašeho svařovacího zdroje.

Nejnovější software si můžete stáhnout zdarma zde >

INTEGRACE S ROBOTY

RCI4 – vysoce kvalitní interface pro komunikaci s roboty, která zajišťuje efektivní komunikaci mezi svařovacím zdrojem a robotem, a to buď prostřednictvím analogového/digitálního rozhraní, nebo prostřednictvím systémů AnyBus.

Tato interface je vhodná i pro dodatečnou instalaci nových svařovacích zdrojů na starších robotických zařízeních.

To znamená, že řadu Sigma Select ROBO je možno integrovat se všemi běžnými typy robotů na trhu.

Rozhraní RCI4 může být zabudováno přímo do svařovacího zdroje nebo dodáno jako externí jednotka:

 

 • RCI4, externí interfae
 • AnyBus, externí interface
 • AnyBus, vestavěná interface

V připojené brožuře o integraci s roboty můžete získat více informací o výhodách svařovacích zdrojů,

flexibilních nastaveních robotů a potřebných periferiích.

 

 

 

 

Bližší informace o ceně a příslušenství Vám rádi poskytneme v naší centrále v Teplicích na tel. 411 135 600, emailem na migatronic@migatronic.cz nebo  na stránkách www.migatronic.cz  nebo se můžete obrátit na našeho nejbližšího distributora ve Vaší oblasti.

 

 

 

Více informací

MALÝ SVAŘOVACÍ ROBOT PODPORUJE FLEXIBILITU
VÝROBNÍCH PODNIKŮ

 

Příchod nového kolegy může v dnešní době představovat i zcela novou situaci: novým kolegou je robot. Smysl malých kolaborativních robotů (tzv. cobotů) tkví v tom, že sdílí svářečův pracovní prostor a stávají se tak jeho třetí rukou.

Zařízení CoWelder™ je automatizované řešení pro svářečské provozy od dánského výrobce svařovacích zařízení, společnosti Migatronic, které svou flexibilitou předčí většinu ostatních řešení a současně umožní výrazně snížit mzdové náklady při relativně nízké vstupní investici.

Varianty pro MIG i TIG svařování

 Zařízení CoWelder kombinuje výkonné svařovací stroje Migatronic a robotická ramena dánské společnosti Universal Robots v celkem 18 volitelných sestavách pro svařování metodami MIG nebo TIG. Systém CoWelder je dodáván jako komplet s dálkovým řídícím panelem, samonivelačním rámem pro usazení na pracovní stůl, robotovým svařovacím hořákem s balancérem a se čtyřhodinovým školením jeho obsluhy.
Pro metodu MIG je zdrojem proudu svařovací stroj Omega 300 či vysoce výkonný stroj Sigma Select 400 s plynovým nebo vodním chlazením hořáku a s možností impulzního procesu. Pro svařování TIG je k dispozici svařovací stroj Pi 350 AC/DC s vodním chlazením hořáku a s možností podavače studeného drátu. Všechny svařovací stroje lze kombinovat s jedním ze dvou robotických ramen: s robotickým ramenem UR5 s pracovním dosahem 850 mm či s robotickým ramenem UR10 s pracovním dosahem 1300 mm pro svařování větších svařenců nebo jejich většího počtu. Všechny varianty mají certifika-
ci CE a nevyžadují žádné doda-tečné bezpečnostní vybavení. Jednoduché nastavení i používání usnadňuje integraci zařízení CoWelder do každé sva
řovny.
Zařízení CoWelder představu-je revoluci ve výrobě velkých i malých sérií jednoduchých dílů. Zařízení je dodáváno plně sestavené a připravené k instalaci a k okamžitému zahájení provozu. Automatické svařování nemusí představovat komplikovaný proces a toto řešení je důkazem, že nemusí jít ani o velkou investici. Jedná se o naprosto ideální řešení pro malé a střední výrobní podniky, případně i pro provozy, které mají omezené zkušenosti s robotickým svařováním, říká Henrik Overgaard, obchodní ředitel společnosti Migatronic.

Extrémní flexibilita

 Extrémní flexibilita je založena na snadno přístupné knihovně programů pro jednotlivé výrobky. Obsluha (obvykle svářeč) může v průběhu pracovního dne mezi jednotlivými programy nesčetněkrát přepínat a svařovat různé obrobky pomocí téhož robota, jak ve velkých, tak i malých dávkách.
Dánský subdodavatel Svend Frederiksen Maskinfabrik vyrábí zakázkové díly. Výroba dávek o různém objemu klade velké požadavky na dovednosti a flexibilitu pracovníků společnosti a na její výrobní zařízení. Proto tato společnost investovala do robotického řešení CoWelder:
- Námi obvykle vyráběné dávky zahrnují jak jednotlivé kusy zakázkových dílů, tak i série tisíců jednotek, což zdůrazňuje důležitost zachování pružného pracovního procesu, který lze snadno přizpůsobit specifickým potřebám našich zákazníků. (…) Jsme velice potěšeni flexibilitou a uživatelskou přívěti-vostí řešení CoWelder, protože dokonale vyhovuje našim potřebám automatizovaného řešení, které je schopno přizpůsobit se velkému rozpětí velikosti a počtu kusů v dávce, vysvětluje Fleming Frederiksen,ředitel společnosti Svend Frederiksen Maskinfabrik.

Snadné programování

Programování CoWelderu je snadné, a to i pro nezaškolenou obsluhu. Všichni svářeči se mohou naučit ovládat uživatelsky přívětivou a intuitivní dotykovou obrazovku, která je srdcem zařízení CoWelder. V závislosti na složitosti svařence trvá naprogramování nového dílu přibližně půl hodiny. Svařovací provozy se mohou rychle přizpůsobit změnám v produktovém portfoliu společnosti a přijmout nové zakázky nebo jednorázové projekty. Jinými slovy, vedoucí výroby se nemusejí obávat častých změn svařovaných výrobků. Německá společnost L&S vyrábí spíše malé dávky; obvykle o 50 až 800 kusech a v různých variantách, což by znamenalo při tradičním automatizovaném řešení značné náklady na programování. Systém CoWelder tento problém vyřešil. Jakmile je program pro danou komponentu připraven, jsou programy volně kombinovatelné a lze je znovu vyvolat pomocí několika kliknutí na dotykové obrazovce robota. Díky tomu jsou komponenty vyráběny dle potřeby a je možné snadno přepínat mezi jejich typy a pořadím. Jsme se systémem CoWelder spokojeni, protože programování komponent a přepínání z jedné komponenty na druhou je snadné - jeho flexibilita je úžasná, říká Torsten Lezius, ředitel společnosti L & S Technischer Handel.
Při programování systému CoWelder obsluha manuálně přesunuje ruku robota do požadované pozice nebo k tomu používá ovládací panel. 3D simulace na dotykové obrazovce poskytuje dokonalý přehled.

Jakou roli hraje sám svářeč?

CoWelder nikdy svářeče nenahradí; je jeho novým kolegou. Optimalizuje pracovní postupy a se svářečem úzce spolupracu-je. Zařízení CoWelder zaručuje trvale vysokou kvalitu bez kompromisů a zvyšuje efektivitu práce. Je to jemné řemeslo – s pomocí robota. Svářeč umístí malé kovové součásti do přípravku a aktivuje CoWelder, který svaří výsledný výrobek. Mezitím může svářeč provádět další drobné úkony, a přitom stále kontrolovat kvalitu práce pro-váděné robotem, objasňuje Henrik Overgaard, obchodní ředitel společnosti Migatronic.
Zaměstnanci společnosti L & S Technischer Handel se ke svému novému kolegovi stavěli velmi pozitivně, což usnadnilo zavedení CoWelderu do každodenní práce.

Nikdy v robotovi nespatřovali konkurenta, nýbrž ho od prvního den využívali k usnadnění únavných úkolů. Pro německou strojírenskou společnost Kuhz Metallbau bylo náročné hledání dalších kvalifikovaných zaměstnanců. Obavy z času stráveného zaškolením personálu, nedostatku flexibili-ty dostupných standardních robotizovaných buněk a nároky na prostor však společnosti bránily v rozvoji. Takže když se majitel společnosti Roland Kuhz doslechl o systému Miga-tronic CoWelder, okamžitě ho zaujal. Flexibilita tohoto robotického řešení umožňuje společnosti Kuhz Metallbau svařovat dávky o objemu od 20 do 300 kusů. Po dodání systému společností Migatronic, uvedení do provozu a po půldenním zaškolení byli zaměstnanci schopni vyrobit první součástky. V rámci dvoudenního školení u společnosti Migatronic pak byli dva zaměstnanci vyškoleni v programování CoWelderu.
Systém CoWelder je v provozu již 7 měsíců. V současné době pracujeme na objednávce, na kterou bychom v minulosti nemohli ani pomyslet, sestávající z 1200 svařovacích pozic na 600 součástech. Díky CoWelderu jsme se odvážili tuto zakázku přijmout. Víte, je těžké motivovat zaměstnance k tomu, aby dělal po 700 hodin totéž. Pro CoWelder není něco takového problém, vysvětluje Roland Kuhz pozitivní vývoj, který jim umožnil nový robotický kolega.

 

Svařovací stroj Sigma Select jako zdroj energie

 

 Řada MIG svařovacích zdrojů Sigma Select je flexibilní a lze ji rozšířit o nové funkce a prvky podle specifických potřeb záka-zníků. Široká nabídka funkcí a programových balíčků stroje Sigma Select 400 umožňuje obsluze realizovat se systémem CoWelder náročné svářečské úkony.
Například je možné svařovat silné plechy pomocí funkce PowerArc, či vytvářet svary ve stylu svarů typu TIG pomocí funkce DUO Plus. Funkce úspory plynu IGC® (Intelligent Gas
Control) je součástí všech variant. IGC je obzvláště výhodná v případě poloautomatického řešení, jakým je CoWelder, které bude obvykle svařovat více hodin a následně tedy zaznamená více spuštění a zastavení procesu, než je tomu v případě ručního svařování.

Vysoce kvalitní jednotné svary TIG

 Svařování TIG se systémem CoWelder je ideální pro výrobu trubek, plechů a profilů z nerezové oceli a hliníku v různém objemu dávek, například v potravinářském průmyslu.
Robot vytváří konzistentně jednotné svary. Podávání studeného drátu umožňuje v porovnání s ručním svařováním TIG výrazně zvýšit rychlost svařování. Tímto způsobem se vyplácí automatizace i poměrně malých dávek. Svařovací stroj PI 350 AC/DC pro TIG svařování je navržen pro ty nejnáročnější svařovací úkony. Nabízí přístup k funkci TIG-A-Tack pro extrémně drobnou a přesnou fixaci bez ochranné atmosféry pro ochranu kořene v austenitické nerezové oceli, stejně jako k funkci D. O. C. pro rychlejší TIG svařování střídavým proudem.

 

 

 

Migatronic CZ a.s. · Tolstého 474/2 · 415 03 Teplice · Česká Republika Tel. +420 411 135 600

Email: migatronic@migatronic.cz

 

Prospekt CoWelder™ ke stažení zde... CoWelder™

 

Prospekt k Sigma Select ke stažení zde ... Sigma Select

Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonu 00420 411 135 600 nebo 00420 603 167 250

 

Další informace najdete na:https://www.migatronic.com/en/products/automated-welding/standard-solutions

 

https://www.migatronic.com/cz/products/welding-machines/sigma-select

nebo https://www.migatronic.com/en/contact

 

migatronic@migatronic.cz

 

 

 

 

Více informací

Jak dosáhnout dokonalých svarů vzhledu TIG

                  pomocí svařování MIG

 

Zjistěte, jaké jsou výhody nové funkce DUO Plus

 

Tento e-mail se netýká svařování TIG. Přesto si o něm nejprve řekneme pár slov.

Svařováním TIG lze provádět estetické svary, které jsou požadovány u některých svařovacích prací. Je to však pomalejší proces ve srovnání se svařováním MIG/MAG. Svařování MIG/MAG je rychlejší a přídavný materiál je obvykle levnější.

DUO Plus je funkce Migatronic pro svařování MIG/MAG, se kterou můžete dosáhnout dokonalého vzhledu jako při svařování TIG, ale v mnohem kratším čase.

Co je to DUO Plus?

 

Ve společnosti Migatronic je klíčovou prioritou, aby svařovací stroje a software byly vždy připraveny pro nejnovější technologie svařování. Proto naši inženýři a experti v oblasti svařování neustále vylepšují výkon a funkce našich svařovacích strojů. Jedním z našich posledních úspěchů je vylepšená funkce DUO Plus. Tato funkce automaticky umožňuje lepší kontrolu v oblastí svařování, zajišťuje stabilní oblouk a snižuje tepelný příkon při svařování. Jedná se o vylepšení standardního sekvenčního svařování MIG/MAG. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití funkce DUO Plus spolu s pulzním svařováním u nerezové oceli a hliníku. Klíčovým aspektem je zde rozstřik, kterého se snažíme vyvarovat zejména u nerezové oceli, protože dodatečné opracování svařovaného obrobku je časově náročné a také náročné na zdroje.

 

DUO Plus je ideální pro ploché (PA) a vodorovné svařovací pozice (PB).

S DUO Plus můžete vylepšit proces MIG/MAG a vlastní hotový svar, pokud jde o:

1. vzhled svaru

2. rychlost svařování

 

vzhled svaru

Funkce DUO Plus automaticky mění nastavený svařovací proud a pravidelně tak odlehčuje tepelné zatížení svaru. Tím se vlastně snižuje průměrný tepelný příkon.

Funkce automatické sekvence umožňuje svařování MIG/MAG s pomalou frekvencí špiček/pauz, která je běžná především u svařovacích strojů TIG.

Tímto způsobem se vytváří dokonalý svar vzhledu TIG. Kresba svaru připomíná korálky navlečené na niti.

 

 

rychlost svařování

Protože DUO Plus je proces MIG/MAG, je rychlejší než tradiční svařování TIG. To znamená, že během pracovního dne můžete svařovat více obrobků, než kdybyste používali pomalejší proces TIG, a nemusíte se obávat o vzhledovou kvalitu svarů.

Kromě toho se s novou funkcí DUO Plus ve spojení s pulzním svařováním snížuje i rozstřik. Tímto způsobem omezíte dobu potřebnou pro následné zpracování.

S novou funkcí DUO Plus máte to nejlepší ze dvou oblastí: estetický povrch a krátkou pracovní dobu, aniž by to, jakkoliv omezilo kvalitu zpracování.

 

Jak získat novou funkci DUO Plus

Všichni vlastníci svařovacího stroje Sigma Select s funkcí DUO Plus si mohou stáhnout aktualizaci softwaru s novou funkcí DUO Plus na našich webových stránkách - Zde je odkaz...

 

Je to snadné a co je nejlepší, je to ZDARMA.

Migatronic CZ a.s. · Tolstého 474/2 · 415 03 Teplice · Česká Republika Tel. +420 411 135 600

Email: migatronic@migatronic.cz

 

Prospekt k Sigma Select ke stažení zde ... Sigma Select

Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonu 00420 411 135 600 nebo 00420 603 167 250

 

Další informace najdete na: https://www.migatronic.com/cz/products/welding-machines/sigma-select

nebo https://www.migatronic.com/en/contact

 

migatronic@migatronic.cz

 

 

 

 

Více informací

SVAŘOVACÍ ŘEŠENÍ, KTERÉ SE DOKONALE PŘIZPŮSOBÍ VAŠIM POTŘEBÁM - to je SIGMA SELECT


Modulární třífázový svařovací invertor MIG/MAG/MMA. Pro ruční svařování, včetně impulzního, až do 550 A. S novým zařízením Sigma Select budete mít jeden svařovací stroj, který si můžete okamžitě přizpůsobit tak, aby vyhovoval všem vašim současným výrobním potřebám – aniž byste přišli o funkce, které byste mohli potřebovat někdy v budoucnu.
Sigma Select je nová generace svařovacích zařízení, která vám umožní přizpůsobit si nastavení, kdykoli to budete potřebovat.

 

INVESTUJTE INTELIGENTNĚ
Se zařízením Sigma Select se nemusíte starat o budoucnost. Jakmile svařovací stroj zakoupíte, nebudete muset dlouho do žádného jiného investovat. Vaše zařízení Sigma Select můžete jednoduše upgradovat novými funkcemi, které budete potřebovat a to za mnohem méně, než by stál nový svařovací stroj. Tomu říkáme inteligentní investice.

 


BASIC ŘÍDÍCÍ PANEL
Pro běžné ruční svařování. Bez nepotřebných dalších funkcí a prvků. Ovládací knoflíky pro nastavení parametrů svařování. Žádné možnosti dalšího rozšíření.

GRAFICKÝ ŘÍDÍCÍ PANEL
Navržen tak, aby byly splněny i všechny budoucí potřeby. Vyberte Synergic nebo Pulse a proveďte aktualizaci nebo rozšíření, pokud se změní vaše potřeby. Digitální ovládací panel s tlačítky je připraven pro další doplňky včetně automatických funkcí pro snadnější svařování. Snadno jej umístíte
tam, kam potřebujete.

 

VYBERTE SI VHODNOU VARIANTU

 

BASIC
Řídící panel Basic je určený pro ruční MIG/MAG a MMA svařování s manuálním nastavením svařovacích parametrů.

 

SYNERGIC
Funkce Synergic umožňuje synergické svařování s nastavením jen jediného parametru a s využitím knihovny více než 50 svařovacích programů pro všechny běžné materiály, dráty a plyny.

 

PULSE
Funkce PULSE je určená pro synergické impulzní svařování ocelí a hliníku s minimálním rozstřikem a s minimálním vneseným teplem. Využívá knihovnu více než 50 svařovacích programů pro všechny
běžné materiály, dráty a plyny.

Prospekt k Sigma Select najdete zde ... Sigma Select

 

 

 https://www.migatronic.com/cz/products/welding-machines/sigma-select

 

 

 

 

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonu 00420 411 135 600 nebo 00420 603 167 250

 

Další informace najdete na: https://www.migatronic.com/cz/products/welding-machines/sigma-select

nebo https://www.migatronic.com/en/contact

 

migatronic@migatronic.cz

 

 

 

 

Více informací

Migatronic NAVIGÁTOR na Váš produkt

 

 

 

Od malé elektrodové svářečky Focus STICK 120 E PFC až po Inteligentní a Intuitivní Univerzální Robot CoWelder™

 

 

 

VYBERTE SI SVAŘOVACÍ STROJ PŘÍMO NA VAŠI VÝROBU:

Tento vyhledávač výrobků (svářeček) zajistí

 

Vaši spokojenost

Ne všechny začátky musí být těžké.
Pokud tedy začnete tím, co znáte.
Najít vhodnou svářečku pro konkrétní úkol nemusí být nutně složité.
Začněte tím, co znáte, tedy produktem.

