DUO Plus™ puls - MIG/MAG

Automatická změna mezi dvěma předvolenými sekvencemi při MIG svařování, optimalizuje řízení svarové lázně a snižuje vnesené teplo. Vytváří svar pohledově podobný TIG svařování.

Svařování hliníku a ocelí stroji Sigma2

Ing. Pavel Havelka

    Díky uvedení nových strojů Migatronic Sigma Galaxy         s bezrozstřikovým procesem MIG svařování IAC™ mnozí uživatelé lépe vnímají výhody adaptivních svařovacích procesů.

Ne každý ale potřebuje v každodenním provozu svařovat extrémně tenké materiály nebo ocel s hliníkem. Proto při předvádění strojů Sigma Galaxy dochází i ke znovuoživení zájmu o produktivní a přitom kvalitní svařování hliníku nebo silnostěnných ocelí.

Právě tyto problematiky skvěle zvládají i  standardní stroje Migatronic Sigma2  s výbavou pro programové synergické impulsní svařování.

Více než 160 programů zahrnuje všechny běžné i méně obvyklé materiály i způsoby jejich svařování. Velkou předností Sigmy2 je navíc opravdu jednoduché ovládání s možností snadného upgrade díky SD paměťové kartě.

Panel Sigma2 Pulse

Možným důvodem růstu zájmu o impulsní MIG svařování v současné době je určitě i to, že mnozí odběratelé                 si (zřejmě i díky krizi) konečně uvědomili, že snaha pořídit dobrou (=levnou) technologii v dnešní době už nestačí.

Mimochodem, v posledním období největší objednávky na stroje Sigma2 jsou z Číny, Indie a Brazílie, tj. zemí, kde byla ještě donedávna ceněna hlavně kvantita... 

Svar hliníku DUO Plus™

 Stroje Migatronic Sigma2 mají, jak je ostatně u synergických MIG/MAG svařovacích zdrojů Migatronic už 20 let tradicí, sekvenční svařování, které umožňuje skokovou změnu svařovacího proudu (a tedy i ostatních parametrů)              mezi 1 - 9 předdefinovanými hodnotami.                      Přepínání sekvencí je možné spouští hořáku, zvláštním knoflíkem na hořáku, tlačítkem na čelním panelu stroje nebo     z dálkového regulátoru. Změna sekvence tak snadno “ochladí” taveninu, zvýší nebo sníží startovací parametry, popř. umožní změnu pozice svařování bez jeho přerušení.

Svar nerezi DUO Plus™

Programově řízené přepínání sekvencí (pomalý puls) umožňuje funkce DUO Plus™, která tak redukuje teplo vnesené do taveniny a zajišťuje dokonalou kontrolu taveniny a tedy i kresbu housenky. 

Funkce DUO Plus™ zajišťuje i kvalitní svařování materiálů s velkou kořenovou mezerou a je standardní výbavou všech strojů Sigma2 (kromě verze Basic) a Galaxy.

Svar funkcí PowerArc™

   Pro svařování silnostěnných ocelových plechů,            trubek nebo profilů, kde je třeba zajistit                       dokonalý průvar tupých nebo koutových svarů, Sigma2 nabízí speciální program PowerArc™, který dávkuje vnesené teplo a udržuje stabilitu hoření oblouku i v polohách. Přesně řízený proces tvorby a ochlazování taveniny zvyšuje rychlost svařování a zároveň minimalizuje vznik možných vad. Nevyžaduje přitom změny ve způsobu vedení nebo držení hořáku ani změnu ochranného plynu.

Výbrus svaru PowerAr™

Sigma2 500 se zatěžovatelem 420A/100%,                              s rychlostí podávání drátu až 30 m/min. (standard všech strojů Sigma2 a Galaxy) a vybavená funkcí PowerArc™, je proto dokonalým strojem pro průmyslovou výrobu              a zajišťuje nekompromisní splnění všech nároků na růst kvality i produktivity výroby při svařování materiálů tlouštěk 2 až 40 mm.

Zde v prospektu SIGMA2 na str.3 najdete další popis funkce DUO PLUSTM