MMA (Manual Metal Arc Welding)

Technologie svařování obalenou elektrodou  pracuje na principu hoření oblouku mezi základním materiálem a obalenou elektrodou. Obalená elektroda je složena z plného materiálu  tzv. jádra a obalového materiálu. 

Základní princip: 

Oblouk je inicializován v momentě dotyku mezi obalenou elektrodou a základním materiálem (svařencem). Při vzniku obloku dojde k vytvoření svarové lázně. Jádro elektrody pak tvoří nezbytnou složku přídavného materiálu. Další funkční složkou je obalový materiál elektrody, který zabezpečuje ochranu svarové lázně a vytváří tak ochranou atmosféru a strusku.   Při procesu chladnutí je svar chráněn povrchovou struskou. Po procesu chladnutí je doporučené strusku odstranit. Obloukové svařování obalenou elektrodou je typický proces pro ruční svařování.

Obalená elektroda disponuje omezenou délkou ( obvykle 350 ..450 mm) to znamená, že proces je často přerušován z důvodu výměny elektrody. Tedy z hlediska produktivity je tato metoda označována právě pro častou výměnu elektrody jako proces s nízkou produktivitou. V poměru je pak produktivita hoření oblouku vyjádřena pouze mezi 20 až 60% z celkového pracovního fondu.

 

Oblast využití: 

Obloukové svařování pomocí obalené elektrody je primárně používáno pro svařování nelegovaný, nízko legovaných i vysoce legovaných materiálů  v aplikační tloušťce od cca 2 do 50 mm. Technologie se využívá zejména pro svařování  ocelových konstrukcí, tlakové nádoby nebo v lodním průmyslu. Při práci s vyšší sériovostí je třeba použít svařovací procesy, které jsou snadněji mechanizovatelné (např. MIG/MAG)

 

Základní aplikační třída použití z hlediska tloušťky materiálu:

  

 

Výhody metody MMA :

·  Zařízení pro MMA je relativně jednoduché a přenosné.

·  Metoda nevyžaduje externí zařízení plynového hospodářství. Ochrannou vrstvu vytváří obal  

   elektrody

·  Proces je relativně nenáchylný na povětrnostní podmínky jako např. odfouknutí plynu.

·  Proces může být použitý i v podmínkách s nižším nárokem na přístup.

·  Různorodá použitelnost v oblasti druhů materiálů (uhlíková ocel, slitiny, nerez, litina, hliník

   apod.)

·  Možnost svařování v polohách.

 

Nevýhody metody MMA:

·  Nutnost odstranění strusky z povrchu materiálu

·  Nízká produktivita z hlediska častých výměn elektrod

·  Metoda není vhodná na povrchově upravené materiály jako Ti, Zn z důvodu

   vysokého vneseného tepla    

·  Metodu nelze aplikovat na reaktivní prvky, titanium, zirconum, tantalum, columbium z důvodu

   reakce a kontaminace kyslíkem

·  apod.

 

Dálkový regulátor FSL na magnetu

Uživatelé dálkových regulátorů pro svařování obalenou elektrodou často požadují možnost jejich upevnění na svařenec magnetem.

Na obrázcích uvádíme jednoduché a levné upevnění dálkového regulátoru FSL.