Váš produkt:

Je to určitě produkt, který musí být svařený k plné spokojenosti zákazníka.
Jsou produktem rámy jízdních kol, díly letadel nebo výrobky z hliníku?
Jedná se o nerezové trubky nebo nádrže pro potravinářský průmysl?
O silnostěnné nosníky z uhlíkové oceli?
O opravu dílů automobilové karosérie?
O výrobky z titanu nebo speciálních slitin?

Nyní jste si ujasnili, o jaký produkt jde.
V dalším kroku zvažte způsob použití svařovacího zařízení.
Způsob použití naznačuje, jaký výkon svařovacího zdroje byste měli zvolit a zda potřebujete obzvláště odolné zařízení.

Způsob použití:
Jaká je průměrná doba hoření oblouku za jeden pracovní den? 10 minut nebo 10 hodin?
Je svářečka vystavená riziku převržení nebo se v průběhu dne či noci nachází v prašném nebo vlhkém prostředí?
Pokračujte dále a představte si všechny vlivy vnějšího prostředí, kterými může být provoz svářečky ovlivněný.

Nakonec se nabídka možností zúží a vy naleznete tu správnou svářečku (jedná se konec konců o vyhledávač výrobků)
Produkt a způsob použití jsou vyjádřeny třemi jednoduchými kritérii. Jsou to:

1.     Proces svařování: určuje se na základě druhu a tloušťky materiálu, určení výrobku, atd.

2.     Výkon zdroje: určuje se na základě doby hoření oblouku a způsobu použití obecně.

3.     Impulzní/neimpulzní: určuje se na základě svařovacího procesu, materiálu, jakostních požadavků atd.


Na těchto třech kritériích je založen i náš vyhledávač výrobků, který vám:

 • rychle pomůže získat přehled o nabídce svařovacích zařízení (vše je na jednom místě)
 • usnadní třídění a srovnání jednotlivých řad strojů (pro případ, že si všechny nezapamatujete)

Náš vyhledávač výrobků naleznete přímo zde na naší internetové stránce

Nejprve si zvolte typovou řadu zařízení.
Následně si můžete v části technické specifikace prostudovat funkce, které vámi zvolená řada zařízení nabízí.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.
Při hledání vhodné svářečky pro konkrétní úkol vám rádi poradíme.

Zde si můžete náš vyhledávač výrobků prohlédnout:

 

 

 

 

 

 

Pro bližší informace nás kontaktujte na 411 135 600

 

migatronic@migatronic.cz

 

 

 

 

Více informací

CoWelder™ Inteligentní a Intuitivní Univerzální Robot

CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO AUTOMATIZACI VAŠÍ VÝROBY

 

CoWelder™ je nejmenší kompaktní řešení pro automatizované svařování na trhu.

Je ideálně navržené pro svařování jednoduchých dílů bez ohledu na množství a četnost.

Řešení se skládá ze svařovacího zdroje Migatronic a kolaborativního robota Universal Robots.

 

CoWelder™ optimalizuje využití a zajišťuje jednotnost sériové výroby.

Je tak snadné naprogramovat díly, že se vyplatí s tímto automatizovaným řešením

svařovat i malé dávky.

 

 

 

Toto je Váš nový spolupracující robot: CoWelder™

 

 

Výhody spolupracujícího robota CoWelder™:

 - snadné programování: inteligentní a intuitivní - i pro nezkušené operátory

- vysoká efektivita práce

- úspora výrobních nákladů

- vylepšená flexibilita: svařování různých obrobků na stejném robotickém zařízení

- jednotná kvalita svařování

 

CoWelder™ se dodává jako balíček řešení a má CE certifikace

JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ
Hmotnost CoWelder™ jednotky je pouhých 105 kg. Řešení je dodáváno plně sestavené, připravené k instalaci a uvedení do provozu.

 

SNADNÉ PROGRAMOVÁNÍ

Programování jednotky CoWelder™ je velmi jednoduché a intuitivní i pro nezkušené operátory. Vytvořte si katalog svařovaných dílů, přiřaďte svařovací program a pak jednoduše přepínejte mezi jednotlivými
díly během pracovního dne v součinnosti s požadavky výroby. Vytvoření svařovacího programu trvá průměrně půl hodiny, samozřejmě v závislosti na složitosti dílu.

 

Můžeme naprogramovat nové díly téměř okamžitě. Vytvoření nového programu zabere 30 minut a pár sekund trvá opětovné vyvolání již naprogramovaného dílu. Nemyslím si, že by to mohlo být jednodušší. -

 

Sebastian Jacobsen, Projektový manažer, Jyden Bur A/S, Denmark

 

K dispozici jsou přednastavené šablony svařovacích programů

Čtěte více zde ......

 

https://www.migatronic.com/cz/products/welding-machines/cowelder

 

Pro více informací se obraťte na Migatronic CZ www.migatronic.cz  nebo na našeho nejbližšího distributora.

 

Informace ke stažení

 

 

Více informací

 

Pro uplatnění slevy je třeba přinést svoji starou svářečskou kuklu (bude ekologicky zlikvidována)

spolu s formulářem, který obdržíte po registraci

na internetových stránkách www.3M.cz/srotovne

 

 

Distributoři, u kterých lze transakci provést, budou označeni samolepkou...

 

Akce platí od 1. 4. 2017 do 31.12.2017.

 

Pro více informací se obraťte na Migatronic CZ www.migatronic.cz , http://shop.migatronic.cz/ nebo na našeho nejbližšího distributora.

 

Infomace ke stažení

 

 

Více informací

Speedglas™ - Přesnost na nové úrovni

Ostřejší obraz, téměř reálné barvy

- taková je teď nová samozatmívací kazeta od 3M™ Speedglas™ - typ 9100XXi

Kazeta s automatickým stmíváním 3M™ Speedglas™ 9100XXi poskytuje stejně široký výhled a rozsah nastavení jako ostatní kazety série 9100, ale díky vylepšené optice vám 9100XXi umožní lépe rozpoznat barvy ve srovnání s našimi ostatními modely. Nová úroveň optické čirosti vám může pomoci lépe se soustředit na přípravu svařování, svářecí techniku, přesné broušení a kontrolu právě dokončených svarů.

Nová samozatmívací kazeta 9100XXi 3M Speedglas™

Nově navržená přední stříbrná krycí část včetně svářečské kazety 3M™ Speedglas™ 9100XXi zahrnuje vnější ovládací prvek, který umožňuje rychlý a snadný přístup k režimu broušení a k individuálním uloženým pamětem pro svařování. Nový pohybový senzor okamžitě zapne svařovací filtr, při jakémkoliv pohybu. Pokaždé, když si nasadíte štít, kazeta 9100XXi okamžitě přepne na nastavení, které bylo naposledy používáno. V případě, že sensor nedetekuje pohyb po určitý
čas, automaticky kazetu vypne.

 

Další informace naleznete  zde...., navštivte náš e-shop nebo kontaktujte přímo Migatronic CZ v Teplicích

Bližší informace o ceně a příslušenství Vám rádi poskytneme v našem internetovém obchodu http://shop.migatronic.cz/

Více informací

Focus Stick 161 E PFC

Focus Stick 161 E je jednofázový (230 V) invertorový svařovací stroj pro svařování metodou MMA, který je ideální pro mobilní servisní týmy, na staveniště a do dílny.

 

Focus Stick 161 E umožňuje svařování většinou typů rutilových a bazických elektrod až do průměru 3,2 mm (85V napětí naprázdno). Svářeč může snadno změnit nastavení kladné nebo záporné polarity. Stroj umožňuje také jednoduché TIG svařování se zapalováním oblouku dotykem.

  Stroj umožňuje také jednoduché TIG svařování se zapalováním oblouku dotykem. Focus Stick 161 E je vybavený funkcí PFC (kompenzací účiníku), tj. elektronickým obvodem, který zajišťuje maximální využití
výkonu, minimální ztráty a který umožňuje svařování až o 25 % vyšším proudem při použití běžných síťových pojistek 16 A.

 
Více o Focus Stick 161 E čtěte zde.

 

 

 

 

Pro bližší informace a prospekt navštivte náš e-shop nebo nás kontaktujte 411 135 600

 

migatronic@migatronic.cz

 

 

                                                       
https://www.facebook.com/migatronicwelding

Jsme na Facebooku!

Následujte nás na Facebooku a podívejte se, co děláme.
https://www.facebook.com/migatronicwelding

Navštivte link: Migatronic\Welding

                           Věříme, že se k nám přidáte.

                           Těšíme se na společné sdílení světa svařování.

Prospekt ke stažení:

23.06.2016

Více informací

OMEGA YARD 300 - TŘI DIGITÁLNÍ ŘÍDÍCÍ PANELY

OMEGA YARD 300 - svářečka pro náročná prostředí

Svářečka OMEGA YARD 300 je navržena pro použití v těžkých provozních podmínkách s vysokými intenzitami proudu. Díky nepřetržitému pracovnímu cyklu nedochází ke ztrátě výkonu během svařování ani při použití dlouhých svařovacích hadic nebo elektrodových kabelů.

  VLASTNOSTI
• Extrémně odolná a robustní skříň.
• Systém podávání svařovacího drátu 4 kladkami pro stabilní podávání drátu.
• Tachoregulace motoru podavače drátu
• Tři digitální řídicí panely: Basic, Synergic a Pulse
• Přepínání polarity pro svařování trubičkovým drátem metodou Innershield s vlastní ochranou     (bez ochranného plynu)
• Snadná aktualizace softwaru pomocí karty SD
• Ergonomický hořák MIG-A Twist®
• Kompenzace délky svařovacích kabelů: kalibrace odporu svařovacích kabelů

 

Svářečku Omega Yard 300 je možné doplnit třemi programovými balíčky: Standard, Standard Plus nebo Special. Balíček programů Special obsahuje více než 200 programů.

Oproti svému předchůdci Omega 270 Mini, má Omega 300 YARD hmotnost pouze 17kg.

OMEGA YARD 300 - BASIC, SYNERGIC A PULSE

Svářečka OMEGA YARD 300 může být vybavena třemi různými  řídícími panely: Basic, Synergic nebo Pulse.

Řídící panel Basic je určený pro manuální nastavování parametrů svařování. Napětí a proud se nastavují manuálně, což je výhoda invertoru proti stupňovité regulaci odbočkových strojů.

Řídící panel Basic zahrnuje: MMA, přepínání polarity, 2T/4T spínání.

Řídicí panely Synergic a Pulse jsou synergické s automatickým nastavením a obsahují proto velké množství programů v závislosti na zvoleném programovém balíčku.

Řídicí panel Synergic zahrnuje: Synergické svařovací programy, MMA,  2T/4T spínání,  DUO Plus™ pro svařování kořenových vrstev,  Sekvenční svařování.

Řídicí panel Pulse zahrnuje: Synergické svařovací programy, MMA, 2T/4T spínání, DUO Plus™ pro svařování kořenových vrstev, Sekvenční svařování, Impulzní svařování.

OMEGA YARD 300 - S CELOU ŘADOU VOLITELNÉHO VYBAVENÍ

• Konektor pro dálkové ovládání, MIG a MMA
• Inteligentní regulace průtoku plynu IGC®
• Manuální regulace průtoku plynu
• Jednotka regulace svařovacího proudu pro hořák
Vozík pro upevnění a dopravu plynových lahví
• Sběr dat pomocí datové sběrnice CAN
• Ochranný rám

Sada koleček pro montáž pod ochranný rám
• Sada s MMA konektorem na ZA konektoru pro připojení MIG hořáku pro snadnou změnu metod svařování
Světlo LED v konzole podavače drátu pro usnadnění výměny svařovacího drátu v prostředí s nedostatečným osvětlením
• Zamykací karta pro uzamčení nastavených parametrů

OMEGA YARD 300 na youtube:  Omega³ Yard 300

 

Pro bližší informace a prospekt navštivte náš e-shop nebo nás kontaktujte 411 135 600

 

migatronic@migatronic.cz

 

 

 

 

Prospekt ke stažení zde .......

16.04.2016

Více informací

Omega³ Yard 300 – přenosný MMA/MIG stroj s vysokou odolností

Migatronic je tradičním dodavatelem svařovacích strojů pro loděnice, vrtné plošiny, energetiku, stavebnictví a další obory, kde je kromě kvalitních svarů, vysokého výkonu a jednoduché obsluhy požadovaná i vysoká odolnost strojů v těžkých provozních podmínkách a zároveň i jejich dlouhá životnost.

Nový stroj Migatronic Omega³ Yard 300 je snadno přenosný MIG/MAG/MMA invertor s výkonem až 300A při 3x400V napájení a s hmotností necelých 20 kg.

Umožňuje produktivní svařování plnými i trubičkovými dráty z 5 kg cívek, popř. i obalenou elektodou, a je tak vítaným pomocníkem při výrobě nebo opravách ocelových konstrukcí a těžko přístupných zařízení. Díky možnosti měnit polaritu umí nová Omega³ Yard svařovat i trubičkovými dráty s vlastní ochranou, takže nepotřebuje ani těžké láhve s ochranným plynem a je tak opravdu snadno přenosná v pravém slova smyslu. Změna polarity je rychlá a nevyžaduje ani žádné nářadí.

Skříň nové Omegy³ Yard je vyrobená z kombinace zpevněného hliníku a vysoce odolných plastů, takže snese i velice hrubé zacházení, viz. přiložený obrázek stroje přejetého osobním automobilem. Díky tomu najde kromě loďařství a offshore průmyslu dobré uplatnění i na montážních místech důlních strojů, ve stavebnictví, úpravárenství a v pojízdných dílnách.

Omega³ Yard 300 na youtube:  Omega³ Yard 300

 

Pro bližší informace a prospekt navštivte náš e-shop nebo nás kontaktujte 411 135 600

 

migatronic@migatronic.cz

 

 

 

 

Prospekt ke stažení zde...

28.08.2015

Více informací

Focus MIG 130 PFC

Focus MIG 130 je kompaktní a snadno přenosný svařovací stroj pro svařování metodou MIG/MAG, který je vhodný k provádění drobných svářečských prací. Focus MIG 130 je určený pro svařování drátem průměru 0,8 mm z až 5 kg cívky. Standardně je vybavený přepínáním polarity, které umožňuje svařování trubičkovým drátem s vlastní ochranou (tedy bez potřeby plynové atmosféry). Díky jednoduchému řídícímu panelu se Focus MIG 130 velmi snadno obsluhuje; stačí jen nastavit rychlost podávání drátu a svařovací napětí.

Focus MIG 130 je jednofázový (230 V) svařovací stroj vybavený funkcí PFC (kompenzací účiníku), která umožňuje provádět svařování za použití velmi dlouhého síťového kabelu nebo připojení na motorový generátor.

 

 

 

Pro bližší informace a prospekt navštivte náš e-shop nebo nás kontaktujte 411 135 600

 

migatronic@migatronic.cz

 

 

Prospekt ke stažení:

24.07.2015

Více informací

Focus STICK 120 E PFC

Focus Stick 120 E je malý, lehký a snadno přenosný MMA svařovací stroj pro příležitostné svařování.

Má dokonalé zapalování oblouku a stabilizaci jeho hoření při použití všech běžných typů obalených elektrod až do průměru 3,2 mm. Pro zvýšení flexibility použití stroje můžete snadno změnit polaritu kabelů. Stroj umožňuje i jednoduché TIG svařování se zapálením oblouku dotykem.

Focus Stick 120 E je jednofázový (230 V) stroj s funkcí PFC (funkce kompenzace účiníku), která umožňuje

jeho snadné použití s dlouhým prodlužovacím kabelem nebo jeho provoz na motorgenerátoru.

 

 

 

Pro bližší informace a prospekt navštivte náš e-shop nebo nás kontaktujte 411 135 600

 

migatronic@migatronic.cz

 

 

Prospekt ke stažení:

24.07.2015

Více informací

Focus TIG 200 DC PFC - malý, lehký, spolehlivý

V dubnu 2014 rozšířil naší  řadu svařovacích strojů  FOCUS typ FOCUS TIG 200 DC HP PFC - nástupce stroje Delta 200HP. Stroj svařuje metodou TIG                   s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo dotykovým zapalováním TIG LIFTIG® (snadné zapálení oblouku až po dotyku wolframové elektrody a rychlá stabilizace oblouku přesně v místě dotyku).

Pulzní režim TIG umožňuje řízenější vytváření roztaveného svarového kovu.  Stroj má jednofázové napájení (1x230V) s PFC obvodem pro zvýšení výkonu při použití na prodlužovacím kabelu nebo slabých pojistkách.

Stroj FOCUS TIG 200 DC HP je vybaven wolframovými elektrodami MIGA Super Blue, které lze použít u všech typů materiálů.

 

Skříň stroje je z hliníkového plechu a jeho nízká hmotnost (13,0 kg) a snadná obsluha uživatelsky příjemného           a snadno přehledného panelu stroje FOCUS TIG 200DC HP PFC jistě potěší každého z vás, kdo chcete svařovat snadno a rychle, tedy přesně podle sloganu                        " Zapni stroj, stiskni tlačítko a svařuj ".

 

 

Pro bližší informace navštivte náš e-shop nebo nás kontaktujte 411 135 600 a migatronic@migatronic.cz

 

Prospekt ke stažení:

 

Více informací

Migatronic DataLogger - záznam provozu svařovacích strojů

 

Management firem, vedoucí pracovníci svařoven, oddělení TPV a údržby technologií si často kladou otázku, kolik svářeček ve směně potřebují, popř. jak dobře nebo jak špatně využívají ty, které provozují. Doba svařování totiž neodpovídá časovému fondu svářeče, protože příprava materiálu, jeho upínání, čištění, broušení a další aktivity, které svářeči zaberu v mnoha případech daleko více času, než potřebuje pro vlastní svařování.

