O svařování Schváleno pro
Schváleno pro

MigaLOG™ - nový software pro záznam parametrů procesu svařování strojem Sigma Galaxy

Nově vyvinutý software Migatronic MigaLOG™ pro stroje Sigma Galaxy umožňuje snadné shromažďování údajů o procesu svařování pro potřeby přípravy technologických postupů a následných kontrol dodržování požadovaných parametrů. Také poskytuje platné hodnoty pro dokumentaci procesu a umožňuje snadné ověřování jejich souladu s technickými předpisy.

 

Software MigaLOG™ navíc poskytuje i údaje o vneseném teple dle normy EN 1011 a údaje o spotřebě času, plynu a drátu pro každý svar. Tyto údaje mohou být snadno použity k sestavování cenových nabídek a k výpočtům efektivity procesu a potřeby času na jednotlivé výrobky.

Software MigaLOG™ zaznamenává naměřené parametry procesu svařování na SD kartu, která slouží i jako médium pro snadný přenos dat do počítače, kde mohou být uložena, přehledně zobrazena v aplikaci Excel, popř. vytištěna na připojené tiskárně. Na kartu SD je lze zaznamenat data až o 50 svarech. Ke každému svaru se ukládají dva soubory (DAT + TXT).

 

Další informace o softwaru MigaLOG™ získáte u nejbližšího prodejního střediska Migatronic

nebo na webových stránkách www.migatronic.cz.

 

Prospekt ke stažení