MIG pájení pozinkovaných autokarosářských dílů

Galvanicky pozinkované plechy jsou stále ve větší míře používány v automobilovém průmyslu.

Jejich svařování je ale problematické,  proto je vhodnější metoda MIG pájení, kterou se zachová výhoda odolnosti proti korozi a zabezpečí potřebné mechanické vlastnosti vytvořeného spoje. Protože Migatronic je tradičním dodavatelem svařovacích strojů pro tento obor, rozvíjí i tuto perspektivní metodu spojování kovů.

Při MIG pájení narozdíl od tradičního MIG/MAG svařování dochází k roztavení pouze přídavného materiálu, který procesem blízkým pájení natvrdo spojí nenatavený základní materiál. Nutnými podmínkami této metody jsou stabilní a bezrozstřikový přenos roztaveného kovu a „nízká” teplota oblouku, protože teplota tavení přídavných materiálů používaných při MIG pájení je cca 1060 °C (při běžném MIG/MAG svařování je cca 1650 °C). Díky tomu je minimalizováno teplo vnesené do svařence a možnost poškození vrstvy zinku.

Pro své optimální vlastnosti se dnes při MIG pájení používají zejména bronzové dráty, které při dodržení správného nastavení svařovacích parametrů, ochranné atmosféry a správném vedení hořáku dávají  spolehlivý výsledek:

• Koroziodolný svar

• Minimální tepelné ovlivnění

• Minimální odpařování zinku

• Minimální rozstřik

• Minimální nárok na dokončovací operace

• Katodová ochrana základního materiálu v okolí svaru

Protože je teplota tavení přídavného materiálu vyšší než teplota odpařování zinku (cca 910 °C), dochází při MIG pájení k odpařování zinku vždycky. Pokud je ale dodržena podmínka minimální teploty oblouku, udrží se zinek katodickými silami v dostatečném množství v přechodové oblasti mezi housenkou a základním materiálem. Proto je důležité přesné dodržení předepsaných pájecích parametrů svařovacím zdrojem a polohy hořáku obsluhou. Zdokonalení uvedené metody přináší dále použití impulzního svařovacího zdroje, které umožní dokonale naprogramovat celý proces tvorby, oddělení, přenosu a spojení kapky přídavného materiálu pro různé druhy materiálu a polohy svařování. Proto jsou při MIG pájení dosahovány nejlepší výsledky impulzními invertorovými svařovacími zdroji s programovým řízením a pamětí pro individuální nastavení.

Zinek jako antikorozní ochrana oceli je používán pro svou odolnost zachovávat své vlastnosti mnoho let. Velkou výhodou je katodový ochranný efekt, kdy při mírném poškození zinkového filmu dochází k jeho „samoopravení”. Galvanizací je aplikován na ocel ve vrstvě cca 10 – 25  μm.

Právě tloušťka zinku určuje trvanlivost antikorozní ochrany, ale zároveň předurčuje požadavky pro svařování nebo MIG pájení. Kvalita procesu MIG pájení velice záleží na množství odpařených oxidů a zinku, často se mohou objevit póry, průduchy ve svarovém švu, defekty v kořeni svaru, popř. praskliny ve vrstvě zinku. Určujícím parametrem pro správné nastavení procesu je tloušťka zinkové vrstvy. Je-li větší než 15  μm, pak množství a kvalita zinkových par může způsobit nestabilní hoření oblouku. Optimálním řešením je pak použití impulzního oblouku, kde regulací tvaru pulzu docílíme stabilizaci hoření oblouku a odstraníme rozstřik. Výhodou impulsního oblouku je tedy nízká tepelně ovlivněná oblast a tedy i redukce odpařování zinku. Zároveň je zamezeno tvorbě pórů, což je důležité zejména při namáhání materiálu při dalším zpracování nebo při povrchové úpravě.

 

Rady pro pájení a další informace viz - Ke stažení