 

Při rozhodování, zda investovat do nové techniky, nebo do dalších zaměstnanců, pak takový obrázek využití svařovacích strojů určitě stojí za pozornost, protože všichni víme, že skutečně dobrých svářečů není nikdy dost a navíc, svářečské kurzy stoj spoustu času a peněz. Svářeči, samozřejmě, při testovacím provozu z monitorování využití svařovacích strojů moc nadšení nejsou. Pokud ale pochopí, že může být i motivačním nástrojem pro jejich odměňování, stanou se aktivními konzultanty při rozboru naměřených výsledků.

 

Systémů pro záznam stavu průmyslových zařízení je na trhu poměrně dost, přesto při snaze najít řešení vhodné do podmínek průmyslového svařování, s jednoduchou obsluhou a s ohledem na cenu svářečky, s nízkou cenou, se nabídka řešení významně redukuje.

 

Migatronic CZ, a.s. na základě výše uvedených poznatků, připravil vlastní řešení DataLogger pro MIG/MAG svařovací stroje Migatronic, ale s malou úpravou použitelné i pro svářečky jiných výrobců.

 

DataLogger je záznamník stavů zařízení namontovaný do svářečky, který v reálném čase zaznamenává okamžik zapnutí/vypnutí stroj, čas a dobu hoření oblouku, čas a dobu bodování/stehování. Záznam se ukládá na SD kartu, ze které se po jejím vložení do počítače vyhodnotí k tomu vytvořeným programem a zobrazí v tabulce kalendáře a v grafech využití.

 

 

Kapacita SD karty umožňuje záznam směnného provozu v průběhu několika posledních týdnů, záleží je na její velkosti a na počtu zapálení oblouku.

 

Pro provozy s velkým počtem svařovacích strojů je připravené i řešení s bezdrátovým přenosem paket dat na server uživatele online, takže využití svářeček je sledováno v reálném čase a sdíleno všemi odpovědnými pracovníky. 

 

Záznam na vloženou SD kartu pak slouží jen jako záloha zaznamenaných dat. DataLogger Migatonic je levným a přesným zdrojem informací o skutečném provozu svařovacích strojů a při správném využití může výrazně zvýšit  efektivitu procesu ručního (popř. automatizovaného) svařování.

 

Pro více informací nás kontaktujte:

 

Migatronic CZ a.s.

Tolstého 451, 415 03  Teplice

Tel.: +420 411 135 600

Fax.: +420 417 533 072

migatronic@migatronic.cz

www.migatronic.cz  

 

 

 

             

Více informací

Focus TIG 200 AC/DC PFC - malý, ale výkonný pracant

Nový Focus TIG 200 AC/DC PFC je určený pro profesionální TIG svařování všech materiálů, včetně hliníku proudem až 200 A. Jeho velkými přednostmi jsou vysoký výkon (zatěžovatel 170 A/60% při 40 °C), malé rozměry a nízká hmotnost (jen 13,5 kg) při zachování jednoduché obsluhy a dlouhé životnosti (skříň stroje je proto z hliníkového plechu).

 

Focus TIG 200 AC/DC PFC je určený nejen do dílny, ale i na montáže, proto má jednofázové napájení (1x230V) s PFC obvodem pro zvýšení výkonu při použití na prodlužovacím kabelu nebo slabých pojistkách a kromě TIG umožňuje i kvalitní svařování obalenými elektrodami (DC i AC). Pro drobné svářečské práce  je velkou výhodou, že má kromě bezdotykového HF zapalování TIG oblouku i zapalování po dotyku (tzv. LIFT), které zapálí oblouk, přesně tam, kde je požadováno.

 

 

Snadnou manipulaci se strojem umožňuje, kromě nízké hmotnosti, i přenášecí popruh, kterým je standardně vybavený. Pro zkušené svářeče může být přibalený TIG hořák vybavený dálkovou regulací svařovacího proudu, popř. může být doplněný hořáky a kabely různých délek podle potřeby uživatele.

 

Pro bližší informace navštivte náš e-shop nebo nás kontaktujte 411 135 600 a migatronic@migatronic.cz

 

Prospekt ke stažení:

 

Více informací

Nová samostmívací svářečská kukla Migatronic Focus2

Kukla Migatronic Focus byla nahrazena novým vylepšeným modelem samostmívací svářečské kukly Migatronic Focus2 .

 

Svářečská kukla Migatronic Focus2 má pět nastavitelných stupňů zatemnění č.9-13 a světlý odstín č.4. Je určena pro MMA a MIG/MAG svařování, pro TIG svařování od 20A a pro broušení. Kukla má plně automatický filtr, takže pokud není do 15 minut od aktivace použita, automaticky se vypne. Dále se vyznačuje vnější regulací stupně zatmění i přepínání na mód broušení, vynikající optickou kvalitou displeje a solární baterií.

Nový model svářečské kukly Migatronic Focus2 je vybaven inovovaným hlavovým křížem pro ještě větší komfort, u nějž oceníte i další výhody: 

 • více kombinací nastavení pro lepší nasazení
 • robustní posuvné kolečko pro snadnější uchopení i v rukavicích
 • zaručena maximální ochrana a pohodlí
 • výborná stabilita svářečské kukly

 

 

Bližší informace naleznete na našem e-shopu nebo nás kontaktujte 411 135 600 

migatronic@migatronic.cz

 

 

Leták ke stažení

 

 

Více informací

Svářečská kukla 3M 10V - Optimální ochrana pro svářeče za dostupnou cenu

Při výběru kukly je rozhodující i cena.

Nyní je tu pro Vás prvotřídní kvalita za dostupnou cenu.

 

Svářečská kukla 3MTM 10V se samozatmívací kazetou č. 3/10-12 a s parametry, které jí zajišťují místo na trhu samostmívacích kukel.

 

Robustní industriální vzhled kukly působí dojmem nezničitelnosti, přitom  je velice lehká  –  vaši krční páteř zatěžuje pouhými 390 gramy, což je velmi důležitý aspekt pro vaši každodenní činnost.

Samozatmívací kazeta o velikosti průzoru 93x44mm vám zajistí pohodlný výhled a kuklu lze použít zároveň s bezpečnostními brýlemi nebo respirátorem.

 

Bližší informace naleznete na našem e-shopu nebo nás kontaktujte 411 135 600

migatronic@migatronic.cz

 

Leták ke stažení

 

Více informací

Novinky z řady Automig2 i

Automig 233i nahrazuje Automig 223i

Automig 233i je "identický starší bratr" synergického Automigu 183, ale s výkonem vyšším o 10 A, než Automig 223i. Nabízí stejné možnosti konfigurace i širokou řadu uživatelských výhod. Všechny verze Automig² jsou k dispozici v provedení DUO se dvěma podavači, dvěma hořáky a dvěma plynovými hospodářstvími pro možnost svařování / MIG pájení dvou různých materiálů bez ztráty času při jejich výměnách.

 

Digitální generace svařovacích strojů pro moderní dílny

Automig 273i je největším modelem, který je navíc vybaven funkcí AUTOPULS.

Tato funkce impulzního svařování zabraňuje rozstřiku při svařování a v porovnání s tradičním svařováním rovněž snižuje tepelné deformace plechu a minimalizuje i poškození okolí svaru teplem oblouku.

Na digitálním řídícím panelu Autopuls™ se volí jen typ svařovaného materiálu a průměr použitého drátu. Zbývající parametry nastaví stroj automaticky, takže svářeč se může plně soustředit na svařování.

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

tel.: 411 135 600

migatronic@migatronic.cz

 

 

Prospekt ke stažení

Více informací

Speedglas™ - Prvotřídní kvalita za dostupnou cenu

Společnost 3M představila inovativní řešení řady kukel Speedglas 9100, SL a 100, které splňují potřeby prakticky každého svářeče.

 

Inovační tým se zaměřil převážně na zdokonalení náhlavního kříže. Díky nahrazení posuvu hlavového pásku na otočné kolečko je utahování náhlavního kříže mnohem snadnější, a to i v rukavicích.

 

Také nová varianta upínacích šroubů umožňuje rychlejší a lepší nastavení pro zdvihání a sklápění kukly.

Využijte všechny možnosti špičkových výrobků 3M

Migatronic přichází se zvýhodněnou nabídkou. Ocení ji především ti, kteří svařují ve zdraví škodlivých podmínkách a je pro ně nezbytně nutné používat filtrační ventilační jednotky zajišťující ochranu dýchacích orgánů.

Uživatelé svářečských kukel řady Speedglas 9100 mají nyní možnost přestavby na příslušnou filtrační jednotku ADFLO s použitím původní kazety a náhlavního kříže za příznivou cenu 18 000,- (bez DPH). Obj. č. 00942183

Pro více informací navštivte náš e-shop nebo nás kontaktujte

Migatronic CZ a. s .

Tolstého 451, 415 03 Teplice   
Tel.: (+420) 411 135 600

Fax: (+420) 417 533 072
migatronic@migatronic.cz

 

Více informací

MIGATRONIC Věrnostní program

Náš věrnostní program nabízí majitelům vybraných invertorových svařovacích strojů MIG/MAG schválené postupy svařování WPS – zdarma

 

Po zakoupení stroje Migatronic z jedné ze tří řad MIG/MAG svařovacích invertorů máte okamžitě možnost si stáhnout celou řadu schválených standardních postupů svařování.

 

Migatronic, ve spolupráci s dánským institutem FORCE Technology, vyvinul postupy svařování dle EN/ISO 15612 pro svařování ocelí třídy až do S355 plnými svařovacími dráty. Tato zvláštní věrnostní nabídka je samozřejmou součástí služeb společnosti Migatronic a je bezplatně k dispozici pro všechny stávající a nové majitele vybraných svařovacích strojů Migatronic. Schválené postupy svařování WPS lze používat s následujícími stroji Migatronic:

 • Omega 220/270/300/400/
 • Sigma 300/400/500
 • Galaxy 300/400/500

 

O NORMĚ EN/ISO 1090

 

S účinností od 1. července 2014 je povinně vyžadováno posouzení shody a označení CE pro ocelové konstrukce, na které se vztahuje směrnice o stavebních výrobcích 89/106/EHS/nařízení o stavebních výrobcích 305/2011.

 

Jedná se o požadavek schválení výrobce ocelových konstrukcí akreditovaným subjektem. Výrobce musí mít certifikaci prokazující, že zajišťuje předepsanou správu svého výrobního zařízení, že pracovníci mají potřebnou kvalifikaci, že veškeré postupy jsou popsány v příručce řízení jakosti a že jsou následně dodržovány.

 

Splnění požadavků na schválené postupy svařování je jednou z podmínek dodržení směrnice o stavebních výrobcích 89/106/EHS/nařízení o stavebních výrobcích 305/2011 a může být pro výrobce velkým nákladem (obvykle 1000 až 2500 EUR /postup).

 

Společnosti přitom využívají 3 až 5 postupů, popř. i více.

 • WPS = specifikace postupu svařování
 • WPQR = kvalifikace postupu svařování
 • Respektujte případné další národní předpisy. Více informací o normě EN/ISO naleznete  na adrese

     www.migatronic.com/EN1090

 

     Prospekt ke stažení

 

WPS A WPQR MIGATRONIC JSOU BEZPLATNÉ PRO STROJE MIGATRONIC

Více informací

Inovativní Autopuls™

Kompletní programy pro profesionální svařování

 

Zařízení Automig2 i s řídicím panelem Autopuls™ je špičkový nastroj pro profesionální svařování všech moderních materiálů běžně využívaných v automobilovém průmyslu.

Funkce Autopuls™ zabraňuje rozstřiku při svařování a v porovnání s tradičním svařováním rovněž snižuje tepelné deformace plechu a minimalizuje i poškození okolí svaru teplem oblouku.

Na digitálním řídicím panelu Autopuls™ se volí jen typ svařovaného materiálu a průměr použitého drátu. Zbývající parametry nastaví stroj automaticky, takže svářeč se může plně soustředit na svařování. Díky dlouholetým zkušenostem výrobce a jeho úzké spolupráci s uživateli strojů Migatronic má zařízení vždy vhodný synergicky svařovací nebo pájecí program pro práci s jakýmkoli materiálem.

Kvalitní svary

Karoserie moderních automobilů jsou vyráběny z vysokopevnostní oceli, kterou je třeba svařovat aopravovat s mimořádnou pečlivosti a za dodržení předepsaných parametrů svařování. Všechny aktuální znalosti, které o teto problematice existuji, jsou užity v programech zařízení Automig2i s funkci Autopuls.

Čtyřkladkový podavač drátu navíc spolehlivě a přesně zajišťuje rovnoměrné a kvalitní podávaní. Samozřejmosti u zařízení Automig2i je také možnost obracení polarity pro svařování trubičkovými dráty (bez použití plynové atmosféry).

 

Určeno pro profesionály

Zdroj Automig2i ve verzi DUO má dva samostatné podavače, dva hořáky a dvě plynová hospodářství, takže může byt vybaveny pro dva různé materiály (např. jeden pro MIG pájení a druhy pro svařování uhlíkové nebo nerezové oceli). Ke změně svařovaného materiálu pak dojde pouhým přepnutím přepínače podavačů a změnou programu, což výrazně zvýší produktivitu pracoviště.

 

Ergonomicky hořák MIG-A Twist je vybaveny otočným krkem pro snadný přístup i do hůře dostupných míst. Rukojeť hořáku je možné volitelně vybavit také modulem dálkové regulace svařovacího proudu. Software pro zařízení Automig2 223i-273i Autopuls™ lze bezplatně aktualizovat z internetových stránek společnosti Migatronic.

 

Pro ukázku zařízení Automig2i s funkcí Autopuls kontaktujte Vašeho prodejce Migatronic.

www.migatronic.cz

 

Leták ke stažení

Více informací

RallyMIG 161i

Inteligentní přenosná multifunkční svářečka s tím nejlepším, co Migatronic nabízí

 

RallyMIG 161i je praktický a všestranný přenosný svařovací stroj. Je konstruovaný jako kompaktní multiprocesní zařízení, především pro svařování metodou MIG s možností svařování i metodou MMA. Tento moderní invertorový zdroj s napájením 1x230 V je vhodný pro použití v dílnách i pro svařování na staveništích.

 

Svařování metodou MIG s využitím synergických funkcí znamená, že parametry svařování se nastavují prostřednictvím pouze jednoho ovládacího otočného knoflíku na čelním panelu nebo pomocí dálkové regulace (volitelná funkce) na ergonomické rukojeti hořáku, jehož krk otočný v rozsahu 360° zlepšuje komfort a snižuje nebezpečí vzniku chyb.

Bez ohledu na to, zda je použitý čistý CO2 nebo argon jako ochranný plyn, či zda se svařovací drát na cívce 5 kg používá pro svařování nebo pro tvrdé pájení metodou MIG, vždy je k dispozici program, který vyhoví každé technologii svařování.

 

Svářečka RallyMIG 161i je vybavena funkcí kompenzace účiníku (PFC). Funkce PFC umožňuje svařování s dlouhými síťovými napájecími kabely za použití pojistek pouze 16 A. Standardní funkcí je také přepínání polarity, které umožňuje svařování trubičkovým drátem s vlastní ochranou (bez plynové atmosféry).

Pomocné funkce pro svařování metodou MMA

Svařování metodou MMA se často upřednostňuje při práci ve venkovním prostředí, kde svařování v atmosféře ochranného plynu není vhodné nebo možné. Svářečka RallyMIG 161i dovoluje použití většiny typů elektrod průměru až 3,2 mm a mezi její standardní pomocné funkce patří i funkce horký start a regulace výkonu oblouku.

Svůj svařovací stroj si můžete přizpůsobit vlastním potřebám ...

Pro svařovací zdroj RallyMIG 161i se dodává řada příslušenství, například vozík, dálková regulace pro nastavování svařovacího proudu na rukojeti hořáku, elektrodové kabely různých délek a v neposlední řadě i hořák pro svařování metodou TIG s dotykovým zapalováním, který je proto vybavený plynovým ventilem v rukojeti.

 

Pro více informací se obraťte na náš tým Migatronic CZ www.migatronic.cz nebo na našeho nejbližšího distributora.

Leták ke stažení

Více informací

Úspěšná dodávka svařovacích strojů Migatronic pro malajský institut

V listopadu 2012 Migatronic expedoval výjimečnou zásilku – svařovací stroje pro nově vybudovaný vzdělávací institut v Bintulu, v Malajsii.

Zakázka na dodávku svařovacích strojů byla realizovaná malajským distributorem Migatronic, firmou Esta Seal a zahrnovala celkem 61 svařovacích a řezacích strojů Migatronic, jmenovitě stroje Sigma pro MMA/MIG/MAG, PI pro MMA/TIG AC/DC a plazmové řezačky Zeta pro řezání, drážkování a úkosování kovů, vše s kompletním příslušenstvím, samozřejmě.

Uvedení všech strojů do provozu proběhlo začátkem ledna spolu se zahájením provozu školy.

Z přiložených obrázků je patrné, že i dekorace svářečských pracovišť byla provedena v zelené barvě, aby ladila s nově dodanými svařovacími stroji Migatronic.

 

Více informací

Akce šrotovné pokračuje až do odvolání ...

 

Vyměňte starou pasivní kuklu za novou kuklu se samozatmívací kazetou:

 •  3MTM SpeedglasTM 100S-10 / S-11 / V 

(včetně grafických modelů)

                      a získejte slevu 300 Kč!

 •  3MTM SpeedglasTM 9100V / X / XX

(včetně modelů se vzduchovým kanálem)

                      a získejte slevu 700 Kč!

 

 

Pro uplatnění slevy je třeba přinést svoji starou svářečskou kuklu (bude ekologicky zlikvidována) a vyplnit údaje na letáku. Distributoři, u kterých lze výměnu provést, budou označeni samolepkou.

 

Akce platí od 1. 9. 2012 do odvolání nebo do vyprodání zásob.

 

Pro více informací se obraťte na náš tým Migatronic CZ www.migatronic.cz nebo na našeho nejbližšího distributora.

 

Leták ke stažení

Více informací

Samostmívací kukly 3M Speedglas 9100

Migatronic CZ a.s. je distributorem samostmívacích kukel 3M Speedglas, které jsou etalonem kvality, jednoduchosti a spolehlivosti. Nová kukla řady 9100, která nahrazuje dříve tak oblíbenou řadu 9002, představuje dokonalou ochrannou pomůcku pro svářeče s cílem nejen bezpečně chránit jeho zrak, ale zjednodušit i jeho těžkou práci a chránit případně i jeho dech, sluch, popř. i hlavu.

