O svařování Schváleno pro
Schváleno pro

Víte vše o zdravotním riziku při svařování?

Při procesu svařování dochází v důsledku vysokých teplot k uvolňování toxických zplodin a aerosolů do okolí. 

Proto každý svářeč by měl dbát na svou ochranu.

Svářečem přijímaný vzduch mívá různé chemické složení, které může jeho zdraví významnou měrou poškodit.

Dým a při procesu vznikající zplodiny mohou způsobit podráždění očí, kůže a dýchacích cest, ale také závažnější zdravotní komplikace.

 

Až 11 gramů částic nadýchá svářeč za 1 rok v práci i při splnění hygienického limitu 5mg/m3 částic ze svařování ve vzduchu.

Bohužel většinu z nich plíce nejsou schopny vyexportovat ven a zůstanou v organismu svářeče.

Nejefektivnějším způsobem ochrany zdraví je centrální odsávání každého pracoviště nebo používání mobilních odsávacích jednotek s mechanickou i chemickou filtrací.

Pokud to z nějakého důvodu nelze, je možno použít osobní filtraci nebo přívod čerstvého či filtrovaného vzduchu do svařovací kukly.

Pokud je pracoviště odsáváno, či používají-li pracovníci svařovací kukly s filtrací, velká zdravotní rizika z dýmu a kouře již nehrozí.

Bližší informace o zdravotním riziku Vám mohou kdykoliv poskytnout hygienické stanice jednotlivých krajů našeho státu.

 

 

ODPOVĚDNOST za bezpečnost práce má zaměstnavatel. Podle zákona č.251/2005 Sb. o inspekci práce může hrozit zaměstnavateli pokuta až do výše 2mil.Kč, pokud se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce v různých oblastech, např.:

neposkytne bezplatně OOPP...

nesplní povinnost udržovat OOPP v provozuschopném stavu...

nepřijme opatření proti opakování pracovních úrazů...

nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce...

nezajistí opatření potřebných k prevenci rizik...

 

Informační zdroje tohoto článku: http://solutions.3mcesko.cz/wps/portal/3M/cs_CZ/Speedglas/Home/

 

Ke stažení...