Horký start - MMA

Funkce Hot start - Horký start -  usnadňuje zapálení oblouku při svařování obalenou elektrodou. To umožňuje automatické navýšení proudu v okamžiku dotyku elektrody se svařovaným materiálem. V případě zapálení oblouku proud klesne na nastavenou úroveň svařovacího proudu.