Kukla 9100 je kombinovaná se třemi velikostmi samostmívacích filtrů (V, X, XX), má boční průzory a může být doplněná i filtrační přetlakovou jednotkou s bezprůvanovým provozem. Svářeč tak bezpečně dýchá čistý vzduch a může se soustředit na svojí práci. Varianta 9100 FX má pod odklopnou samostmívací kazetou ještě ochrannou masku pro broušení, takže svářeč má dokonalý přehled o pracovních podmínkách, aniž by musel kuklu sundavat.

Kukly 3M Speedglas řady 9100 jsou optimálním nástrojem pro průmyslové svařování. Samozřejmě, jejich cena odpovídá kvalitě, ale i funkce, servis a zajištění náhradními díly jsou dostatečným důvodem pro její volbu, protože zdraví pracovníků je nezaplatitelné. Při správné motivaci svářečů nosit vhodné a funkční ochranné pomůcky a starat se o ně, se vyšší cena kukly 9100 ve srovnání s levnou konkurencí v hodinové ceně dobrého svářeče rozhodně neprojeví.

Vyzkoušejte kukly 3M Speedglas 9100, popř. 9100 FX a zvažte i mušlové chrániče sluchu nebo filtrační jednotky Adflo, která se s kuklou 9100 dají kombinovat. Investice do ochrany zdraví pracovníků je naše společná povinnost.

Více informací

Samostmívací kukly Migatronic Focus

Migatronic je tradičním dodavatelem svařovacích strojů a jejich příslušenství, takže v jeho nabídce nechybí ani široký sortiment ochranných pomůcek, zejména svářečských kukel. Samozřejmým standardem je dnes kukla samostmívací a trh je plný dobrých i “dobrých” výrobků. Migatronic, jako garant kvality a spolehlivosti, a v případě kukly i bezpečnosti, dodává svým uživatelům jen kukly, které plní náročné interní požadavky skupiny Migatronic Group. Parametry funkčnost, bezpečnost, spolehlivost, jednoduchost, dostupnost dílů a rozumná cena jsou pečlivě hodnoceny tak, aby výsledný produkt byl optimální a mohl tak nést jméno Migatronic.

Nová kukla Migatronic Focus v černé nebo zelené barvě je vhodným doplňkem pro profesionální i příležitostné ruční svařování, kde je prioritním požadavkem nízká pořizovací cena při zachování dobré funkce a životnosti.

Kukla Focus má vnější regulaci v rozsahu DIN 9-13, při rozjasnění má DIN 4. Rychlost zatmavení je 0,1 ms, prodleva rozjasnění je 0,1-0,8 s. Má, samozřejmě, funkci broušení, automatické zapínání i vypínání a váží jen 0,485 kg. Napájení je solární v kombinaci se dvěma bateriemi, které mají životnost cca 1 rok, takže při používání je naprosto spolehlivá.

Je dostupná u všech autorizovaných prodejců Migatronic za ceníkovou cenu 3.110,- Kč + DPH, popř. v e-shopu migatronic: shop.migatronic.cz

Více informací

MigaLOG™ - nový software pro záznam parametrů procesu svařování strojem Sigma Galaxy

Nově vyvinutý software Migatronic MigaLOG™ pro stroje Sigma Galaxy umožňuje snadné shromažďování údajů o procesu svařování pro potřeby přípravy technologických postupů a následných kontrol dodržování požadovaných parametrů. Také poskytuje platné hodnoty pro dokumentaci procesu a umožňuje snadné ověřování jejich souladu s technickými předpisy.

 

Software MigaLOG™ navíc poskytuje i údaje o vneseném teple dle normy EN 1011 a údaje o spotřebě času, plynu a drátu pro každý svar. Tyto údaje mohou být snadno použity k sestavování cenových nabídek a k výpočtům efektivity procesu a potřeby času na jednotlivé výrobky.

Software MigaLOG™ zaznamenává naměřené parametry procesu svařování na SD kartu, která slouží i jako médium pro snadný přenos dat do počítače, kde mohou být uložena, přehledně zobrazena v aplikaci Excel, popř. vytištěna na připojené tiskárně. Na kartu SD je lze zaznamenat data až o 50 svarech. Ke každému svaru se ukládají dva soubory (DAT + TXT).

 

Další informace o softwaru MigaLOG™ získáte u nejbližšího prodejního střediska Migatronic

nebo na webových stránkách www.migatronic.cz.

 

Prospekt ke stažení

Více informací

Focus MIG² 300/400 - invertor s manuálním nastavením svařovacích parametrů

Posledním z tohoto červnového kvarteta od vývojářů dánské firmy Migatronic je FOCUS  MIG2 300/400.
Je nástupcem Focusu MIG 300/400, avšak byl konstruován především pro všechny, kteří byli zvyklí na odbočkové stroje a nemohou se s nimi rozloučit.
FOCUS MIG2 300/400 je invertor s manuálním nastavením svařovacích parametrů a 2/4 taktním spínáním. 
Novou funkcí u tohoto produktu je taktéž možnost přepínání polarity pro svařování trubičkovým drátem bez ochranné atmosféry.
Na přání zákazníků dostal stroj nový podvozek a otočné usazení podavače (stejně jako stroje Omega2 400/550 S).
Je plnohodnotnou náhradou odbočkových strojů, ale s mnoha výhodami, které u odboček nenajdete:
-nízká hmotnost
-malé rozměry
-malá spotřeba elektřiny,
-plynulá regulace proudu, napětí a tvrdosti
-vysoký zatěžovatel
-čtyřkladkové podávání drátu vhodné pro všechny běžně svařované materiály
- ta poslední výhoda potěší jistě všechny z vás, a tou je samozřejmě velmi atraktivní cena

 

Katalog ke stažení...

 

Zeta 100

Všechny stroje Focus jsou v rámci uvedení na trh představeny ve speciální nabídce, viz www.migatronic.cz a můžete si je snadno vyzkoušet, popř. zakoupit u všech autorizovaných prodejců Migatronic.

Bližší informace o ceně a příslušenství Vám rádi poskytneme v našem internetovém obchodu http://shop.migatronic.cz/

Více informací

Automig² 223i/223iDUO/273i - známá trojice - jeden detail navíc

Ve stopách současného rychlého vývoje kráčí i Vám dobře známá trojice svařovacích invertorů
Automig² 223i/223iDUO/273i.

Stroje jsou obohacené o jeden detail navíc, který měla doposud zatím jen Omega 270, a tím je možnost přepínání polarity.
Je tedy vhodný i pro svařování trubičkovými dráty bez ochranné atmosféry.

Čelní panel a všechny ostatní funkce zůstávají nezměněny,
vývojáři v Migatronic Dánsku stále myslí na to, že uživatelé jejich výrobků potřebují především svařovat, ne zkoumat stroj a jeho funkce,
proto se stále drží svého Vám dobře známého hesla -

Zapni zdroj, stiskni spoušť a svařuj!

 

Katalog ke stažení...

 

 

Vy, kteří jste neměli ještě možnost poznat předchůzce této verze Automigů, klikněte zde...

Automig 273i

Automig 223i DUO

 

 

Všechny svařovací stroje jsou v rámci uvedení na trh představeny ve speciální nabídce, viz www.migatronic.cz a můžete si je snadno vyzkoušet, popř. zakoupit u všech autorizovaných prodejců Migatronic.

Bližší informace o ceně a příslušenství Vám rádi poskytneme v našem internetovém obchodu http://shop.migatronic.cz/

Více informací

Migatronic Omega² - spojení kvality a úspory

V červnu 2012 doplnila početnou skupinu kvalitních svařovacích zdrojů nová řada zvaná Omega².

Navazuje na původní Omegu, avšak je rozšířená o některé uživatelsky velmi příjemné funkce.

První z nich, kterou asi jistě všichni uživatelé svařovací techniky Migatronic uvítají, je možnost IGC® - inteligentní regulace plynu Vám může snížit plynovou spotřebu při svařování až o 50%.
Touto funkcí zatím disponovaly pouze velmi výkonné cenově náročnější svařovací zdroje.
Proto jistě každý svářeč ocení, že tuto IGC® funkci šetrnou k životnímu prostředí
i k Vaší peněžence, má i nová řada Omega².

Druhá funkce potěší ty, jež ke své činnosti potřebují zdroj s vyšším výkonem.  Nová Omega² 550 s panelem Advanced totiž umožňuje i drážkování.

Nová řada svařovacích zdrojů Omega² tedy zahrnuje modely od Omegy² 220A po nejvýkonnější  Omegu² 550A. 

Všechny typy jsou  všestranně univerzální a plně digitální svařovací stroje s automatickými funkcemi pro všechny možnosti svařování tenkých i silnostěnných materiálů malými i velkými cívkami drátu, popř. obalenou elektrodou. Zdroje jsou uživatelsky jednoduché a plně digitální stroje s automatickými funkcemi pro  dílenské      i montážní průmyslové svařování a umožňují i svařování trubičkovými dráty obrácenou polaritou.

Omegu² si můžete vybrate ze dvou řídících panelů: 

Panel Basic  - pro jednoduché ruční MIG/MAG svařování s manuálním nastavením parametrů svařování - výkonný invertor v kombinaci s tradicí.

Synergický panel Advanced  - má kromě standardní MIG/MAG synergické programové výbavy
i program pro MMA svařování a ve verzi 550 Advanced umožňuje i drážkování.

 

Na panelu předešlé verze řady Omega byl pouze jeden diplej, současný ovládací panel disponuje dvěma velkými přehlednými displeji.

 

 

Přednosti Omegy²:
• Pět výkonových variant, dva řídící panely: manuální a synergický
• Aktualizace pomocí SD karty – www.migatronic.com
DUO Plus™ funkce pro svar pohledově podobný svařování TIG a pro dokonalé řízení procesu

MIG-A Twist® Dialog hořák pro dálkovou regulaci stroje a pro snadné polohování do potřebné pozice
• Vysoký zatěžovatel pro produktivní svařování
IGC® (Intelligent Gas Control) Funkce inteligentní regulace plynu je volitelná výbava Omegy². Umožňuje optimalizovat průtok plynu při dodržení vysoké kvality procesu svařování. Funkce IGC® je schopna až 50% úspory plynu, snižuje četnost výměn tlakových lahví s plynem a zvyšuje tak hospodárnost, ochranu žp a efektivitu Vaší práce, což jistě ocení především automobilový průmysl, pro který je typické především bodování a stehování.

Celkové výše úspory se můžete dopočítat zde... www.intelligentgascontrol.com

• Možnost obrácení polarity pro svařování trubičkovými innershield dráty (bez plynu)
• Čtyřkladkový podavač drátu pro stabilní a rovnoměrné podávání všech typů drátů
• Možnost doplnění snímatelného podavače podvozkem
• MMA svařování je ve standardní výbavě Omegy² 400 / 550 Advanced
• Možnost doplnění o dálkový regulátor pro MMA
• Standby funkce (se spotřebou jen 30W) snižuje spotřebu elektřiny, zatížení životního prostředí a
prodlužuje životnost stroje
• Spořící plynová hadice šetří plyn a chrání ho i před kontaminací
• Možnost doplnění o zesílené vodní chlazení (verze S)
• Omega² 220 / 300: Boost Convertor pro jedno a třífázové napájení 230-400 V
• Omega² 400 / 550: Autotransformátor pro 230-500 V*

Omega² Boost
Stroje Omega² 220 a Omega² 300 mohou být vybaveny elektronickým systémem Boost Convertor
(autotransformátor) pro připojení na všechna jedno nebo třífázová napájecí napětí 230 – 400 V. Stroje Omega² 400 / 550 mohou být doplněné autotransformátorem*.

Omega 270 Mini
Omega 270 Mini je varianta v ultrakompaktním přenosném provedení. Omega 270 Mini je určena
pro 5 kg cívky a je proto vhodná např. do servisních vozidel a na stavby pro svařování v těžko přístupných místech.

Obrácení polarity
Všechny stroje Omega² jsou standardně vybaveny možností změny polarity, takže umožňují i použití trubičkových drátů innershield (tj. bez potřeby plynové ochrany). Samozřejmě mají i 2T/4T spínání a hořáky MIG-A Twist®.

Od nové řady svařovacích zdrojů Omega2 můžete očekávat vysokou provozní spolehlivost,dlouhou životnost.

Praktické pro každého je nastavování parametrů velkými knoflíky a lehce čitelné symboly na řídícím panelu Vám nabízejí snadné ovládání.

Přesně podle sloganu dánského výrobce: Zapni zdroj, stiskni spoušť a svařuj!

 

Katalog ke stažení

Všechny svařovací stroje jsou v rámci uvedení na trh představeny ve speciální nabídce, viz www.migatronic.cz a můžete si je snadno vyzkoušet, popř. zakoupit u všech autorizovaných prodejců Migatronic.

Bližší informace o ceně a příslušenství Vám rádi poskytneme v našem internetovém obchodu http://shop.migatronic.cz/

Více informací

20 úspěšných let Migatronic v ČR

V květnu 1992 jsme jako první zaměstnanci nové firmy MIGATRONIC Czechoslovakia a.s. začali budovat prodejní a servisní struktury tehdy nové značky na trhu Československa. Migatronic byl dobře známý především v autoservisní technice, kde byl vždy etalonem kvality        a spolehlivosti.

Ve středním a těžkém průmyslu ČR a SR ale svařovací stroje Migatronic (kromě jaderného strojírenství) známé nebyly a významné reference z loděnic a offshore průmyslu ve Skandinávii, Francii a Velké Británii nám v té době velkou prodejní podporou také nebyly.

 

 

Významným impulsem byl ale fakt, že na Weldingu 1992 Migatronic získal Zlatou medaili za impulsní invertorový MIG/MAG svařovací zdroj BDH 320, který byl první svého druhu na světě.

Nicméně vysoké ceny invertorových strojů v té době ještě zdaleka neumožňovaly jejich masové rozšíření tak, jak je vidíme dnes. Nejprodávanějším průmyslovým impulsním strojem Migatronic byl totiž ještě v té době velice moderní tyristorově řízený odbočkový stroj KME.

V následujících letech se stroje Migatronic prosadily zejména v TIG svařování ocelí i hliníku a stroje LDH, Commander, Navigator a Pilot se staly standardem pro výrobní i montážní podniky a pro údržbu v energetice, potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu Čech, Moravy a Slovenska.

  

Automig 180XE

 

S nástupem použití vysokopevnostních plechů, hliníku    a pozinkovaných karosérií se po roce 2000 Migatronic znovu výrazně prosadil v autoopravárenské technice       (ve značkových i neznačkových autoklempírnách)              a hlubokou odbornost ve svařování tenkých plechů využil    i pro výrobu radioaktivních zářičů, letecké               a sanitární techniky a energetických zařízení.

 

   Od roku 2006 Migatronic sbírá ocenění i za vzhled a funkčnost svých výrobků (cena za design strojů Sigma / Pi, ocenění pokrokových MIG-A Twist hořáků, apod.) a udržuje si tak pozici progresivního výrobce, který nežije z kopírování ostatních, ale sám určuje další trendy vývoje         v oboru. Zkratky D.O.C. (dynamické řízení čistícího účinku), IGC (inteligentní regulace průtoku plynu) nebo IAC (modelování studeného oblouku) jsou funkce, které významně posouvají vpřed kvalitu a efektivitu procesu svařování.

Současná Migatronic CZ a.s. kromě strojů pro ruční svařování nabízí a prodává i ucelený sortiment řešení pro automatizované a robotizované svařování. Např. nové stroje Plasma Pi 350 jsou moderním pokračovatelem průmyslových zařízení Plasma Commander pro plasmové svařování nerezových materiálů, které Migatronic tradičně dodává předním výrobcům tepelné     a automobilové techniky.

Prodej cca 1.000 ks svářeček ročně ale znamená, že po 20 letech je v ČR a SR velké množství strojů Migatronic, které potřebují pravidelnou údržbu, revize a kalibrace, popř. i opravy. Právě fungující, kvalifikovaný a cenově dostupný servis se stal významným argumentem pro podporu značky na trhu. A právě díky němu se zákazníci Migatronic stále vracejí.

Migatronic CZ a.s. dnes zabezpečuje prodej a servis technologií Migatronic v regionu střední     a východní Evropy a zajišťuje i technickou podporu a školení smluvních partnerů na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.

Migatronic CZ a.s. je po dvou dánských výrobních závodech třetí největší evropskou firmou           v rámci Migatronic Group a své postavení v regionu si neustále upevňuje.

Chtěl bych proto při příležitosti ohlédnutí se za uplynulými 20 lety velice a upřímně poděkovat všem pracovníkům Migatronic CZ a.s., smluvním obchodním partnerům, zákazníkům                   a příznivcům značky za dlouholetou spolupráci a popřát jim hodně společných úspěchů                i v dalších letech.

Ing.Pavel Havelka

Více informací

Flex² 3000 – spojení jednoduchosti a nejmodernější technologie

   Flex² 3000 je nová generace oblíbené řady MIG/MAG impulsních invertorových svařovacích strojů Flex 3000 pro zámečnickou a lehkou průmyslovou výrobu, popř.    pro autoopravárenství. Právě opravy hliníkových                 a pozinkovaných karosérií vyžadují programově řízené synergické svařování s minimálním vneseným teplem    a s dokonalou kvalitou svaru. Nový Flex² 3000 tak přináší ještě jednodušší obsluhu, programové vybavení homologované předními výrobci automobilů od Audi přes General Motors až po Ferrari a možnost mnoha speciálních zákaznických řešení, takže splní jakékoliv požadavky na kvalitní svařování kovů.

Nová konstrukce invertoru snižuje spotřebu elektřiny        a i ostatní použité úsporné systémy snižují celkové emise CO2, takže stroj Flex² 3000 je zelený nejen svojí barvou, ale i použitím. Pro ještě vyšší provozní úspory může být doplněný funkcí IGC® (Intelligent Gas Control) pro synergickou regulaci průtoku plynu s vestavěným spořičem plynu. Právě pro použití v autoopravárenství s mnoha krátkými svary je IGC® optimální volbou.

