MIG/MAG (CO2)

 

MIG /MAG svařování

Metoda obloukového svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu využívá teplo elektrického oblouku mezi kontinuálně dodávaným drátem (elektrodou) a svařencem. Během tohoto procesu je odtavovaný drát přenášen do místa svařování. Roztavený drát a svarová lázeň je chráněna ochranným plynem. Ochranná atmosféra je dodávána výhradně externím zdrojem a to zásobníkem plynu tlakové láhve nebo rozvod plynu.

 

Dle složení ochranného plynu pak tuto metodu dělíme na:

·         MAGMetal Active Gas -  tedy ochranný plyn aktivní, který chemicky reaguje s roztavenou 

          lázní O2, CO2 apod.

·         MIG Metal Inert Gas – tedy ochranný plyn inertní, který chemicky nereaguje

          s roztavenou lázní jako Ar či He.

 

Výhody metody MIG/MAG:

·         Svařování ve všech svařovacích polohách

·         Vysoká svařovací rychlost = vyšší produktivita

·         Odstranění prostoje na výměnu klasických elektrod (MMA)

·         Nižší nároky na čištění strusky

·         Eliminace zplodin (kouře) oproti metodě MMA

·         Oblouk i svarová lázeň je jasně viditelná

·         Při svařování ve zkratovém přenosu – nižší vnesené teplo do svařence = menší deformace

 

Nevýhody metody MIG/MAG:

·         Svařovací zdroj je náročnější na obsluhu, pořizovací cena je vyšší.

·         Vyšší nároky na údržbu

·         Při špatných podmínkách ventilace je riziko odfouknutí ochranného plynu

·          Relativně vysoké vyzářené teplo do prostoru

 

Oblast použití:

·         nízko i vysoce legované oceli

·         nerezové materiály

·         hliník a hliníkové slitiny

·         měď a slitiny

 

Základní aplikační třída použití z hlediska tloušťky materiálu:

Přenos svarového kovu do svarové lázně:

Velkým přínosem technologie MIG/MAG je schopnost regulovat typ přenosu přídavného materiálu do svarové lázně pomocí vybraných parametrů. Jedná se v podstatě o moderaci odtaveného materiálu (kapky) na základě požadavku nastavených parametrů.

                     

             Druhy přenosů:

·         zkratový přenos

·         kapkový přenos

·         impulsní přenos

·         sprchový přenos

·         moderovaný přenos

·         rotační přenos