Úspory

Hledáte úsporu v nákladech na svařování??

Migatronic přichází na trh s novým redukčním ventilem Optimator, který je doplněn spořičem plynu.

Použití redukčního ventilu Migatronic Optimator by pro vás mohlo představovat redukci nákladů ve svařování v následujících oblastech:

- Při stehování snížení nákladů

  na ochranný plyn až o 50 %

- U průběžných svarů redukce nákladů až o 20 %

- Nižší četnost výměny lahví = snížení prostojů

  a zvýšení produktivity svařování

- Nižší výskyt pórů vlivem laminárního proudění plynu

Jak je patrné z grafu, tlakový ráz ochranného plynu v okamžiku startu svařování představuje enormní nárůst průtoku až do okamžiku, než dojde k jeho stabilizaci.

Redukční ventil se spořičem plynu Migatronic Optimator vám může pomoci tyto náklady snížit.

Zaujal vás?? Můžete ho vyzkoušet, popř. zakoupit u všech autorizovaných prodejců Migatronic.

Zajímá vás cena? Naleznete ji zde, v prospektu ke stažení... 

 

Bližší informace o ceně a příslušenství Vám rádi poskytneme v našem internetovém obchodu http://shop.migatronic.cz/

Více informací

Úspory - Zvýšení produktivity

Nástroje ke snižování nákladů ve svařování

KE STAŽENÍ

 

MIGATRONIC DUO - kombinované svařovací stroje

KE STAŽENÍ

 

 

Kombinované stroje

 

Migatronic nabízí široký sortiment kombinací svařovacích strojů Sigma (MIG/MAG, MIG IMPULS), Pi (TIG AC/DC) a Zeta (plasmové řezání).

Společný podvozek, možnost sdíleného nebo odděleného vodního chlazení hořáků a oddělená plynová hospodářství umožňují dokonale využít všech výhod kombinovaného stroje (malé vnější rozměry, rychlá změna metody svařování nebo kombinace plasmového řezání a jemného drážkování se svařováním) bez výrazného navýšení pořizovací ceny nebo nároků na servis.

Samozřejmostí je možnost stroje snadno oddělit a provozovat nezávisle na sobě, takže kombinovaný stroj nemusí být určen jen pro dílenské využití, ale stejně dobře může být použitý i na montážních místech a při údržbě technologických celků.

 

Více informací

IGC® (Intelligent Gas Control) snižuje spotřebu plynu až o 50%

IGC®

Inteligentní regulace plynu Migatronic IGC® (Intelligent Gas Control®) je dynamická regulace průtoku plynu, která monitoruje potřebu plynu od začátku až do konce svařovacího procesu. IGC® automaticky optimalizuje průtok plynu podle okamžité potřeby konkrétního typu ochranné atmosféry a zvolených parametrů synergického svařovacího programu.

Umožňuje tím snížení spotřeby ochranného plynu při MIG/MAG a TIG svařování až o 50%.

Úsporný systém IGC® je volitelnou výbavou zkonstruovanou speciálně pro MIG/MAG svařovací stroje Migatronic Sigma2 v provedení Synergic a Pulse a Pi 320/350/400/500 pro TIG/Plasma TIG.

Tradiční spínání průtoku plynu způsobuje jeho nadspotřebu zejména při startu svařovacího procesu, zatímco IGC® zabezpečuje vždy přesné dávkování s ohledem na probíhající proces. IGC® umožňuje jednak přesné řízení vzniku a stabilizace taveniny, ale zaručuje

i dokonalou ochrannou atmosféru během celého průběhu svaru až do zaplnění koncového kráteru a zhasnutí oblouku. Výsledkem je, mimo jiné, i dosažení jednotného vzhledu svarů, minimalizace počtu vad a tím i zvýšení produktivity při současném dosažení významných úspor na spotřebované ochranné atmosféře.

Efektivita použití IGC® je dokumentovaná rozsáhlými testy prováděnými v reálných podmínkách výrobních podniků při různých svářečských operacích a při různých typech oblouku, od běžného zkratového až po sprchový oblouk, pro metody MIG/MAG i TIG.

Jednoduše řečeno: čím je větší počet zapálení oblouku, tím větší jsou dosažené úspory plynu díky systému IGC® firmy Migatronic.

Inteligentní regulace plynu IGC® je velkou předností strojů Migatronic zvláště nyní, kdy úspory výrobních nákladů a snižování zatížení životního prostředí jsou hlavními celospolečenskými prioritami .

Více informací