   Nový Flex² 3000 je ale vybavený i novými funkcemi Wizard™ a Miga Job Control™, takže vyhledání vhodného nastavení je velice jednoduché a nejoblíbenější parametry mohou být snadno uloženy do paměti pro jejich rychlé opětovné vyvolání (joby).

Flex² 3000 je tak komplexním a optimalizovaným řešením problematiky svařování a MIG pájení tenkých plechů s vysokými nároky na kvalitu, produktivitu a cenu procesu.

Prospekt ke stažení

Všechny svařovací stroje jsou v rámci uvedení na trh představeny ve speciální nabídce, viz www.migatronic.cz a můžete si je snadno vyzkoušet, popř. zakoupit u všech autorizovaných prodejců Migatronic.

Bližší informace o ceně a příslušenství Vám rádi poskytneme v našem internetovém obchodu http://shop.migatronic.cz/

Více informací

Invertor versus odbočkový MIG/MAG svařovací stroj

   Invertorové svařovací stroje pro MIG/MAG svařování Migatronic vyrábí déle než 20 let. Jejich vývoj během té doby výrazně pokročil a jejich cena, funkčnost i spolehlivost dnes přibližuje invertory i běžným uživatelům pro svařování konstrukčních ocelí bez potřeby speciálních programů nebo funkcí.

I dnes ale mnozí zákazníci stále ještě zbytečně požadují koncepčně zastaralé odbočkové stroje se stupňovitou regulací, přestože jejich cena se blíží cenám obdobně výkonných invertorů. Připomeňme si proto znovu výhody invertorových svařovacích strojů ve srovnání                       s odbočkovými:

1. Nižší rozměry a hmotnost díky menšímu transformátoru, zároveň vyšší zatěžovatel.

2. Plynulá regulace všech svařovacích parametrů (tj. nejen rychlosti podávání drátu, ale i svařovacího napětí    a indukčnosti).

3. Možnost synergického programového řízení (tj. řízení jedním parametrem) a funkce automatického zaplňování koncového kráteru, měření parametrů a jejich ukládání do paměti, jejich dodatečné vyvolávání. Celkově tedy jednodušší obsluha.

Programy mohou být podle potřeby rozšiřovány, popř. aktualizovány. Některé funkce nebo parametry mohou být naopak, v případě potřeby, snadno zakázány nebo zamčeny, aby nedocházelo k jejich nežádoucím změnám nebo používání.

4. Možnost speciálních funkcí (impulzní svařování, studený oblouk, vyvařování široké kořenové mezery, atd.).

5. Úsporné funkce – vypínání chlazení hořáku a chlazení zdroje proudu při delší nečinnosti, optimalizace průtoku plynu se spořičem.

6. Vysoká účinnost transformace zvyšuje zatěžovatel a snižuje tepelné a magnetické ztráty. Menší ventilátor chlazení snižuje prašnost na pracovišti. Invertor má proto vždy menší spotřebu elektrické energie a vystačí často i s menšími síťovými pojistkami než obdobná “odbočka”.

7. Univerzálnost použití, protože MIG/MAG invertory obvykle “umí” i MMA, popř. TIG DC svařování.

8. Výkonný zdroj je doplněný rychlým podáváním drátu (až 30 m/min.), takže dociluje vysoké rychlosti a kvality svařování, protože požadovaný výkon odtavení může být provedený i menším průměrem drátu.

9. Části stroje jsou spojeny CAN bus sběrnicí, takže je snadné invetor připojit k řídícímu systému výrobní linky nebo robota, popř. ze stroje získávat data pro jejich další zpracování.

10. Údržba invertoru je stejná jako u “odbočky”, jen aktualizace software je činnost navíc,          díky SD kartě ale trvá jen pár vteřin.

Z výše uvedených 10 bodů jasně vyplývá, že invertory pro MIG/MAG svařování, stejně tak jako před lety pro MMA/TIG, brzy a rychle vytlačí odbočkové stroje a zajistí tak vyšší kvalitu, rychlost svařování a nižší provozní náklady a nižší zatížení životního prostředí prachem, hlukem                   a skleníkovými plyny. Proto Migatronic již dnes, vedle dvou řad odbočkových strojů, nabízí čtyři řady MIG/MAG invertorů.

Více informací

Úspěšná Karavan Tour 3M Speedglas

V březnu 2012 Migatronic společně s pracovníky 3M Česko zorganizoval několik zastávek prezentačního karavanu 3M Speedglas u svých klíčových zákazníků        a u několika regionálních prodejců.

Návštěvníkům představil kompletní nabídku samostmívacích kukel 3M Speedglas a jejich příslušenství a výběr ze sortimentu brusiva 3M.

Aby kukly mohly být vyzkoušeny v praxi, pracovníci Migatronic předváděli a návštěvníci akce         si pak sami rádi zkusili svařovací stroje Migatronic.

 

Především Omega Mini 270 spolu s trubičkovým drátem pro svařování uhlíkové konstrukční oceli bez potřeby ochranné atmosféry budila velkou pozornost a zájem účastníků.

Stroj hmotnosti pouhých 20 kg, ale s výkonem běžné 300A svářečky, dokonale přesvědčil návštěvníky o tom, že i při montážních pracích ve venkovním prostředí může být obalená elektroda nahrazena daleko rychlejší, levnější    a kvalitnější technologií MIG/MAG bez problémů s obtížnou manipulací se strojem nebo s únikem ochranné atmosféry.

Studené počasí sice akci příliš nepřálo, nicméně návštěvníci odcházeli spokojeně a se slibem, že příště přijdou zas (a, samozřejmě, že o předvedených samostmívacích kuklách 3M Speedglas a svařovacích strojích Migatronic budou vážně uvažovat).

Více informací

Paměťové karty ve svařovacích strojích Migatronic

Invertorové svařovací stroje, zejména pro MIG/MAG svařování, umožňují velice rozsáhlé programové řízení zdroje proudu, svařovacího procesu i komunikace            s obsluhou. Díky stále rychlejšímu růstu potřeb výrobní praxe a širokých možností rychlého zpracování mnoha primárních i sekundárních parametrů doprovázejících proces svařování tak rychle vyvstal i problém nahrávání     a upgrade software do mikroprocesorů svařovacího zdroje a řídícího systému podávání drátu. Právě snadnost aktualizace a doplňování software byly významným cílem vývojářů Migatronic, který byl stanoven jako priorita už ve druhé polovině 90. let minulého století.

   Rychlý rozvoj paměťových záznamových médií před rokem 2000 jasně ukázal, že tehdy běžné “loadování” software z počítače připojeného kabely (především optickými, aby nedocházelo k rušení přenosu dat při procesu svařování) ke svářečce se sice hodí pro laboratorní činnost, ale pro běžnou praxi je slepou cestou.

Nové paměti pro mobilní telefony a MP3 přehrávače se tak staly základem přenosného záznamového média, představeného v roce 2002 jako MigaCARD pro přenos a záznam programů svařovacích strojů Migatronic Flex.

Čtečka paměťové karty umístěná nejprve na čelním panelu, u dalších verzí pak ve skříni podavače drátu, byla jednoduchá, funkční a spolehlivá cesta, jak bez potřeby on line připojeného počítače aktualizovat, popř. zálohovat software svařovacího stroje a oblíbená nastavení uživatele.

   Dalším podpůrným argumentem pro čipové karty byl rychlý rozvoj internetu a stále snadnější možnost zasílání a stahování software jeho prostřednictvím. Uživatelé dnes paměťové karty a čipy běžně používají jako karty identifikační, platební, SIM karty                   v mobilních telefonech a paměťové karty v digitálních fotoaparátech, kamerách nebo MP3/4 přehrávačích. Karty jsou stále menší, rychlejší a mají stále větší kapacitu.

Proto dnes, 10 let od uvedení prvních MigaCARD, všechny průmyslové invertorové svařovací stroje Migatronic používají jako standard běžné SD karty, které slouží pro rychlou a jednoduchou aktualizaci software      a u strojů Sigma Galaxy i pro záznam svařovacích dat (systém DataLog). Výhodou SD karty je její snadná dostupnost i rozšířenost SD čteček v počítačích, takže kdekoliv ve světě je možné rychle z internetu stáhnout nejnovější software Migatronic a prostřednictvím běžné SD karty jej rychle nahrát do svařovacího stroje Migatronic.

Aktualizace svařovacích programů nebo obnova správných dat ze zálohy nikdy nebyla jednodušší.

Více informací

Zákaznická řešení Migatronic

   Migatronic vyrábí kromě standardních variant strojů i mnohá řešení pro pokrytí individuálních potřeb zákazníků, a to i v malých sériích. Nejčastější jsou požadavky na změnu barvy, aby svářečka vyhovovala standardům, popř. přání uživatele. V Audi servisech tak najdete stroje Migatronic stříbrné, u Ferrari červené a pro servisy Renault nebo Toyota jsou žluté.

 

Komplikovanější ale bývá změna technické specifikace, protože např. školy požadují tzv. řešení vše v jednom (MMA, MIG/MAG-Impuls, TIG AC/DC), které pokrývá kombinace strojů Sigma + Pi    v různých konfiguracích.

Sigma 400 Compact Triple

Autoservisy a někteří průmysloví odběratelé zase často požadují stroje s více podavači, tzv. Duo varianty, které jsou možné i jako zákaznická řešení průmyslových strojů Omega, viz obrázky          z nedávné dodávky významnému českému odběrateli, nebo kompaktní Flex 3000 doplněný dalším snímatelným podavačem jako speciální aplikace pro autoservisy Peugeot.

 Samozřejmostí dnes jsou i zákaznická řešení software svařovacích strojů a sledování jeho provozu, takže uživatel dostává komplexní splnění všech požadavků pro zajištění kvality, produktivy a efektivity procesu svařování.

Omega 400 Duo
Více informací

Víte vše o zdravotním riziku při svařování?

Při procesu svařování dochází v důsledku vysokých teplot k uvolňování toxických zplodin a aerosolů do okolí. 

Proto každý svářeč by měl dbát na svou ochranu.

Svářečem přijímaný vzduch mívá různé chemické složení, které může jeho zdraví významnou měrou poškodit.

Dým a při procesu vznikající zplodiny mohou způsobit podráždění očí, kůže a dýchacích cest, ale také závažnější zdravotní komplikace.

 

Až 11 gramů částic nadýchá svářeč za 1 rok v práci i při splnění hygienického limitu 5mg/m3 částic ze svařování ve vzduchu.

Bohužel většinu z nich plíce nejsou schopny vyexportovat ven a zůstanou v organismu svářeče.

Nejefektivnějším způsobem ochrany zdraví je centrální odsávání každého pracoviště nebo používání mobilních odsávacích jednotek s mechanickou i chemickou filtrací.

Pokud to z nějakého důvodu nelze, je možno použít osobní filtraci nebo přívod čerstvého či filtrovaného vzduchu do svařovací kukly.

Pokud je pracoviště odsáváno, či používají-li pracovníci svařovací kukly s filtrací, velká zdravotní rizika z dýmu a kouře již nehrozí.

Bližší informace o zdravotním riziku Vám mohou kdykoliv poskytnout hygienické stanice jednotlivých krajů našeho státu.

 

 

ODPOVĚDNOST za bezpečnost práce má zaměstnavatel. Podle zákona č.251/2005 Sb. o inspekci práce může hrozit zaměstnavateli pokuta až do výše 2mil.Kč, pokud se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce v různých oblastech, např.:

neposkytne bezplatně OOPP...

nesplní povinnost udržovat OOPP v provozuschopném stavu...

nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů...

nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce...

nezajistí opatření potřebných k prevenci rizik...

 

Informační zdroje tohoto článku: http://solutions.3mcesko.cz/wps/portal/3M/cs_CZ/Speedglas/Home/

 

Ke stažení... 

 

Více informací

Migatronic najdete i na stránkách youtube.com

Nestihli jste předváděcí akci??

Chcete vidět svařovací proces a jeho výsledek z pohodlí

Vaší kanceláře nebo z domova? 

Migatronic najdete i na stránkách www.youtube.com.

Kanál uživatele MigatronicDK - YouTube ....klikněte na tlačítko....

 

 

Více informací

Flex2 3000 - digitální inteligence

Dánský výrobce svařovací techniky Migatronic

předvádí novinku přesně podle sloganu - Zapni zdroj, stiskni spoušť a svařuj! 

FLEX2 3000 je nejmodernější ze svařovacích strojů MIG/MAG a jistě potěší všechny uživatele napříč automobilovým průmyslem.

Tento svařovací stroj byl vyroben ve spolupráci s výrobci aut a dodavateli a spotřebiteli plynu po celém světě. Flex2 3000 je přizpůsobivý, dokonalý a umožňuje svářeči soustředit se pouze na své řemeslo.

 

Flex2 3000 je určený pro svařování ocelových, nerezových a hliníkových zámečnických a průmyslových konstrukcí.

Stejně tak je vhodný pro opravy pozinkovaných nebo hliníkových automobilových karosérií a částí jejich nosných konstrukcí vyrobených z vysokopevnostní oceli.

Je programován pomocí paměťové SD karty, která ukládá svařovací program i řídící programy invertorového zdroje. Tak je zajištěn upgrade stroje na nové programy podle potřeb uživatele např.při změně svařovaného materiálu, popř. při změněn ochranné atmosféry. 

Programové balíčky jsou navrženy pro přední výrobce automobilů od Audi přes GM až po Ferrari. 

FLEX2 3000 je schválený pro opravy karosérií značek:

Program Wizard™ umožňuje obsluze svářečky vyhledat vhodný svářecí program bez nutnosti procházet všechny programy, můžete zadat typ svařovacího drátu a druh směsného plynu a Wizard™ vám sám nabídne vhodný svařovací program.

Flex2 3000 je programován pomocí paměťové karty SD, která ukládá svařovací program i řídící programy invertorového zdroje. Tak je zajištěn snadný upgrade stroje na nové programy podle potřeb uživatele při změně svařovaného materiálu, popř. ochranné atmosféry.

Nová řídicí jednotka MJC™ Miga Job Control umožňuje uložit až 200 jednotlivých svářecích operací a snadno vyvolat oblíbené nastavení.

Nechybí ani IGC® - Intelligent Gas Control Inside - je to volitelná funkce svářečky Flex² 3000. Umožňuje optimalizování průtoku plynu při dodržení vysoké kvality procesu svařování. Funkce IGC® poskytuje až 50% úsporu plynu,což jistě ocení každý uživatel tohoto digitálního svařovacího stroje.

Katalog ke stažení

Veškeré informace naleznete v naší internetové prodejně http://shop.migatronic.cz nebo si je vyžádejte na migatronic@migatronic.cz.

Více informací

Svařovací kukla 3M™ Speedglas™ s 3M™ Adflo™ systémem

 Chladnější, čistší a pohodlnější svařování Vám  může poskytnout naše nabídka svařovací kukel  Speedglas™ 9100 a 9100FX s filtroventilační jednotkou 3M™ Adflo™. Tato sestava je přednostně určená pro bodování a broušení. Výdechové ventily odvádějí vámi vydechovaný vzduch a snižují pravděpodobnost zamlžení svářečské kazety, filtroventilační jednotka 3M™ Adflo™ vám zajišťuje nepřetržitý přísun filtrovaného vzduchu a s využitím otočné rychlospojky lze připojit a odpojit dýchací hadici pouze jednou rukou.

Vzduch vždy proudí konstantní jmenovitou rychlostí 170litrů/minutu bez ohledu na stupeň nabití baterie či míru zanesení filtru. Pro práci v horkém prostředí můžete zvýšit rychlost proudění vzduchu až na 200litrů/minutu. Samozatmívací kazeta Speedglas™ 9100V,9100X a9100XX má sedm nastavitelných stupňů zatemnění č.5,8,9-13 včetně zatemnění pro svařování plamenem, mikroplazmové svařování a TIG o nízkém proudu, všechny tři typy se liší velikostí zorného pole. Boční průzory s kazetou se stupněm zatemnění č.5 vám rozšiřují periferní vidění. Typ 9100FX má navíc odklopný štít a pod ním velký čirý ochranný zorník, který chrání svářeče při broušení.

Katalog ke stažení

 

Výše uvedené sestavy nyní nabízíme za zvýhodněných podmínek.

Veškeré informace naleznete v naší internetové prodejně http://shop.migatronic.cz nebo si je vyžádejte na migatronic@migatronic.cz.

Více informací

Champagner hubice pro náročné svařovací aplikace

Champagner hubice byla vyvinuta pro náročné svařovací aplikace, které vyžadují speciální plynovou ochranu pro TIG reaktivní kovy jako je titan, nikl, hliník, významně snižuje oxidaci a vyblednutí svaru. Nízká hmotnost Champagner hubice garantuje snadnou manipulaci a optimální držení hořáku.
Je použitelná pro elektrody o průměru 1,6mm, 2,4mm a 3,2mm.

Průměr hubice je 28mm, nevyžaduje žádnou redukci, můžete ji přímo použít pro hořáky Weldtec typu WT-9/20/25 a pro Speedway SW320 a pro hořák Migatronic TIG301. Veškeré další informace naleznete v přiloženém prospektu.

Na přiloženém prospektu si můžete prohlédnout balíček příslušenství používaných na nerezové oceli. 

Pokud by Vás zajímala cena tohoto produktu, kontaktujte prosím Migatronic.

Katalog ke stažení

Více informací

Mikro-TIG-hořák - ideální pomocník na těžko přístupná místa

Migatronic rozšířil svou nabídku sortimentu o tento praktický Mikro-TIG-hořák od firmy Weldtec.

Byl vyvinut na základě požadavků zákazníků, kteří potřebují svařit drobné otvory ve stísněných prostorech, kam není možný přístup standardním hořákem. Weldtec-Mikro-TIG-hořák je schopen zvládnout nejnáročnější svařování drobných hůře přístupných míst.  

V současnosti jsou dostupné dva modely, a to Mikro-TIG-hořák  chlazený vzduchem a vodou. Můžete si vybrat ze tří délek hořáku - 50, 75 a 300mm a tří poloh hořáku, a to 45°,90° a 180°.

Mikro-TIG hořák disponuje velmi štíhlým designem - průměr je 8mm, pro optimální pohled na tavnou lázeň je vybaven skleněnou tryskou, flexibilní lehkou sadou hadic se silikonovým elektrickým kabelem a kůží chráněnou hadicí. K dispozici jsou samozřejmě zašpičatělé wolframové eketrody WC20 22mm dlouhé.

Pokud by Vás zajímala cena Mikro-TIG-hořáku, kontaktujte prosím Migatronic.

Katalog ke stažení

Více informací

Nové Pi 500 E MMA pro svařování obalenou elektrodou

Řada svařovacích strojů Migatronic Pi byla rozšířena o nový výkonný model Pi 500 E MMA pro produktivní svařování obalenou elektrodou.

Malé vnější rozměry a nízká hmotnost spolu s vysokým zatěžovatelem a maximálním svařovacím  proudem 500A jej předurčují pro svařování silnostěnných materiálů v průmyslové výrobě i na montáži.

Pi 500 E MMA tak najde široké uplatnění při výrobě, kompletaci, rekonstrukci nebo renovaci ocelových konstrukcí, tlakových nádob a technologických zařízení v energetice, stavebnictví, chemickém nebo potravinářském průmyslu.

Prospekt ke stažení

 


Více informací

MSV 2011

Ve dnech 3. – 7.10.2011 se v Brně koná                53.mezinárodní strojírenský veletrh.

Zveme Vás                                                                             do stánku Migatronic v pavilonu V, číslo stánku 126,     kde budou připraveny ukázky adaptivních metod svařování   a možnosti plasmového svařování i řezání kovů. Dále      Vám představíme novinky v sortimentu příslušenství             a připomeneme i řešení úspor a automatizace ve svařování.

Udělejte si čas a přijeďte do Brna.

Více informací

Migatronic je nově distributorem kukel Speedglas™

Ing. Pavel Havelka

  Migatronic CZ a.s. se od 1.9.2011 stala autorizovaným distributorem samostmívacích kukel pro svařování Speedglas™ firmy 3M. Doplnila tak svůj stávající sortiment značkou, která je etalonem kvality a garantem neustálého technického vývoje funkce, tvaru i vzhledu s ohledem na ulehčení těžké práce svářeče a na důslednou ochranu jeho zdraví. Migatronic svým koncovým uživatelům i prodejcům nářadí a strojů nově nabízí celý sortiment kukel Speedglas™ řad 100, SL a 9100, včetně jejich variant a bohatého příslušenství.

 

  V předchozích letech Migatronic kukly Speedglas™ prodával jen příležitostně, nicméně spokojenost jejich uživatelů je tak dobrou referencí, že zahrnul tuto značku do své standardní nabídky pro koncové zákazníky i pro další prodejce svařovací techniky.

Bližší informace o sortimentu, cenách a dodacích podmínkách najdete v naší internetové prodejně http://shop.migatronic.cz nebo si je vyžádejte na migatronic@migatronic.cz.

Více informací

Omega Mini pro stavbu konstrukcí

Svařovací invertor Migatronic Omega Mini je zajímavou alternativou pro průmyslové MIG/MAG svařování                 ve stavebnictví nebo při výrobě rozměrných konstrukcí, zejména v energetice nebo dopravě. Proudový rozsah       10 – 270 A při zatěžovateli 180 A / 60% / 40°C, synergické řízení pro snadné ovládání a hmotnost pouhých 19 kg umožňují bezchybné svařování dráty průměru až 1,2 mm       i v prostorách, kam by byl pro obvyklé svařovací stroje obtížný přístup nebo kde by musely být použité drahé hnací mezistanice a přenosné podavače drátu s dlouhými kabely.

   Omega Mini umožňuje i svařování trubičkovými dráty obrácenou polaritou bez ochranné atmosféry. Uplatní se tak snadno u montážních čet a servisních jednotek, které využijí její malé rozměry a vysoký výkon pro kvalitní svařování ocelí  i hliníku.

Hlavní předností, kromě malých rozměrů (60x30x20 cm)        a nízké hmotnosti, stroje Omega Mini je jeho synergické programové řízení, navíc s možností procesu DUO Plus™. Svářeč tak může dálkově měnit svařovací parametry           při svařování z rukojeti hořáku a docílit tak snadno požadované kvality a rychlosti svařování.

Proto si Omegu Mini volí výrobci mostů, vagónů, lodí, jeřábů nebo nádob a kotlů jako moderní, praktický stroj s dokonalou, a přitom spolehlivou, funkcí.

Více informací

Inteligentní regulace plynu IGC® pro TIG svařování

Inteligentní regulace plynu Migatronic IGC® (Intelligent Gas Control®) je inovativní technickou funkcí svařovacích strojů Migatronic, která je využívaná a oceňovaná obvykle          pro MIG/MAG svařování stroji Migatronic Sigma.

Nová generace TIG svařovacích strojů                              Migatronic PI 350/500 přináší ale tuto funkci i pro TIG svařování ocelí nebo hliníku.

IGC® automaticky reguluje průtok plynu podle aktuálních svařovacích parametrů, a to při zapalování, vlastním hoření    a při zhasínání oblouku. Tato optimalizace výrazně snižuje spotřebu ochranného plynu (o 30 až 50%),                 protože např. pro zaplňování koncového kráteru                   a při dlouhém dofuku plynu při ukončování svaru                   stačí výrazně nižší průtok plynu, než je průtok požadovaný pro vlastní svařování.

 

 

Systém IGC® je doplněný vestavěným spořičem plynu pro redukci nadspotřeby plynu při zapalování a stabilizaci oblouku a spořící plynovou hadicí pro eliminaci ztrát plynu průsakem ve vedení od plynové láhve k hořáku. Svářečem požadovaný průtok plynu se nastavuje a zobrazuje na čelním panelu stroje Pi 350/500 a mění se synergicky podle skutečných svařovacích parametrů.

IGC® tak kromě úspor plynu přináší jednotný vzhled svarů, minimalizuje počet vad a tím i zvyšuje produktivitu procesu svařování. Jeho návratnost je proto velice rychlá.

Navštivte www.intelligentgascontrol.com a sami si snadno spočítejte, jakých úspor dosáhnete při využití systému IGC® firmy Migatronic.

Kalkulace ke stažení....

Více informací

MIGA 5220 – automat pro podélné svařování trubek

Ing. Pavel Havelka

    Migatronic Automation A/S je tradičním dodavatelem systémů pro automatizované a robotizované svařování.

Jedním ze standardních výrobků je automat MIGA 5220      pro podélné svařování trubek a těles kruhových nádob různých průměrů, tlouštěk a délek.

Automat MIGA 5220 je vybavený výměnnými trny                  s pneumatickou fixací a s podfukem kořene svaru,           průměrů a délek podle rozměrů svařence.                              Pro snadnou manipulaci se zakládaným dílem                         má elektrohydraulický zakládací vozík s válečkovou dráhou. Právě zakládací vozík, který pojíždí po kolejnicovém vedení, usnadňuje přesné založení svařovaného dílu k pravítku         a urychluje celý proces manipulace se svařencem před i po ukončení procesu svařování.

   Často svařovaným materiálem bývá nerezová ocel,     proto jsou tyto automaty obvykle kombinovány se zdroji      pro plasmové svařování Migatronic Plasma Pi.

Plasmové svařování totiž zajišťuje rychlý a kvalitní svar        s dobrou penetrací, takže lze I svarem svařit i materiály       silné 8-10 mm bez úkosu, tedy bez drahé přípravy svaru.

Pro takto silné materiály je plasmový zdroj doplněný podavačem studeného drátu, který je synchronizovaný s řídícím systémem automatu a obsluha celého stroje je tak velice jednoduchá.

  

Automaty MIGA 5220 jsou v provozu v mnoha zemích celého světa a vycházejí z dlouholeté zkušenosti Migatronic Automation A/S se stavbou automatických strojů pro svařování. Samozřejmostí je jejich plynulá a kvalitní funkčnost od okamžiku zprovoznění, dlouhá životnost a minimální nároky na údržbu a servis.

Více na www.migatronic-automation.cz

Více informací

Svařování hliníku a ocelí stroji Sigma2

Ing. Pavel Havelka

    Díky uvedení nových strojů Migatronic Sigma Galaxy         s bezrozstřikovým procesem MIG svařování IAC™ mnozí uživatelé lépe vnímají výhody adaptivních svařovacích procesů.

Ne každý ale potřebuje v každodenním provozu svařovat extrémně tenké materiály nebo ocel s hliníkem. Proto při předvádění strojů Sigma Galaxy dochází i ke znovuoživení zájmu o produktivní a přitom kvalitní svařování hliníku nebo silnostěnných ocelí.

Právě tyto problematiky skvěle zvládají i  standardní stroje Migatronic Sigma2  s výbavou pro programové synergické impulsní svařování.

Více než 160 programů zahrnuje všechny běžné i méně obvyklé materiály i způsoby jejich svařování. Velkou předností Sigmy2 je navíc opravdu jednoduché ovládání s možností snadného upgrade díky SD paměťové kartě.

Panel Sigma2 Pulse

Možným důvodem růstu zájmu o impulsní MIG svařování v současné době je určitě i to, že mnozí odběratelé                 si (zřejmě i díky krizi) konečně uvědomili, že snaha pořídit dobrou (=levnou) technologii v dnešní době už nestačí.

Mimochodem, v posledním období největší objednávky na stroje Sigma2 jsou z Číny, Indie a Brazílie, tj. zemí, kde byla ještě donedávna ceněna hlavně kvantita... 

Svar hliníku DUO Plus™

 Stroje Migatronic Sigma2 mají, jak je ostatně u synergických MIG/MAG svařovacích zdrojů Migatronic už 20 let tradicí, sekvenční svařování, které umožňuje skokovou změnu svařovacího proudu (a tedy i ostatních parametrů)              mezi 1 - 9 předdefinovanými hodnotami.                      Přepínání sekvencí je možné spouští hořáku, zvláštním knoflíkem na hořáku, tlačítkem na čelním panelu stroje nebo     z dálkového regulátoru. Změna sekvence tak snadno “ochladí” taveninu, zvýší nebo sníží startovací parametry, popř. umožní změnu pozice svařování bez jeho přerušení.

Svar nerezi DUO Plus™

Programově řízené přepínání sekvencí (pomalý puls) umožňuje funkce DUO Plus™, která tak redukuje teplo vnesené do taveniny a zajišťuje dokonalou kontrolu taveniny a tedy i kresbu housenky. 

Funkce DUO Plus™ zajišťuje i kvalitní svařování materiálů s velkou kořenovou mezerou a je standardní výbavou všech strojů Sigma2 (kromě verze Basic) a Galaxy.

Svar funkcí PowerArc™

   Pro svařování silnostěnných ocelových plechů,            trubek nebo profilů, kde je třeba zajistit                       dokonalý průvar tupých nebo koutových svarů, Sigma2 nabízí speciální program PowerArc™, který dávkuje vnesené teplo a udržuje stabilitu hoření oblouku i v polohách. Přesně řízený proces tvorby a ochlazování taveniny zvyšuje rychlost svařování a zároveň minimalizuje vznik možných vad. Nevyžaduje přitom změny ve způsobu vedení nebo držení hořáku ani změnu ochranného plynu.

Výbrus svaru PowerAr™

Sigma2 500 se zatěžovatelem 420A/100%,                              s rychlostí podávání drátu až 30 m/min. (standard všech strojů Sigma2 a Galaxy) a vybavená funkcí PowerArc™, je proto dokonalým strojem pro průmyslovou výrobu              a zajišťuje nekompromisní splnění všech nároků na růst kvality i produktivity výroby při svařování materiálů tlouštěk 2 až 40 mm.

Více informací

MIGATRONIC FOCUS

Maximum funkcí, jednoduché ovládání, dlouhá životnost 

Migatronic uvedl v květnu 2011 novou typovou řadu svařovacích strojů se společným označením FOCUS.  Anglicky slovo focus znamená „stojí za pozornost“ , latinsky „ohnisko“ , a to přesně vystihuje záměr konstruktérů Migatronic – svařovací stroj v ohnisku zájmu uživatelů.

FOCUS byl navržen pro zákazníky, kteří nevyžadují komplikované stroje plné funkcí, ale chtějí jednoduchý, spolehlivý svařovací stroj s dlouhou životností a dobrou funkčností, samozřejmě za rozumnou pořizovací cenu. To vše splňuje 5 nových svařovacích strojů řady FOCUS.

Různé technologie, avšak jejich společným jmenovatelem je kvalita, jednoduchost a dlouhá životnost, která plní výše uvedené požadavky a která opravdu „stojí za pozornost“.  Stroje řady FOCUS jsou vybaveny novou invertorovou technologií a rozhraním, které vychází ze zažitých postupů při nastavování svařovacích strojů. Jedná se tedy o uživatelsky velice přátelské stroje s nízkou spotřebou elektrické energie. Řada svařovacích strojů FOCUS zahrnuje malé přenosné stroje MMA, stroje TIG a špičkové průmyslové stroje MIG.

Prospekt ke stažení

 

Focus Stick 160 E PFC

Tento Focus je MMA svařovací invertor s možností TIG DC svařování s dotykovým zapalováním oblouku. Jeho hlavní předností je PFC systém pro snížení zatížení pojistek a možnost provozu na 1x230V napájení s tolerancí -40% až + 10%, tedy prioritně určený pro provoz na dlouhých přívodních kabelech. Maximum 160 A, zatěžovatel 120A/60% při 40°C a hmotnost 7 kg jsou společně s PFC ideálními předpoklady pro montážní svařování obalenými elektrodami, zejména ve stavebnictví.

Focus TIG 160 DC HP

Pro zájemce o TIG DC svařování především nerezových ocelí je připravený nový Focus TIG 160 DC HP, který je opět napájený 1x230V a při hmotnosti 9 kg je stále snadno přenosný. Pro profesionální TIG svařování je nový Focus vybavený i pulsací proudu, HF a LIFTIG® zapalováním a 2T/4T spínáním. Plynem chlazený hořák Migatronic TIG 201 je 4m dlouhý, má plynové chlazení a umožňuje i dálkovou regulaci svařovacího proudu z rukojeti.

Samozřejmostí je i možnost svařování obalenou elektrodou.

 

Focus TIG 200 AC/DC

Pro zámečnické svařování a výrobu konstrukcí z hliníkových profilů je připravený nový Focus TIG 200 AC/DC. Maximálním proudem 200 A, zatěžovatelem    170 A/60% při 40°C a hmotnost í 24 kg je při napájení 1x230V, opět s PFC systémem pro snížení zatížení pojistek, dokonalým nástrojem do každé dílny. Díky možnosti svařování MMA i TIG v AC i DC režimu svaří všechny běžně svařitelné kovy. Pro tenké materiály          je vybavený i pulsací proudu a jeho 4m hořák může být doplněn dálkovou regulací proudu z rukojeti.

TIG oblouk se zapaluje samozřejmě HF, umožňuje ale i LIFTIG® zapalování, které je vhodné zejména pro renovační práce nebo pro práce v prostředí, kde HF není dovoleno.

Focus MIG 300 C-A

Jako náhrada dnes již nevyhovujících odbočkových MIG/MAG svařovacích strojů je připravený nový invertorový Focus MIG 300 C-A s plynulou regulací svařovacích parametrů. Pro zjednodušení obsluhy má předdefinováno 20 typických výkonových stupňů, nicméně nastavování všech primárních i sekundárních parametrů je plynulé a zobrazuje se na digitálním displeji.

Čtyřkladkový podavač je u profesionálního stroje samozřejmostí, stejně tak jako možnost dálkové regulace proudu z rukojeti hořáku. Díky tomu dobře svařuje všechny kovy včetně hliníku. Stroj je vybavený plynem chlazeným 4m hořákem s otočným krkem MIG-A-Twist™.

Maximální proud 300 A se zatěžovatelem 195A/60% při 40°C a hmotnost 26 kg znamenají, že tento snadno přenosný kompaktní Focus často uvidíme v zámečnické i průmyslové výrobě a ve stavebnictví.

 

Focus MIG 400 S-W

Pro průmyslové produktivní svařování, především uhlíkové oceli, je připravený nový Focus MIG 400 S-W se snímatelným čtyřkladkovým podavačem drátu (s rychlostí až 27 m/min.) a s vodním chlazením hořáku. Díky invertorové konstrukci je opět lehký (79 kg), má vysoký výkon (max. 400A, zatěžovatel 365 A/60% při 40°C) a díky jednoduchému ovládání s plynulou regulací všech parametrů a s předdefinovanými 20 výkonovými stupni pro zjednodušení obsluhy je spolehlivým nástrojem pro průmyslovou výrobu. Tento Focus je vybavený vodou chlazeným 4m hořákem s otočným krkem MIG-A-Twist™ s možností dálkové regulace proudu z jeho rukojeti a díky snímatelnému podavači a odpojitelnému 1,5m mezikabelu umožňuje využití i při výrobě velkých stavebních konstrukcí a nádob. Proto je vybavený i kalibrovaným A/V metrem.

Všechny stroje Focus jsou v rámci uvedení na trh představeny ve speciální nabídce, viz www.migatronic.cz a můžete si je snadno vyzkoušet, popř. zakoupit u všech autorizovaných prodejců Migatronic.

Bližší informace o ceně a příslušenství Vám rádi poskytneme v našem internetovém obchodu http://shop.migatronic.cz/

Více informací

Omega 400

Omega 400

je nový svařovací invertor, který rozšíří řadu Omega 220 - 270. Zařízení OMEGA je nejnovější  invertorový svařovací stroj pro svařování metodou MIG/MAG. Provedení 400 C-V se řadí mezi velmi výkonné stroje, které v řadě případů nahradí běžné 500A starší zařízení. S řídícím panelem Advanced má Omega 400 kromě standardní MIG/MAG programové výbavy i program pro MMA svařování. Omega 270 Mini i Omega 400 jsou standardně vybaveny možností změny polarity, takže umožňují i použití trubičkových drátů innershield (tj. bez potřeby plynové ochrany). Jsou to všestranně univerzální a plně digitální svařovací stroje s automatickými funkcemi pro všechny možnosti svařování tenkých i silnostěnných materiálů malými i velkými cívkami drátu, popř. obalenou elektrodou.

Přednosti Omegy:

-tři výkonové varianty, čtyři verze, dva typy řídících panelů, plynové nebo vodní chlazení hořáku

-synergické řízení eliminuje možnosti chyby v nastavení parametrů

-funkce DUO Plus™ pro svar pohledově podobný TIG svařování a pro dokonalé řízení svařovacího procesu

-MIG-A Twist Dialog hořák pro dálkovou regulaci stroje a pro snadné polohování do pozic

-vysoký zatěžovatel pro produktivní svařování

-čtyřkladkový podavač drátu pro stabilní a rovnoměrné podávání všech typů drátů

-MMA svařování je ve standardní nabídce Omegy 400 s panelem Advanced

-spořící plynová hadice šetří plyn a chrání ho před kontaminací

-Standby funkce (se spotřebou jen 30W) snižuje spotřebu elektřiny, zatížení životního prostředí a prodlužuje životnost stroje

-čtečka SD paměťové karty je umístěna v bezpečí uvnitř skříně podavače drátu a je určena pro snadné budoucí aktualizace programů a řídícího software stroje

-velmi jednoduché ovládání: stačí nastavit jeden parametr a synergický řídící panel automaticky nastaví ostatní parametry.

Zdroj Omega je určen pro svařování plechů, tenkostěnných materiálů, opravy karosérií a pro lehký průmysl.

 Prospekt ke stažení

Stroje Omega jsou dodávány se dvěma typy synergických řídících panelů s různými funkcemi:

 

Panel Omega Basic pro běžné svařování plechů ve výrobě, při montáži i v údržbě.

Panel Omega Advanced s funkcí DUO Plus™ pro profesionální průmyslové svařování uhlíkových ocelí, nerezových ocelí a hliníku plynými i trubičkovými dráty

Veškeré informace o ceně a příslušenství Vám rádi poskytneme v našem internetovém obchodu http://shop.migatronic.cz/

Více informací

MIGx - stupňovitě řízené MIG/MAG stroje

pro průmyslové svařování plechů i těžkých konstrukcí. Univerzální stroj pro zkratový i sprchový přenos, včetně navařování. Bez ohledu na typ a výbavu, všechny Migatronic MIG svařovací stroje mají vysoký zatěžovatel pro profesionální výkonné a kvalitní svařování oceli, nerezové oceli, hliníku, mědi i bronzových slitin. 

 

 

Čtyři modely – neomezeně kombinací

Migatronic MIG je řada průmyslových svařovacích strojů se stupňovitým řízením, složená ze zdrojů proudu MIG 305x, 385x, 445x a 545x a širokého sortimentu příslušentví s neomezeným počtem kombinací:

• Plynem nebo vodou chlazené svařovací hořáky

• Svařovací hořáky bez nebo s dálkovou regulací

• C nebo S provedení (C = kompaktní, S = samostatný snímatelný podavač drátu)

• Čtyřkladkový podavač pro rovnoměrné podávání plných i trubičkových drátů

• Rychlost podávání do 18 m/min s podavačem MWF 8 a pro provedení C

• Rychlost podávání do 24 m/min. s podavačem MWF 11 pro produktivní svařování (jen u verze S)

• Použití 5 nebo 15 kg cívek drátu, popř. možnost připojení 250-400 kg sudů

• Speciální doplňky pro speciální svářečské aplikace

Svařovací stroje Migatronic MIG se vyznačují výbornými svařovacími charakteristikami, uživatelskou jednoduchostí, spolehlivostí, odolností a především dlouhou životností.

Prospekt ke stažení:

 

 

Pro bližší informace a prospekt navštivte náš eshop nebo nás kontaktujte 411 135 600 migatronic@migatronic.cz

Více informací

Univerzální Automig-i je konstruovaný pro budoucnost

Automig-i je plně digitální řešení

 

Kompaktní Migatronic Automig-i je plně digitální svařovací zdroj s plynulou regulací všech parametrů, programovým řízením a unikátními svařovacími charakteristikami pro tenké i silné materiály a  umožňuje svařování velkými i malými cívkami drátu. Svářeč jen nastaví požadovaný proud nebo tloušťku materiálu a ostatní parametry už nastaví řídící jednotka stroje sama. Pro zvýšení  produktivity je Automig DUO vybavený dvěma podavači a dvěma hořáky, jedním např. pro MIG pájení a druhým pro běžné svařování. Odpadá tím ztráta času při výměně hořáků, kladek, drátu a plynu.

Je to tak jednoduché: zapni zdroj, stiskni spoušť a svařuj!

Prospekt ke stažení:

 

Přednosti Automigu-i

-Umožňuje svařování všech materiálů ve všech svářečských podmínkách

-Synergické řízení eliminuje nastavení chybných parametrů

-MIG pájení galvanicky pozinkovaných ocelových plechů

-Čtyřkladkový podavač pro přesné a rovnoměrné podávání drátu

-Automig-i DUO je vybaven dvěma podavači a dvěma hořáky, jedním je možno pájet, druhý můžete využít pro běžné svařování

-Čtečka paměťové karty je umístěna ve skříni podavače

-Standby funkce (se spotřebou pouhých 30W) šetří energii a prodlužuje životnost zařízení

 

Pro bližší informace a prospekt navštivte náš eshop nebo nás kontaktujte 411 135 600 migatronic@migatronic.cz

Více informací

Svařovací robot vyrábí solární panely na plný úvazek

Pomocí automatizace může nyní společnost ARCON Solar A/S pokračovat v dalším rozvoji svých dlouholetých úspěchů v oblasti výroby solárních zařízení pro termální dálkové vytápění, a to v ještě vyšší kvalitě, než dříve.

Dánská společnost ARCON Solar A/S je průkopníkem ve výrobě solárních teplovodních systémů, jejichž konstrukcí, výrobou i prodejem se zabývá již od roku 1974. Společnost v průběhu let přešla od řemeslné zakázkové výroby k plně sériové produkci, což je dáno zejména enormním nárůstem požadavků na solární ohřev vody v posledních 3 letech. Svařování nahradilo šrouby a nýty s cílem snížit výrobní náklady při současném zvýšení kvality výroby solárních panelů. 

První pracoviště bylo pořízeno v loňském roce s požadavkem zautomatizovat část montážních prací na výrobě panelů. Jedná se o pracoviště vybavené robotem FANUC, které bylo vyvinuto a dodáno společností Migatronic Automation A/S.

Sluneční panely jsou tvořeny hliníkovým rámem, který je doplněn izolací pro účinnou absorbci solární energie a krycím plechem, který chrání vlastní kolektor před povětrnostními vlivy. Ten byl dříve šroubován nebo nýtován, ale nyní je svařován. To představovalo technologicky náročný úkol, který se podařilo vyřešit díky aplikaci robota a zkušenosti dodavatele se svařováním, jak říká ředitel ARCON Solar A/S, pan Anders Otte Jørgensen. Jedná se totiž o svarový spoj tvořený plechem síly 0,5 mm a profilem s tloušťkou stěny 3 mm.

Aplikace robotického svařování pro nás znamenala částečné snížení výrobních nákladů společně se zvýšením produktivity, takže jsme připraveni na další, progresivní růst trhu teplovodních solárních systémů. Investice do robotizace svařování přinesla i zachování pracovních míst v Dánsku, což nám dovolilo více se soustředit na důsledné sledování kvality naší výroby.

Díky automatizaci klíčové části výroby jsme připraveni lépe čelit konkurenci zejména z Vietnamu, kde těží z nízkých mzdových nákladů, říká Anders Otte Jørgensen. ARCON Solar A/S se soustředí zejména na dodávky v Dánsku, kde mezi největší realizované projekty patří výroba a instalace 1 200 solárních panelů do teplárny v Ringkøbingu, která již byla vyrobena na novém robotizovaném pracovišti a která bude pokrývat 7 % potřebné energie na vytápění dánského města Ringkøbing.

 

Více informací

Nový proces svařování studeným obloukem

Migatronic Sigma Galaxy

V říjnu 2010 dánský výrobce svařovacích strojů Migatronic uvedl na evropský trh a představil vybraným odběratelům novou řadu MIG/MAG svařovacích strojů Sigma Galaxy. Svářeči tak konečně dostávají možnost využít v praxi výsledky nejnovějšího vývoje invertorových zdrojů, jejich digitálního řízení a inteligentního systému řízení průběhu hoření svařovacího oblouku.

Sigma Galaxy je novou zdrojovou platformou, která umožňuje implementovat všechny známé současné i budoucí systémy kontroly a řízení všech parametrů svařování, jejich rychlé vyhodnocení a reakci na ně.

 

Adaptivní zkratový proces IAC™

Výsledkem tříletého výzkumu vývojových pracovníků Migatronic ve spolupráci s univerzitami, technology svařování z praxe a svářeči, je nový proces svařování studeným obloukem IAC™ (Intelligent Arc Control). Tento nový proces vzešel ze základních požadavků praxe: stabilní oblouk, minimální rozstřik, dokonalý průvar kořene a možnost svařování i při široké kořenové mezeře. To vše při nízkých pořizovacích a provozních nákladech a s minimálním nárůstem nároků na obsluhu. Sigma Galaxy s funkcí IAC™ toto zadání dokonale naplnila.

IAC™ je adaptivní zkratový proces pro svařování uhlíkových ocelí založený na měření parametrů hořícího oblouku, jejich rychlém vyhodnocení výkonným procesorem a rychlých zásazích do řízení svařovacího stroje. Proces IAC™ tak dynamicky modeluje a optimalizuje jednotlivé fáze zkratového oblouku. Díky tomu se vyznačuje hladkou housenkou, minimálním rozstřikem a vyšší rychlostí svařování, samozřejmě bez vad. Odpadá tak potřeba dodatečného čištění, popř. odbrušování rozstřiku kolem svaru, dokonalý průvar pak navíc šetří vícenáklady při opravách, protože žádné nejsou. Další výhodou je, že IAC™ umožňuje např. svařování oceli tloušťky 0,8 mm drátem průměru 1,0 mm, který je levnější a dostupnější, čímž i takto, spolu s vyšší rychlostí svařování (až o 15%) šetří náklady na výrobu a zvyšuje produktivitu.

   Sigma Galaxy je, stejně tak jako ostatní průmyslové invertorové svařovací stroje Migatronic, vybavena inteligentní regulací plynu IGC®, která synergicky reguluje optimální množství ochranné atmosféry a funguje i jako spořič plynu při každém zapálení oblouku. Díky této funkci Sigma Galaxy šetří běžně 10-30% ochranné atmosféry a tím nejen snižuje přímé náklady na plyn, ale šetří i na manipulaci s ním a podílí se tak na snížení celkových emisí CO2.

 

Snadné ovládání Sigmy Galaxy

Svařovací parametry se velice snadno nastavují na dotykovém barevném displeji s funkcí MUC™ (Miga Job Control).  Díky tomu mohou být ukládána a snadno vyvolána z paměti různá nastavení primárních i sekundárních parametrů a volby obslužného příslušenství. Samozřejmostí je možnost zálohování na SD kartu a tak i snadné přenášení parametrů mezi různými stroji Sigma Galaxy.

Displej systému MUC™ přehledně zobrazuje nastavené hodnoty svařovacích parametrů včetně rozsahu jejich možného doladění. Svářeč tak má dokonalý přehled o stavu systému a může se soustředit na svou práci – dokonalý a rychlý svar. Sigma Galaxy s procesem IAC™ firmy Migatronic tak představuje nový standard kvality a efektivity svařování třetího tisícíletí.

Prospekt ke stažení

 

 

 

Více informací

Svařování konstrukcí

MIG 445 MWF8 s ramenem

Pro svařování velkých konstrukcí a nádob jsou svařovací stroje dodávány se snímatelným podavačem a dlouhými mezikabely. V takovém případě je ale potřeba chránit kabely před poškozením. Daleko vhodnějším řešením je podavač zavěsit nad svařenec a minimalizovat tak možnost poškození kabelů.

Praktická jsou též různá provedení ramen, která nadzvedávají hořák a umožňují tak snadnou práci svářeče i jednoduchou manipulaci se strojem a jeho příslušenstvím.

Díky invertorové technologii jsou stroje Sigma tak lehké, že je možné je zavěsit přímo nad svařenec  a ušetřit tak problémy vzniklé s dlouhými kabely a komplikovaným dálkovým nastavování stroje.

Více informací

EuroBLECH 2010 – pozvánka na výstavu

Zveme vás k návštěvě stánku Migatronic na výstavě EuroBLECH 2010 v Hannoveru

ve dnech 26. – 30.10.2010 v hale 13, stánek D13.

EuroBLECH 2010 je veletrhem technologie zpracování plechů a je to nejprestižnější světový veletrh v oboru. Navštivte nás a objevte nové trendy ve svařování.

 

Více informací

Automechanika 2010

Ve dnech 14.-19.9.2010 se konal ve Frankfurtu nad Mohanem mezinárodní veletrh automobilového průmyslu Automechanika 2010.

Migatronic představil široký sortiment svařovacích strojů a jejich příslušenství pro výrobu a opravy karosérií a dílů automobilů.

 Jako novinky uvedl stroje Automig 273i a Automig 223i DUO. Jako poutač byl v expozici použit závodní automobil jednoho ze sponzorovaných závodních týmů. Počet a zájem návštěvníků potěšil personál stánku a znovu potvrdil vedoucí postavení firmy Migatronic zejména v oboru svařování oceli, hliníku a pozinkovaných dílů autokarosérií.

Více informací

Bodování plechů jednoduše

Svařování metodou TIG je vysoce kvalitní způsob spojování kovů. Při běžném TIG bodování  jsou ale vzniklé body obvykle nehezké. U běžných TIG svařovacích strojů je proto nutné pro bodování nastavit jiné parametry než pro svařování a svářeč tak ztrácí zbytečně čas změnou nastavení stroje.

TIG-A-TACK™ je nová funkce svařovacích strojů Migatronic Pi pro kvalitní a jednoduché bodování.

Stačí stisknout tlačítko funkce TIG-A-TACK™ na řídícím panelu stroje Migatronic Pi a zdroj změní parametry tak, aby vzniklé body byly malé, pěkné a funkční.

Kvalitní bodový svar vznikne koncentrovanou tepelnou energií TIG oblouku během velice krátkého času. Tím se minimalizuje vnesené teplo a zajistí kvalitní a pohledný bod.

Např. na materiálu tloušťky 0,5 mm hoří oblouk 120 A po dobu 0,03 s. To je výrazný rozdíl proti běžně používaným 50 A po dobu 0,5 s. Proto je vzniklý bodový svar tak kvalitní.

 

Přehrát video

 

Více informací

Kombinované stroje

 

Migatronic nabízí široký sortiment kombinací svařovacích strojů Sigma (MIG/MAG, MIG IMPULS), Pi (TIG AC/DC) a Zeta (plasmové řezání).

Společný podvozek, možnost sdíleného nebo odděleného vodního chlazení hořáků a oddělená plynová hospodářství umožňují dokonale využít všech výhod kombinovaného stroje (malé vnější rozměry, rychlá změna metody svařování nebo kombinace plasmového řezání a jemného drážkování se svařováním) bez výrazného navýšení pořizovací ceny nebo nároků na servis.

Samozřejmostí je možnost stroje snadno oddělit a provozovat nezávisle na sobě, takže kombinovaný stroj nemusí být určen jen pro dílenské využití, ale stejně dobře může být použitý i na montážních místech a při údržbě technologických celků.

 

Více informací

Omega 270 Mini

Omega Mini – 270 A / 19 kg nejen pro montáže 

 

Jednou z novinek firmy Migatronic je Omega 270 Mini. Tento kompaktní plně digitální MIG/MAG svařovací invertor je díky své nízké hmotnosti - pouhých 19kg - ideálním pomocníkem do terénu - na stavby, na těžko přístupná místa nebo jako příslušenství do servisního vozidla. 

Vznikl jako požadavek offshore průmyslu a dlouhodobě testován byl na vrtných plošinách v Severním moři. S proudovým rozsahem 10-270 A při hmotnosti pouhých 19 kg je Omega 270 Mini určená především pro montážní, údržbářské a výrobní svařování plnými nebo trubičkovými dráty.

Pro svařování trubičkovými dráty bez plynové ochrany je vybavena přepínám polarity, takže její použití je opravdu univerzální a umožňuje dosažení vysoce kvalitních svarů z černé oceli, hliníku, vysoce legovaných i pozinkovaných ocelí v zámečnické nebo průmyslové výrobě i v autoopravárenství.

Omega 270 Mini má čtyřkladkové podávání drátu z 5 kg cívky a programové synergické řízení, které ve spojení s dálkovou regulací z hořáku umožňuje velice jednoduchou obsluhu. Svářeč se tak může plně koncentrovat na provedení kvalitní práce.

Standardní programové vybavení Omegy 270 Mini zahrnuje i DUO Plus™ proces /funkce pro svar pohledově podobný TIG svařování/, takže tento malý stroj dobře poslouží i jako náhrada TIG svařovacích strojů při montážním svařování hliníkových konstrukcí nebo při MIG pájení pozinkovaných plechů.

V případě požadavku speciálních svařovacích programů mohou být tyto kdykoliv dodatečně doplněny, protože každá Omega Mini je vybavena i čtečkou paměťových Migatronic SD karet.

Snadné intuitivní nastavování parametrů, nízká hmotnost a malé vnější rozměry umožňují její použití i ve stísněných podmínkách stavební činnosti a předurčují Omegu 270 Mini i jako vhodné vybavení servisních jednotek v energetice, chemickém průmyslu nebo silniční a kolejové dopravě.

Prospekt ke stažení:

Veškeré informace o ceně a příslušenství Vám rádi poskytneme v našem internetovém obchodu http://shop.migatronic.cz/

 


03.09.2010

Více informací

Migatronic Zeta 100

Novinka pro plazmové řezání a drážkování  

Invertorové plasmové řezačky Migatronic Zeta 40 a 60 se osvědčují ve výrobě a při montážních pracích svojí jednoduchostí, nízkou hmotností a díky funkci snadného řezání děrovaných plechů.

V roce 2010 řadu rozšířila nová Zeta 100 pro řezání materiálů až 35 mm tlustých (s kvalitními řezy do 25 mm).

Zeta 100  má stejné funkce jako Zeta 40 a Zeta 60, ale navíc přináší i novinku – jemné drážkování plasmou.

Díky tomu je vhodná i pro přesnou přípravu úkosů nebo pro úpravy svařenců před renovací navařováním.

 

 Výhody  Zety

-Tři výkonnové varianty

-Přenosná a robustní

-Jemné drážkování Plasmou (Zeta 100)

-Různé velikosti trysek pro vysoce kvalitní řezy

-Kružítko a vodítko

-Vozík

-Řezání děrovaných plechů

Jemné drážkování snadno a rychle odstraňuje přebytečný materiál bez nauhličení povrchu na rozdíl od obvyklého drážkování uhlíkovou elektrodou.

Stroje Zeta používají jako plasmový plyn vysušený stlačený vzduch z běžných rozvodů a mají i úsporný režim pro snížení spotřeby elektřiny při provozních přestávkách.

Všechny plasmové řezačky Zeta mohou být připojeny k běžným kompresorům  a mohou být napájené generátory.

Zeta 100 je tak vhodným doplňkem do každé svařovny i na montážní místa a proto je vybavena širokým sortimentem vhodného příslušenství.

  

Prospekt ke stažení:

 

Pro bližší informace a prospekt navštivte náš eshop nebo nás kontaktujte 411 135 600 migatronic@migatronic.cz

Více informací

Hořáky MIG-A TWIST® nová generace svařovacích hořáků

Vzhled nových hořáků MIG-A TWIST® odpovídá charakteristickému designu nových svařovacích strojů MIGATRONIC.

Funkčnost a snadnost použití jsou jejich hlavními přednostmi, který z nich dělají dokonalý nástroj pro dokonalou práci.

 

 

Přednosti hořáků MIG-A TWIST®

-Patentovaný způsob otáčení

-Otáčení krku bez těsnících O-kroužků

-Ergonomický design

-Rukojeť s kloubem

-Spínač s možností nastavení krátkého nebo dlouhého zdvihu

-Měkká hadice a zpevnění kabelu

-Přepínání sekvencí (na přání pro stroje Migatronic Sigma)

-Bohatý výběr příslušenství

Hořáky MIG-A TWIST® mají otočný krk a jsou praktickým řešením pro každodenní MIG/MAG svařování.

Umožňují i dálkovou regulaci z rukojeti, takže zvyšují uživatelský komfort a zjednodušují použití stroje.

Zapni zdroj-stiskni spoušť-svařuj!

Ergonomie je hlavní prioritou: kulový kloub mezi rukojetí a hadicí

Hořáky MIG-A TWIST® jsou konfigurovatelné se čtyřmi různými modely řízení svařovacího stroje (bez regulace, s regulací, s přepínáním sekvencí).

Tyto moduly jsou snadno výměnné, samozřejmě bez potřeby nářadí.

Prospekt ke stažení

Více informací

Migatronic Pi 350

 

Výkonné TIG/MMA svařování ocelí 

 

Migatronic je předním evropským výrobcem strojů pro TIG / MMA svařování ocelí a hliníku. Neustálý vývoj, dlouholetá zkušenost a použití nejmodernější elektroniky pro výrobu řídících a výkonových komponent svařovacích strojů umožňují rychlou reakci na měnící se potřeby zákazníků. Právě rychlý rozvoj těžby, dopravy a skladování zemního plynu v posledních letech přinesl potřebu výkonných svářeček pro TIG/MMA svařování ocelových konstrukcí, potrubí, armatur a zásobníků. Migatronic Pi 350 je odpovědí firmy Migatronic na potřeby svářečů 21. století. 

Migatronic Pi 350 je přenosný třífázový invertor s vysokým zatěžovatelem určený do dílny, na montáž i pro stavební účely a je dodávaný v následujících variantách:

 • Pi 350 MMA pro elektrodové svařování s funkcemi arc power a horký start pro obalenou elektrodu a funkcí LIFTIG® pro snadné a přesné zapálení TIG oblouku bez nebezpečí znečištění taveniny wolframem. 
 • Pi 350 MMA CELL je předchozí varianta doplněná programem pro produktivní svařování celulózovými elektrodami. 
 • Pi 350 DC H je TIG DC svařovací stroj s HF i LIFTIG® zapalováním TIG oblouku a s dálkovou regulací proudu z rukojeti TIG hořáku. 64 programů umožňuje snadné ukládání nastavených parametrů a jejich opětovnou rychlou volbu. Praktická je funkce TIG-A-Tack™ pro snadné stehování a pro dokonalé bodování extrémně tenkých plechů. 
 • Pi 350 DC HP je navíc vybavený pulsací a synergickým TIG svařováním (Synergy PLUS™), které dokonale dávkuje vnesenou tepelnou energii podle potřeby svářeče.
 • Stroje Pi 350 DC mohou být navíc vybaveny i inteligentní regulací plynu IGC®, která mění průtok ochranného plynu podle změn svařovacího proudu a je doplněna i spořičem pro úsporu plynu při bodování a stehování. Ke snížení průtoku plynu dochází i při zaplňování koncového kráteru a při dofuku plynu po ukončení svaru. Další vlastností IGC® je, že při nesprávném průtoku plynu zastaví proces svařování a tím brání vzniku vad, které by pak musely být pracně opravovány. Vzniklá úspora plynu (až 50%) znamená snížení nákladů na svařování, snížení četnosti výměny prázdných láhví a minimalizuje i zatížení životního prostředí. 

Stroje Migatronic Pi 350 významně rozšířily nabídku firmy Migatronic pro svařování ocelí a mohou být vybaveny mnoha vhodnými doplňky (podvozky, dálkové regulátory, čidlo průtoku vodního chlazení, interface pro připojení k automatizovanému nebo robotizovanému pracovišti, podavače studeného drátu, široký sortiment TIG hořáků, atd.).  Malé rozměry, nízká hmotnost, jednoduchá obsluha a dlouhá životnost jsou samozřejmými vlastnostmi všech nových strojů Migatronic, tedy i nových Pi 350 ve všech vyráběných variantách.

 

Prospekt ke stažení:

Více informací

Migatronic slaví jubileum 40 let

Přední evropský výrobce svařovacích strojů (a jedna z mála firem, které opravdu určují vývoj technologií v oboru) Migatronic A/S Dánsko slaví v roce 2010 významné jubileum – 40 let výroby svařovacích strojů pod značkou Migatronic. Zakladatelé firmy Migatronic (jedním z nich byl i dnešní ředitel a hlavní akcionář Migatronic Group pan Peter Roed) zvolili jméno Migatronic jako kombinaci technologie svařování MIG a, protože byli fandové do elektrotechniky, TRONIC jako symbol elektroniky, jejíž prudký vývoj v následujícím období očekávali.   

Od roku 1970 se tak píše historie značky Migatronic, která je synonymem pro kvalitní svar, jednoduchou obsluhu a dlouhou životnost. Díky v té době nejmenšímu MIG/MAG stroji na trhu pro svařování tenkých plechů se stroje Migatronic rychle rozšířily po celém světě jako vybavení autoservisů a i dnes je mnozí výrobci stále doporučují (např. VW, Škoda, Opel, Peugeot, Ford, Volvo,Toyota, Kia, Hyundai, Harley-Davidson, BMW, Mercedes, Fiat), popř. výhradně předepisují (Audi, Ferrari) pro opravy karosérií. I v ČR jsou běžně v provozu stroje Automig starší 25 let…

K technologii MIG/MAG se rychle přidaly výrobky pro MMA a TIG, později i Plasma TIG a plasmové řezačky a ještě později i automatizace a robotizace procesu svařování.

V roce 1989 Migatronic představil první sériově vyráběný impulsní invertor MIG/MAG se synergickým řízením řady BDH 320 Commander. Od té doby postupně vývoj a výrobu vlastních invertorů rozšiřoval na celý výkonový sortiment, takže dnes má invertory pokryto rozpětí 140 – 800 A v MMA, TIG i MIG/MAG.

Stejně tak patentem chráněná funkce D.O.C. (Dynamic Oxide Control) pro TIG AC svařování hliníku, kterou Migatronic představil v roce 1993, je dodnes součástí všech TIG AC/DC svařovacích strojů Migatronic a je i velkou výzvou pro konkurenci, která se jí snaží alespoň přiblížit.

Dobrá svařovací charakteristika strojů Migatronic je daná nejen vlastním vývojem, ale i tím, že si většinu komponent a elektrických i mechanických dílů Migatronic vyrábí sám a může tak přesně určit, popř. ovlivnit jejich vlastnosti, spolehlivost a životnost. Samozřejmě tak snadno zabezpečuje i dostupnost náhradních dílů na stroje, jejichž výroba byla již dávno ukončena.

Kromě strojů Migatronic vyrábí i vlastní MIG/MAG a TIG hořáky, obvykle s dálkovou regulací na rukojeti, kterou zavedl před více než 25 lety téměř na celý sortiment vyráběných strojů.

Historie 40 let ale neznamená zakonzervování nebo spánek na vavřínech minulosti.

V roce 2008 Migatronic, mimo jiné, uvedl inteligentní regulaci plynu IGC® pro synergické dávkování plynu s vestavěným  spořičem, v roce 2009 funkci IAC® (Intelligent Arc Control) pro svařování tenkých materiálů a rok 2010 přinesl prestižní cenu za design “red dot design award“. Cena byla udělena za funkční a ergonomický design nových MIG/MAG hořáků MIG-A Twist s možností otáčení rukojeti kolem krku (všichni ostatní zatím otáčejí krk v rukojeti…). 

V roce 2010 Migatronic uvedl nebo uvede celkem 9 nových typů výrobků a novinky pro rok 2011 se právě připravují. Těšme se na ně a popřejme firmě Migatronic A/S ještě hodně síly patřit mezi průkopníky v oboru svařování kovů elektrickým obloukem v ochranných atmosférách. V době čínských (a jiných) kopií a nedocenění kvality a trvanlivosti to nebude mít jednoduché. Dobré reference, zkušenosti uživatelů a motivovaný prodejní a servisní tým jsou ale jistým a pevným základem pro úspěchy i v dalším období. 

Více informací

MIGATRONIC CWF MULTI

Podavač studeného drátu pro TIG a TIG Plasma produktivní svařování

Nový podavač studeného drátu Migatronic CWF Multi (Cold Wire Feeder) je samostatný podavač pro TIG a TIG Plasma svařování stroji Migatronic Pi, především průmyslovými Pi 400 a Pi 500, které splňují všechny požadavky na kvalitní a produktivní svařování nelegovaných i legovaných ocelí, hliníku i dalších slitin.

CWF Multi bovdenem podává bez přerušování přídavný materiál z cívky a je určený pro mechanizované a robotizované svařování s připojením pomocí interface (CAN BUS), které odstraňuje komplikovaná připojení různými systémovými kabely. Stejně dobře ale poslouží i pro ruční svařování s velkými nároky na produktivitu a kvalitu procesu svařování.

Optimalizace výroby a redukce ztrátových časů

Při použití vhodného přídavného materiálu a při správně nastavené rychlosti podávání CWF Multi zvyšuje produktivitu výroby, protože snižuje ztrátový čas na minimum. Přídavný materiál z cívky je navíc ekonomičtější než tradiční TIG přídavné dráty, takže produktivita je doplněna i efektivitou výroby.

Synchronizace procesu svařování se stroji Migatronic Pi

CWF Multi může být použitý se svařovacími stroji Migatronic Pi 400 a Pi 500 v provedení TIG HP

(s vysokofrekvenčním zapalováním a se standardní funkcí Synergy PLUS™) i TIG AC s mnoha pokrokovými funkcemi pro profesionální svařování hliníku a jeho slitin (nejnovější generace D.O.C. s amplitudovou i fázovou funkcí). Průmyslové stroje Pi 400/500 nabízejí tři pulsní funkce:

tradiční puls, rychlý puls a Synergy PLUS™ puls, kdy zdroj programově dynamicky nastavuje všechny důležité pulsní parametry v synergickém režimu jen v závislosti na požadovaném svařovacím proudu. CWF Multi je vybaven synchronizací pulsace podávání drátu se všemi pulsacemi proudu.

Rychlost podávání 0,2 až 5 m/min.

Při kombinaci se zdroji Migatronic Pi lze programovat celý proces svařování přímo z panelu podavače CWF Multi. Rychlost podávání pak může být nastavena v rozsahu 0,2 – 5 m/min. a její nastavená hodnota je zobrazena na řídícím panelu podavače. Dokonalá regulace pohonu umožňuje i velmi pomalé podávání, stejně tak jako synchronizaci pulsace podávání drátu s pulsací svařovacího proudu. Toto ovládání může být plně automatické, stejně tak jako manuální (pro případ zavádění, propř. vytahování drátu).

 

Více informací

MIGATRONIC MWF 50/55 YARD

MWF 50 a

Malý podavač pro dokonalé svary na velkých konstrukcích                                    

 

Před více než 20 lety Migatronic vyvinul svůj první Yard Unit (minimalizovaný podavač) pro tyristorově řízené průmyslové svařovací stroje v dánských loděnicích. Od té doby se rychle vyvíjely svařovací procesy i svařovací stroje. Ale zůstal požadavek svářečů na kompaktní a přenosné podavače drátu pro kvalitní a produktivní svařování i v zúžených nebo těžce přístupných místech vzdálených od svařovacího zdroje (v loděnicích, na stavbách budov, těžních a úpravárenských zařízeních, atd.).

Nové podavače MWF 50/55 Yard jsou určené pro digitálně řízené MIG/MAG invertory Sigma 400/500 STBa připojují se k nim pomocí propojovacích mezikabelů volitelných délek. Centrální konektor umožňuje připojení různých typů hořáků, ve spojení s Migatronic Ergo hořáky nabízí navíc možnost používání sekvencí pro urychlení a zjednodušení procesu svařování.

Migatronic MWF 50 Yard je uzavřený čtyřkladkový podavač pro 5 kg cívky, MWF 55 Yard je otevřený čtyřkladkový podavač pro 5-15 kg cívky drátu průměru až 1,6 mm, včetně trubičkových. Oba podavače jsou řešeny jako kompaktní snadno přenosná hliníková skříň s vysokou odolností proti nárazu nebo převrácení.

Řídící panel je ukryt v chráněné, ale přesto dobře přístupné, čelní části podavače. Samozřejmě jsou ale možná i jiná zákaznická řešení (závěsné provedení, výbava pro navádění drátu ze sudu, atd.).

Řídící panel pro kompletní dálkové řízení zdroje Sigma je vždy snadno po ruce

Podavače MWF 50/55 Yard jsou určeny pro standardní průmyslové svařovací zdroje Sigma 400/500 STB, které se vyznačují velice jednoduchou obsluhou. Kompletní řídící panel zdroje je součástí podavače, a proto jsou všechny funkce svářeči snadno dostupné. Je pak jednoduché volit svařování s impulsem nebo bez impulzu, v sekvencích nebo ve stehovacím režimu, a to drátem průměru až 1,6 mm, záleží jen na volbě řídícího panelu.

Dva řídící panely pro MWF 50/55 Yard

Řídící panel Synergic Yard má funkci DUO Plus™, která automaticky přepíná dvě sekvence a nabízí vice než 50 synergických svařovacích programů s pamětí pro až 9 sekvencí v každém z nich pro opakovanou práci.

Řídící panel Pulse Yard přidává k 50 synergickým svařovacím programům Synergic Yardu ještě programy pro impulsní svařování. Ostatní funkce, včetně komfortního sekvenčního svařování, jsou shodné. Pulse Yard je tak především určený pro svařování hliníku a vysocelegovaných ocelí.

 

 

 

Více informací

Stadion Wembley v Londýně

 

Krátce ze světa...

Věděli jste, že podpěrná konstrukce pro sedačky po celém stadionu Wembley v Londýně je vyrobena z hliníku a svařena stroji Migatronic? Vzpomeňte si na to, až budete příště sledovat televizní přenos fotbalového utkání ve Wembley nebo budete mít tu možnost navštívit ho osobně.

Britská firma P & R Metal Design z Herefordshire při výběrovém řízení posuzovala kvalitu provedení testovacích svarů i jednoduchost obsluhy svařovacího zdroje. Z porovnání výrobků firem Kemppi, Oerlikon a Migatronic jednoznačně vybrala invertorové impulsní svařovací stroje Migatronic Flex 3000 C-L s hořáky vybavenými uhlíkovými bovdeny.

 

09.09.2010

Více informací

IGC® (Intelligent Gas Control) snižuje spotřebu plynu až o 50%

IGC®

Inteligentní regulace plynu Migatronic IGC® (Intelligent Gas Control®) je dynamická regulace průtoku plynu, která monitoruje potřebu plynu od začátku až do konce svařovacího procesu. IGC® automaticky optimalizuje průtok plynu podle okamžité potřeby konkrétního typu ochranné atmosféry a zvolených parametrů synergického svařovacího programu.

Umožňuje tím snížení spotřeby ochranného plynu při MIG/MAG a TIG svařování až o 50%.

Úsporný systém IGC® je volitelnou výbavou zkonstruovanou speciálně pro MIG/MAG svařovací stroje Migatronic Sigma2 v provedení Synergic a Pulse a Pi 320/350/400/500 pro TIG/Plasma TIG.

Tradiční spínání průtoku plynu způsobuje jeho nadspotřebu zejména při startu svařovacího procesu, zatímco IGC® zabezpečuje vždy přesné dávkování s ohledem na probíhající proces. IGC® umožňuje jednak přesné řízení vzniku a stabilizace taveniny, ale zaručuje

i dokonalou ochrannou atmosféru během celého průběhu svaru až do zaplnění koncového kráteru a zhasnutí oblouku. Výsledkem je, mimo jiné, i dosažení jednotného vzhledu svarů, minimalizace počtu vad a tím i zvýšení produktivity při současném dosažení významných úspor na spotřebované ochranné atmosféře.

Efektivita použití IGC® je dokumentovaná rozsáhlými testy prováděnými v reálných podmínkách výrobních podniků při různých svářečských operacích a při různých typech oblouku, od běžného zkratového až po sprchový oblouk, pro metody MIG/MAG i TIG.

Jednoduše řečeno: čím je větší počet zapálení oblouku, tím větší jsou dosažené úspory plynu díky systému IGC® firmy Migatronic.

Inteligentní regulace plynu IGC® je velkou předností strojů Migatronic zvláště nyní, kdy úspory výrobních nákladů a snižování zatížení životního prostředí jsou hlavními celospolečenskými prioritami.

 

Další informace o IGC® najdete na centrálních stránkách Migatronicu.

02.09.2010

Více informací